Atula Là Gì – Ác Quỷ Đẹp Như Hoa

Cõi A-tu-la có đặc điểm là tâm đố kỵ dày vò, chính vì thế, chúng sinh ở cõi này luôn tranh đấu nhưng lại luôn luôn bị thua cuộc. Bức tranh minh họa trong Tranh ảnh luân hồi là cây Như ý (cây Cuộc sống đời thường) mọc lên ở cõi A-tu-la nhưng lại trổ quả Trường thọ ở cõi Trời, điều này khiến loài A-tu-la ganh ghét, luôn gây chiến với chư Thiên. Nhân dẫn đến tái sinh ở cõi A-tu-la là vấn đề tạo tác những thiện nghiệp nhưng vẫn còn đấy đấy tâm ganh đua, đố kỵ. Bài Viết: Atula là gì

*

Trong tiếng Phạn, “A-tu-la” còn đọc là “A-tố-la” hoặc “A-tu-luân”. Tiếng Hán có nghĩa là “phi thiên”. Cung điện, vườn rừng xung quanh vị trí đây đều làm bằng thất bảo, cũng giống như trời mà chẳng phải là trời. Lại thêm nghĩa “không đoan chính”, ý nói ở đó nam thì xấu, nữ thì đoan chính. Hoặc còn sống sót nghĩa là “không uống rượu”, mà là xung quanh vị trí có ngã quỷ, súc sinh và trời. Quản lý nẻo trời thì ở nằm trong thành báu trên không gian ở núi Tu Di. Quản lý nẻo quỷ thì ở bên bãi tắm biển cả hoặc trong vách đá của núi to. Quản lý nẻo súc sinh thì ở mặt đáy biển cả, có nước biển ở phí a trên cao, không chảy vào cung được, như người nhìn thăng thiên. Chúng sinh cõi A-tu-la tuy do trước trì giới hiếu thắng bố thí, làm mười điều thiện hạ phẩm, được nghiệp cảm báo, nhưng tâm số đông xiển mạn, không nhẫn nhục được, vì vậy chính vì thế phải chịu làm thân đó. Do chính trì giới bố thí nên cung điện có phong cách thiết kế bằng thất bảo, nhưng do không nhẫn nhục nên sinh tướng xấu xí, lại do xiển mạn hiếu thắng nên thường đánh nhau với Trời. TẬP HỢP CÁC KINH VĂN VỀ CÕI A TU LA – Kinh Khởi Thế nói: “Phương thức phía Đông núi Tu Di sơn vương một ngàn do tuần, phía bên dưới biển có cả đất nước của Bồ Ma Chất Đa A-tu-la vương, dài rộng tám vạn do tuần, cung điện trong thành to gọi là Thiết-ma-thí, ngang dọc một vạn do tuần có bảy lớp rào chắn, bảy lớp lưới nhạc bằng vàng bạc, bảy lớp hàng cây, trang hoàng đẹp tuyệt, bảy lớp tường thành đều bằng thất bảo, vườn ao hoa quả, chim chóc véo von, rộng như trong kinh đã nói. Ở đây chẳng nói nhiều. Ở phía bên dưới biển cả, phương pháp thức phía Nam núi Tu Di một ngàn do tuần có cung điện của Dũng Được A-tu-la vương, dài rộng tám vạn do tuần. Phương thức phía Tây núi Tu Di một ngàn do tuần có trụ xứ cung điện của La Hầu là A-tu-la vương, to rộng đẹp tuyệt giống hệt như như trên. Thị nữ quyến thuộc nhiều không kể xiết, cùng với nhau vui vầy tha hồ ái lạc. Còn số thần thiếp tả hữu, tôi tớ khác càng nhiều gấp bội, đúng như kinh nói, không còn kể hết. Tuổi thọ của A-tu-la vương không không điều chỉnh, ít khi gia tăng mà thỉnh thoảng giảm sút, bản thân cao một trăm do tuần, thậm chí còn còn bảy trăm do tuần, hóa thân cao mười sáu vạn tám ngàn do tuần, đứng mặt đáy biển cao bằng núi Tu Di, có huyền thuật to thường đấu với trời Đao Lợi. Mặt trời mặt trăng chiếu sáng vào mắt, lấy tay che đi. Người trần gian trông cảm nhận cho là mặt trời, mặt trăng bị nhật thực, nguyệt thực che, do phúc không bằng được trời nên thường đánh thua, liền dẫn quân lẩn trốn trong lỗ tơ ngó sen.

