At Hand Là Gì – Sự Khác Nhau Giữa At Hand Và In Hand

Bài viết thuộc phần 5 trong serie 27 bài viết về Nhận thấy từ-cặp từ dễ nhầm lẫn trong Tiếng Anh Mục lục 1 I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG1.1 1. IN HAND1.2 2. AT HAND1.3 3. BY HAND2 II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG IN HAND, AT HAND, BY HAND là những cụm từ phổ cập với “hand” thường được sử dụng Một trong những bài kiểm tra, và tiếp xúc hằng ngày. Thế nhưng, không ít người dân dân vẫn nhầm lẫn trong quá trình áp dụng những cụm từ này. Để giúp tổng thể toàn bộ tất cả chúng ta nhận ra nghĩa giống hệt như chiêu thức cần sử dụng 3 cụm từ trên, Thích Tiếng Anh xin nêu ra content nội dung bài viết nhận ra (difference) IN HAND, AT HAND, BY HAND rất tương đối đầy đủ cụ thể chi tiết và đơn giản chớp lấy nhất. Bài Viết: At hand là gì

I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

Trong những lúc IN HAND nhắm tới sự chiếm dụng thì AT HAND lại phiếm chỉ sự thuận tiện, còn BY HAND có nghĩa là thủ công bằng tay. IN HAND = availableAT HAND = convenientBY HAND = manually

1. IN HAND

IN HAND = availableIN HAND có 2 nét nghĩa chính, trước tiên là cần sử dụng chỉ một thứ có sẵn, được dự trữ, luôn chuẩn bị sẵn sàng để rất có công dụng áp dụng bất kể khi nào (ready for use if required; in reserve). Những cụm thường gặp là “money/ $10/ books…. in hand”. đầu tuần là để chỉ một vấn đề đang rất rất cần được được đem ra xem xét, bạn luận, giải quyết và xử lý (receiving or requiring immediate attention). Ta thường trông thấy “work/ task/ job/ matter in hand”. Ví dụ: The story in hand is about the journey to sài gòn city last month. I don’t know why my motorbike can’t work, but I have a bicycle in hand. We have a whole month in hand. Don’t worry! CẤU TRÚCHave something in hand: luôn có sẵn trong lòng bàn tay, rất có công dụng áp dụng bất kể khi nàoVí dụ: Don’t worry about the travel arrangements-everything is in hand.Hand in hand: tay trong lòng bàn tayVí dụ: They walked hand in hand in silence up the path.

Xem Ngay:  vi xử lý tiếng anh là gì

2. AT HAND

AT HAND = convenient Sửa chữa thay thế vì mang nghĩa chiếm dụng, có sẵn trong lòng bàn tay như IN HAND, AT HAND lại miêu tả sự thuận tiện, chuẩn bị sẵn sàng, gần ngay, rất có công dụng với tới được, rất có công dụng áp dụng ngay. Xem Ngay: Egroup Là Gì – Tập đoàn lớn to Egroup Ví dụ : Everything we need is at hand. Let’s enjoy the vacation. CẤU TRÚCHave something at hand:  có một thứ gì đấy trong lòng bàn tay, hàm ý thuận tiện.Ví dụ: We want to ensure that help is at hand for all children suffering abuse.

3. BY HAND

BY HAND = handmade, manually BY HAND dễ dàng và đơn giản được hiểu theo nghĩa thủ công bằng tay, thủ công bằng tay, không sinh tồn sự can thiệp của máy móc hay những phương tiện đi lại di chuyển và đi lại trợ giúp khác. Ví dụ: I delivered her invitation by hand (= not using the postal service). CẤU TRÚCTake sb by the hand: nắm tay aiVí dụ: He took me by the hand và led me into the dark wood.

II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Could you just concentrate on the job (IN/ AT/ BY) hand? 2. I like to have my books near (IN/ AT/ BY) hand when I’m working. 3. In those days books had to be set (IN/ AT/ BY) hand. 4. Having the right equipment (IN/ AT/ BY) hand will be enormously helpful. 5. You can pump up the tyres (IN/ AT/ BY) hand or with this special machine. 6. As you start your married life together hand (IN/ AT/ BY) hand, may all the things you’re hoping for turn out the way you’ve planned. 7. A writer must develop an intimacy with the subject (IN/ AT/ BY) hand. 8. Instead of writing her shorthand (IN/ AT/ BY) hand, she could use a machine. 9. Let’s get on with the matter (IN/ AT/ BY) hand . 10. Recent economic performance suggests that a major crisis is (IN/ AT/ BY) hand. 11. Rice farmers here still plant và harvest their crops (IN/ AT/ BY) hand. 12. Let us Địa Chỉ ourselves to the matter (IN/ AT/ BY) hand. 13. I’m delivering my work (IN/ AT/ BY) hand – I’m not taking any chances. 14. The task (IN/ AT/ BY) hand was to devise an immediate gathering of the vestry và to make it as splendid as humanly possible. 15. We have still an hour (IN/ AT/ BY) hand before the train leaves. 16. Each individual table is finished (IN/ AT/ BY) hand. 17. The monks copied their manuscripts out (IN/ AT/ BY) hand. 18. He had one hundred dollars (IN/ AT/ BY) hand. 19. Peter turned his attention to the task (IN/ AT/ BY) hand. 20. The frozen ground will have to be picked up (IN/ AT/ BY) hand before machine digging can begin. ĐÁP ÁN 1. in 11. by 2. at 12. in 3. by 13. by 4. at 14. at 5. by 15. in 6. in 16. by 7. at 17. by 8. by 18. in 9. in 19. at 10. at 20. by Trên đó chính là những đưa ra cảnh báo nhận ra IN HAND, AT HAND và BY HAND. Xem Ngay: Paprika Là Gì – Nghĩa Của Từ Paprika Yêu cầu content nội dung bài viết phần nào có lợi giúp tổng thể toàn bộ tất cả chúng ta nhận ra tránh nhầm lẫn khi áp dụng những từ này. Vui mừng comment xuống phía bên dưới nếu có thắc mắc hoặc bổ sung cập nhật update cập nhật. Cách nhìn của các bạn sẽ giúp đỡ Thích Tiếng Anh gửi tới tổng thể toàn bộ tất cả chúng ta những nội dung tiến hành xong và chất lượng nhất.  Mira Vân _ Thichtienganh.com Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Raw Là Gì - Tập Tin ảnh

Bài Viết: At Hand Là Gì – Sự Khác Nhau Giữa At Hand Và In Hand Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com At Hand Là Gì – Sự Khác Nhau Giữa At Hand Và In Hand

Leave a Reply

Your email address will not be published.