Authenticity Là Gì – Personality & Authenticity

Trong thời đại của rất nhiều mạng toàn cầu ngày nay, rất nhiều người muốn có một phong phương pháp riêng khác biệt, nên tưởng cũng cần được điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích nghĩa của từ personality. Bài Viết: Authenticity là gì Trên phương diện ngữ căn, từ personality có gốc gác từ chữ persona trong tiếng La Tinh, có nghĩa là cái mặt nạ. Bản thân chữ persona là do chữ per có nghĩa là xuyên qua, và sonus có nghĩa là tiếng động hay tiếng nói. Trong truyền thống lịch sử cuội nguồn sân khấu Hy Lạp ngày xưa, tùy thuộc vào lúc quan trọng, những diễn viên mang các chiếc mặt nạ có lỗ hổng ở miệng cho tiếng nói xuyên qua, gọi là personae. Và cũng vậy, trên sân khấu cuộc sống thường ngày, tùy thuộc vào lúc quan trọng, con người ta cũng khoác lên người các cái personae hay phong phương pháp riêng. Có những ông xếp khi vào công ty thì mang phong phương pháp của một ông chủ to, nhưng khi về nhà thì phải mang 1 cái persona nhỏ dại nhẹ, mềm mỏng dính tanh hơn. Xem Ngay: Tài năng cốt lõi ( core competencies là gì ? những tiêu chuẩn định vị kỹ năng cốt lõi của công ty Như Shakespeare đã viết trong vở kịch ‘As You Like It’:“All the world’s a stage,And all the men và women merely players;They have their exits và their entrances;And one man in his time plays many parts.” Hiểu như vậy không sinh tồn nghĩa là xem thường hay chế nhạo những sức ảnh hưởng hay phong phương pháp phía phía bên ngoài là nông cạn hoặc giả tạo, vì thực tiễn muốn sống và hòa nhập tốt nhất có thể trong những vạn vật thiên nhiên và môi trường tự nhiên phủ quanh và yếu tố hoàn cảnh (context) con người rất rất cần phải ‘thuộc tuồng’ và đóng những sức ảnh hưởng khác biệt một phương pháp khôi lỏi và tuyệt vời. Nhưng sự khác biệt giữa một cuộc sống thường ngày thường ngày vô thức và một cuộc sống thường ngày thường ngày tỉnh thức là người sống tỉnh thức biết rằng đó chỉ là những sức ảnh hưởng của chính bản thân mình, không tự hệt nhau tương đối nhiều với những sức ảnh hưởng ấy, và rất rất có thể uyển chuyển căn sửa phong phương pháp và sức ảnh hưởng tùy vào yếu tố hoàn cảnh và mỗi giai đoạn của cuộc sống thường ngày. Xem Ngay: Chỉ Số Octan Là Gì – Trị Số Octan Và Những điều Cần Biết Phong phương pháp phía phía bên ngoài và sức ảnh hưởng của rất nhiều người sống tỉnh thức rất rất có thể căn sửa, nhưng những giá thành cốt lõi (core values) của rất nhiều người diễn viên đằng sau các chiếc mặt nạ khi nào cũng bộc lộ qua lời nói và phương pháp hành xữ. Chính là cái mà trong tiếng Anh người ta gọi là authenticity, nghĩa là tính ‘thực’ hay chân nguyên của một người. Sống thực với chính bản thân mình, và mình sẽ sống thực với mọi cá nhân, như Shakespeare đã cho nhân vật Polonius nói với con mình trong vở thảm kịch Hamlet, “This above all: to thine own self be true, And it must follow, as the night the day, Thou canst not then be false to any man.”“Vấn đề này quan trọng hơn cả: Hãy chân thực với chính con, Và như vậy thì y tựa như đêm sẽ theo ngày, Con sẽ đã không còn gì giả dối với bất kể ai khác” Sống thực với chính bản thân mình cũng là một trong lối sống phân phối nhất và có chân thành và ý nghĩa tinh tế nhất, như nhà triết học và tâm lý học người Mỹ William James đã nói: “Seek out that particular mental attribute which makes you feelmost deeply và vitally alive, along with which comes the inner voice which says,‘This is the real me,’ và when you have found that attribute, follow it.” William James“Hãy tìm cho ra cái bản tính lòng tin nổi trội giúp đỡ bạn cảm nhận thấy rằng mình đang sốngmãnh liệt nhất và có chiều sâu nhất, thế nhưng thế nhưng với 1 tiếng nói nằm trong nhủ thầm với bạn,“Đây đó đó chính là cái bản ngã chân thực của ta”,và khi tất cả chúng ta tìm ra cái bản tính đó, hãy theo đuổi nó.” William James Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  đặt Hàng Tiếng Anh Là Gì, Tiếp Nhận Một đơn

Bài Viết: Authenticity Là Gì – Personality & Authenticity Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Authenticity Là Gì – Personality & Authenticity

Leave a Reply

Your email address will not be published.