Assurance Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

assurance

*

Assurance (Econ) Bảo hiểm cam đoan+ Một loại bảo hiểm tác động đến điều kiện trong các số đó bảo hiểm cho sự kiện đã hết tránh khỏi. Vấn đề này rất có tác dụng do Hợp Đồng tác động tới việc trả một khoản cam đoan vào một trong những ngày gì đó hoặc là vì cái chết của số người được bảo hiểm. Bài Viết: Assurance là gì assurance /ə”ʃuərəns/ danh từ sự khẳng định chắc chắn; sự tin chắc; điều khẳng định chắc chắn, điều tin chắc sự quả quyết, sự cam đoan; sự bảo đảm tin cậy sự trẻ trung và tràn đầy năng lượng và thoải mái tự tin sự trơ tráo, sự vô liêm sỉto have the assurance to do something: dám trơ tráo thao tác làm việc thao tác gì (điều khoản) bảo hiểmlife assurance: bảo hiểm tính mệnhto make assurance double sure làm cho tuyệt đối hoàn hảo tuyệt đối khẳng định chắc chắn; làm cho đã hết nghi vấn vào đâu đượcsự bảo đảmquality assurance: sự bảo đảm tin cậy chất lượngquality assurance (Q): sự bảo đảm tin cậy chất lượngquantity assurance (Q): sự bảo đảm tin cậy chất lượngquantity assurance (Q): sự bảo đảm tin cậy phẩm chấtsự bảo hiểmsự đảm bảoquality assurance (Q): sự bảo đảm tin cậy chất luợngassurance coefficienthệ số an toànassurance factorhệ số an toànassurance factorhệ số bảo hiểmlife assurancebảo hiểm sinh mạngquality assurance (Q)QAquality assurance certificatechứng chỉ bảo đảm tin cậy chất luợngquality assurance departmentđảm bảo phẩm chấtquality assurance departmentphòng bảo đảm tin cậy chất lượngquality assurance engineerkỹ sư bảo đảm tin cậy chất lượngquality assurance manualsổ tay về chất lượngquality assurance procedurequy trình bảo đảm tin cậy chất lượngquality assurance procedurethủ tục bảo đảm tin cậy chất luợngquality assurance representativeđai diện bảo đảm tin cậy chất lượngbảo hiểm nhân thọequity-linked assurance: bảo hiểm nhân thọ có đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư cổ phầnhome service assurance: bảo hiểm nhân thọ tại nhàwith-profits endowment assurance: bảo hiểm nhân thọ có chia lãisự đảm bảoquality assurance: sự bảo đảm tin cậy chất lượngreasonable assurance: sự bảo đảm tin cậy tương đốiannuity assurancebảo hiểm niên kimassurance companycông ty bảo hiểmassurance in forcebảo hiểm còn hiệu lựcautomobile assurancebảo hiểm xe hơiconvertible term assurancebảo hiểm kỳ hạn chuyển đổidecreasing term assurancebảo hiểm kỳ hạn giảm dầnendowment assurancebảo hiểm có thưởngendowment assurancebảo hiểm có trợ cấphome service assurancebảo hiểm dịch vụ gia đìnhjuvenile assurancebảo hiểm thanh thiếu niênkey-person assurancebảo hiểm nhân vật chủ chốtlife insurance, life assurancebảo hiểm nhân thọpure endowment assurancebảo hiểm có thưởng thuần túyquality assurancebảo đảm phẩm chấtquality assurance acceptancetiêu chuẩn nghiệm thu sát hoạch nghiệm thu sát hoạch bảo đảm tin cậy chất lượngquality assurance acceptance standardstiêu chuẩn nghiệm thu sát hoạch nghiệm thu sát hoạch bảo đảm tin cậy chất lượngquality assurance operating proceduretrình tự thao tác bảo đảm tin cậy chất lượngtemporary assurancebảo hiểm có thời hạntemporary assurancebảo hiểm nhất thời. temporary assurancebảo hiểm tamh thờiterm assurancebảo hiểm có thời hạnterm assurancebảo hiểm theo kỳunion assurance Co.Ltdcông ty Hữu hạn Bảo hiểm Phối kết hợp

Xem Ngay:  Thép Cb400-V Là Gì - Các Loại Mác Thép Xây Dựng Thường Dùng

Thuật ngữ nghành nghề Bảo hiểm

AssuranceBảo hiểm Đồng nghĩa tương quan đối sánh tương quan với Insurance. Mặc dù thế, thuật ngữ này thường chỉ cần sử dụng trong nghành nghề bảo hiểm nhân thọ và nhiều chủng loại đơn bảo hiểm hàng hải truyền thống lâu đời nhiều năm.

*
*
*

assurance

Từ điển Collocation

assurance noun 1 promise ADJ. absolute, categorical, clear, firm, full | further, repeated | formal, official, personal, verbal, written He gave me his personal assurance that the vehicle was safe. VERB + ASSURANCE have We now have a firm assurance of trợ giúp hỗ trợ tư vấn from the government. | give sb, offer sb, provide | gain, get, obtain, receive | ask for, demand, seek, want | accept, be satisfied with They accepted his assurance that patients would be treated as soon as possible. | go back on, renege on He accused the minister of reneging on assurances given earlier. PREP. ~ about an assurance about the safety of this equipment | ~ by/from assurances from the head teacher PHRASES despite/in spite of assurances Despite assurances from the government, the chemicals are known to be dangerous. 2 feeling of calm và confidence ADJ. calm, quiet She spoke with calm assurance. VERB + ASSURANCE have | show Even at a very young age she showed a great khuyễn mãi ưu đãi giảm giá of assurance.

Từ điển WordNet

n. Xem Ngay: Steer Là Gì – Steer In Vietnamese, Translation, English a statement intended to inspire confidence the President”s assurances were not respected a British term for some kinds of insurance Coverage ofan sự kiện that is certain to happen. Assurance is similar to insurance(và sometimes the terms are interchangeable) except that insurance protects policyholders from events that might happen. Xem Ngay: Pinlock Là Gì For example, a person can choose to purchase life assurance or termlife insurance. (Note in the U.K. “life assurance” is anotherterm for “life insurance”.) The sự kiện in question is thedeath of the person the policy covers. Since the death of this person is certain,a lifeassurance policy results in payment to the beneficiarywhen the policyholderdies.A term life insurance policy, however,will covera set period of time, such as 30 years, from the time the policy was bought. If thepolicyholder dies during that time, the beneficiary receives money, butif thepolicyholder dies after the 30 years, no money is received. The assurance policy covers an sự kiện that will happen no matter what, while the insurance policy covers a sự kiện that might happen (the policyholder might die within the next 30 years). BeneficiaryDeath BenefitInsuranceLife InsurancePermanent Life InsuranceTerm Life InsuranceUniversal Life InsuranceWhole Life Insurance Policy Thể Loại: San sẻ trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Ghen Là Gì - Ghen Tuông Trong Tình Yêu

Bài Viết: Assurance Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Assurance Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Leave a Reply

Your email address will not be published.