Assumption Là Gì – Nghĩa Của Từ Assumption

Kính gửi chương trình Hỏi đáp Anh ngữ VOA. Vui lòng chỉ giúp em sự khác nhau giữa assumption và presumption và cách sử dụng của mỗi từ trong từng trường hợp. Xin cảm ơn, Tân Xin nhấp vào San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng Anh ngữ: Nhận biết assumption và presumption (1) để nhìn phân tích và lý giải về assume/assumption. Bài Viết: Assumption là gì 2. Presume/presumption* Presume=phỏng chừng, giả định, đoán chừng- Dr. Livingstone, I presume?=Tôi đoán chắc ngài là Tiến sỹ Livingston, phải không? * Presume=assume, believe- Don’t make the assumption that stream water is safe lớn drink=Ðừng phỏng đoán là nước suối uống đc.* Presumption=assumption- Your presumption that he would be here was wrong=Ðiều anh đoán là anh ta sẽ đến đấy là nhầm.* Presumption=tự phụ, quá tự tin- It took a great giảm giá khuyến mãi of presumption lớn insult the ambassador at his own party (audacity, arrogance)=Phải liều mới dám nhục mạ ông Ðại sứ tại bữa tiệc riêng của ông.* Presumption còn sinh tồn nghĩa tự phụ, quá mạnh mẽ và tự tin, đoán chừng, điều đc cho là đúng- The collapse of the housing industry was caused by the presumption of a steady rise in home values=Việc xụp đổ của kỹ nghệ giao thương mua bán nhà gây nên bởi một sự phỏng đoán là giá thành nhà sẽ tăng thêm đặn. * Presumption of innocence là 1 trong quan niệm căn bản trong điều khoản Đất nước Hoa Kỳ: một người coi như không có tội cho đến lúc đủ bằng cớ chứng tỏ là có tội. – In American law a man is presumed innocent until he is proven guilty. (The presumption of innocence). Trong điều khoản Đất nước Hoa Kỳ một người được đánh giá như không có tội cho đến lúc bị chứng tỏ là có tội. Xem Ngay: 1993 Là Tuổi Gì – Sinh Năm 1993 Mệnh Gì * Her presumptuous airs make her disliked by many=Vẻ tự phụ của cô ta làm đa số người ghét.=> A presumption is a supposition based on probable evidence whereas an assumption can be made without any evidence at all, merely as the beginning of a chain of reasoning. (Presumption là giả sử, phỏng đoán, địa thế căn cứ vào chứng cớ khả tín, còn assumption thì là tin là đúng nhưng không phụ thuộc bằng cớ, chỉ để ban sơ làm tiền đề để phụ thuộc này mà lý luận tiếp.) => Kết luận cả 2 chữ assumption và presumption đều phải có có nghĩa là taking something for granted that it is true, coi một điều là đúng, nhưng assumption là tin mà hoàn toàn không có dẫn chứng cụ thể, còn presumption là giả định, tin là đúng vì có phần chắc chắn thêm supposing something is reasonable in the absence of proof lớn the contrary. Chúc bạn mạnh tiến trong công việc trau giồi Anh ngữ. Xem Ngay: Thus Là Gì * Quý vị muốn nêu câu hỏi/ cách nhìn/ câu hỏi, xin vui vẻ vào trang San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng Anh ngữ của đài VOA để biết thêm rõ rệt. Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  3d Touch Là Gì - Mẹo Sử Dụng Touch 3d Iphone Hiệu Quả

Bài Viết: Assumption Là Gì – Nghĩa Của Từ Assumption Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Assumption Là Gì – Nghĩa Của Từ Assumption

Leave a Reply

Your email address will not be published.