Xem Ngay:  Corona Là Gì - Triệu Chứng Và Rủi Ro
*

– Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói:Có đủ mười nghiệp sau này thì sẽ triển khai báo A-tu-la. một là thân làm những chiếc ác bé dại dại. Hai là khẩu làm những chiếc ác bé dại dại. Ba là ý làm những chiếc ác bé dại dại. Bốn là nảy ra thói tăng thượng mạn. Bảy là nảy ra thói đại mạn. Tám là nảy ra thói tà mạn. Chín là nảy ra thói mạn mạn. Mười là tránh những thiên căn, nhắm tới nẻo A-tu-la.- Kinh Chính Pháp Niệm nói: A-tu-la ở tại năm xung quanh vị trí. một là trên đất trong những núi non (thất kim sơn và trong vách đá những núi), loại này sức yếu nhất. Hai là ở núi Bắc núi Tu Di đi vào biển hai vạn một ngàn do tuần, có A-tu-la tên gọi La Hầu thống lĩnh vô lượng quân chúng A-tu-la. Ba là lại phương pháp thức hai mươi mốt ngàn do tuần nữa thì có Tu-la gọi là Dũng Kiện. Bốn là phương pháp thức hai mươi mốt ngàn do tuần nữa, có loại Tu-la gọi là Hoa Nam. Năm là phương pháp thức thêm hai mươi mốt ngàn do tuần nữa có loại Tu-la gọi là Tỳ Ma Chất Đa. Bọn này ra tiếng vang tận ngoài biển, chúng nói: “Ta là Tỳ Ma Đa Chất Đa A-tu-la”. (Tỳ Ma Đa Chất Đa có nghĩa là giọng vang to).1. Loại thứ nhất là vua A-tu-la La Hầu có bốn ngọc nữ từ ý niệm mà Ra đời. Bốn cô gái đó cô thứ nhất là Như Bức tranh, cô đầu tuần là Chủ Hương, cô thứ ba là Diệu Lâm, cô thứ tư là Thắng Đức. Bốn cô gái đó mỗi cô đều sở hữu mười hai na do tha thị nữ để tiến hành triển khai quyến thuộc, đều quây quần quanh vua A-tu-la cùng với nhau vui đùa, tha hồ ái lạc, không còn kể xiết. 2. Loại đầu tuần gọi là Dũng Kiện, uy thế mạnh vừa.3. Loại thứ ba gọi là Hoa Nam, uy thế mạnh hơn.4. Loại thứ tư gọi là Tỳ Ma Đa Chất Đa, loại này uy thế quyến thuộc càng thêm không thể vài ba lần, càng không còn kể xiết. Không chỉ có vậy số thần thiếp tả hữu tôi tớ khác cũng không còn kể xiết, đã biết sang hèn khác biệt, không còn đánh đồng đồng hóa được. Xem Ngay: Designation Là Gì – Qualification Và Designation Trong Cv Là Gì

Xem Ngay:  Đơn Khiếu Nại Là Gì
*

Kinh còn nói rằng: “Thức ăn thức mặc của Tu-la thoải mái và dễ chịu và thoải mái và tự nhiên mà có. Mũ mãng quần áo toàn làm bằng thất bảo tươi vui, tinh khiết, ăn thì như Trời, đồ ăn thức uống tùy thuộc theo ý niệm liền có trăm vị đầy đủ thốn, được ngang với Trời. Như trong Đại Luận đã nói: “Ẩm thực của Tu-la tuy có hơn loài người nhưng tới khi ăn lại không được bằng loài người. Do vì mỗi lúc chúng ăn cứ đến miếng cuối cùng là lại trở thành bùn đen. Tương tự Long Vương tuy được ăn trăm vị, nhưng đến miếng cuối cùng không điều chỉnh sẽ trở thành cóc tía. Do đó vì thế kinh mới nói rằng chẳng bằng con người.- Kinh A Hàm viết rằng: “A-tu-la có khỏe mạnh và mạnh mẽ và tự tin to bèn nảy ra ý nghĩ rằng: “Thiên Vương trên cõi trời Đạo Lợi tương tự như chư thiên nhật nguyệt đi trên đầu ta. Ta thề lấy nhật nguyệt xuống làm khuyên tai”. Chư thiên nhật nguyệt cảm nhận thế ai nấy trong tâm đều run sợ, còn thiếu kiêu dũng ở yên một chỗ vì dáng dấp A-tu-la trông thật đáng sợ. Nhật nguyệt uy đức, có đại thần lực, thọ được một trung kiếp, lại là phúc đức che chở cho chúng sinh trần gian. A-tu-la không đụng chạm đến nhật nguyệt được. Bấy giờ A-tu-la từ từ càng căm tức bèn sai hai vua A-tu-la Xá Ma Lê và Tỳ Ma Chất Đa cùng bọn đại thần ai nấy mua sắm chọn lựa binh khí để đi đánh nhau với Trời. Lúc ấy hai Long Vương là Nan Đà và Bạt Nan Đà bản thân quây lấy núi Tu Di bảy vòng, núi rung mây tỏa. Long buông lấy đuôi quất nước khiến biển cả nổi mặc dù vậy trùm lên cả núi Tu Di. Trời Đao Lợi bèn nói: “A-tu-la muốn đánh nhau đấy!”. Những rồng, quỷ, thần…. đều cầm binh khí lần lượt ra giao đấu. Phe Trời Dường như núng thế đều chạy vào cung Tứ Thiên Vương để sẵn sàng chuẩn bị chuẩn bị cẩn thận đặng đi đánh tiếp.

Xem Ngay:  Người Thụ Hưởng Tiếng Anh Là Gì, Người (Thụ) Hưởng Tiếng Anh Là Gì
*

Rất nhiều thiên chúng cùng những rồng, quỷ trước sau xúm đến. Đế Thích bèn ra lệnh: “Quân ta nếu thắng sẽ sử dụng năm sợi dây thừng trói A-tu-la Tỳ Ma Chất Đa đưa về Thiên pháp đường. Ta muốn xem mặt hắn!”. Tu-la cũng ra lệnh: “Nếu quân ta thắng thì sẽ sử dụng năm dây trói Đế Thích mang về Thất diệp đường. Ta muốn xem mặt hắn!”. Đại chiến một lúc, phía phía hai bên chẳng sát thương được nhau, chỉ lấy người xô xát nhau tạo nên đau khổ. Xem Ngay: Jaundice Là Gì – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Vua Trời Đế Thích bèn hiện thân có ngàn con mắt, tay cầm chày Kim Cương, đầu bốc khói lửa. Tu-la cảm nhận thế liền phải thua chạy. Liền bắt Tỳ Ma Đa Chất trói mà mang về. Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Atula Là Gì – Ác Quỷ Đẹp Như Hoa Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Atula Là Gì – Ác Quỷ Đẹp Như Hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.