assumed là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt Bài Viết: Assumed là gì Tìm

assume

*

assume /ə”sju:m/ ngoại động từ mang, khoác, có, lấy (cái vẻ, tính chất…)his illness assumes a very grave character: bệnh của anh ta có vẻ như nặngto assume the name of: mang tên là, lấy tên là làm ra vẻ, giả bộto assume a look of innocence: làm ra vẻ ngây thơto assume airs: lên mặt, lên râu, làm ra vẻ ta đây đánh giá rằng (là đúng); giả sử (là đúng), thừa nhậnlet”s assume that this is true: toàn bộ tất cả chúng ta hãy cho điều này là đúng nắm lấy, chiếm lấyto assume power: nắm chính quyền trực thuộc thường trực đảm đương, gánh vác, nhận vào mìnhto assume responsibility: gánh vác một trách nhiệm và nghĩa vụto assume measures sử dụng những chiêu thứcto assume the offensive (quân sự chiến lược kế hoạch) chuyển sang thế tiến công

*

đánh giá rằng

*

giả định

*

giả sử

*

giả thiếtto assume

*

giả thiết

*

đảm đương

*

gánh vác

*

giả địnhassume jurisdiction

*

thụ lý vụ ánassume no responsibility for

*

không nhận trách nhiệm và nghĩa vụ về…assume no risk

*

không chịu bất kể rủi ro khủng hoảng nàovote assume

*

bỏ phiếu trải qua một số trong những tiền

Thuật ngữ nghành Bảo hiểm

ASSUMENhận (tái bảo hiểm) Nhận một phần hay toàn diện và tổng thể rủi ro khủng hoảng từ một C.ty bảo hiểm. Xem Ngay CEDE; REINSURANCE. Xem Ngay: presume, take for granted, adopt, take on, take over, acquire, adopt, take on, take, bear, take over, accept, take, strike, take up, usurp, seize, take over, arrogate, simulate, sham, feign, wear, put on, get into, don Xem Ngay: Logistic Là Gì – Logistics Là Gì Tra câu | Lướt web tiếng Anh

Xem Ngay:  Lupus Ban đỏ Là Gì

assume

Từ điển Collocation

assume verb ADV. automatically, naturally I automatically assumed that you knew about this. | reasonably, safely I think we can safely assume that this situation will continue. VERB + ASSUME can, might | tend to | be fair to, be reasonable to, be safe to It is reasonable to assume that the economy will continue to improve. | be a mistake to, be wrong to | be easy to It”s all too easy to assume that people know what they are doing. PHRASES let us assume Let us assume for a moment that the plan succeeds.

Từ điển WordNet

v. take to be the case or to be true; accept without verification or proof; presume, take for granted I assume his train was late take on titles, offices, duties, responsibilities; adopt, take on, take over When will the new President assume office? take on a certain form, attribute, or aspect; acquire, adopt, take on, take His voice took on a sad tone The story took a new turn he adopted an air of superiority She assumed strange manners The gods assume human or animal form in these fables take on as one”s own the expenses or debts of another person; bear, take over, accept I”ll accept the charges She agreed to bear the responsibility occupy or take on; take, strike, take up He assumes the lotus position She took her seat on the stage We took our seats in the orchestra She took up her position behind the tree strike a pose seize và take control without authority và possibly with force; take as one”s right or possession; usurp, seize, take over, arrogate He assumed to himself the right to fill all positions in the town he usurped my rights She seized control of the throne after her husband died make a pretence of; simulate, sham, feign She assumed indifference, even though she was seething with anger he feigned sleep take up someone”s soul into heaven This is the day when May was assumed into heaven put clothing on one”s body toàn thân; wear, put on, get into, don What should I wear today? He put on his best suit for the wedding The princess donned a long blue dress The queen assumed the stately robes He got into his jeans Xem Ngay: Ajcep Là Gì – Hiệp Định Ajcep (Asean

Xem Ngay:  Lên Men Là Gì - Lên Men Và Những Điều Bạn Chưa Biết Về Lên Men

English Synonym và Antonym Dictionary

assumes|assumed|assuming syn.: adopt believe presume put on suppose suspect think understand ant.: conclude Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: assumed là gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com assumed là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.