Assist Là Gì – đồng Nghĩa, Cách Nói Khác Của Assist

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu Phân từ lúc này Phân từ quá khứ Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại Quá khứ Tương lai Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại Quá khứ Tương lai Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Lúc này

to assist
assisting
assisted
assistassist hoặc assistest¹assists hoặc assisteth¹assistassistassist
assistedassisted hoặc assistedst¹assistedassistedassistedassisted
will/shall² assistwill/shall assist hoặc wilt/shalt¹ assistwill/shall assistwill/shall assistwill/shall assistwill/shall assist
assistassist hoặc assistest¹assistassistassistassist
assistedassistedassistedassistedassistedassisted
were to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assist
assistlet’s assistassist

Bài Viết: Assist là gì Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh vấn đề sự việc. Thời trước, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh vấn đề sự việc. Xem Ngay: Tài Sản Ròng Là Gì – Cách Tín Giá Trị Tài Sản Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu Phân từ lúc này Phân từ quá khứ Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại Quá khứ Tương lai Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại Quá khứ Tương lai Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Lúc này

to assist
assisting
assisted
assistassist hoặc assistest¹assists hoặc assisteth¹assistassistassist
assistedassisted hoặc assistedst¹assistedassistedassistedassisted
will/shall² assistwill/shall assist hoặc wilt/shalt¹ assistwill/shall assistwill/shall assistwill/shall assistwill/shall assist
assistassist hoặc assistest¹assistassistassistassist
assistedassistedassistedassistedassistedassisted
were to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assistwere to assist hoặc should assist
assistlet’s assistassist

Xem Ngay: Pointer Là Gì – Tổng Quan Về Pointers Trong C/c++ Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh vấn đề sự việc. Thời trước, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh vấn đề sự việc. Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Công Nghệ 4.0 Là Gì Ví Dụ, Công Nghệ 4

Bài Viết: Assist Là Gì – đồng Nghĩa, Cách Nói Khác Của Assist Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Assist Là Gì – đồng Nghĩa, Cách Nói Khác Của Assist

Leave a Reply

Your email address will not be published.