As Long As Nghĩa Là Gì

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu bốn cấu trúc rất thường xuyên gặp trong văn viết, văn nói tựa như Một trong những bài tập ngữ pháp đó là: As soon as, as long as, as well as và as far as. Bài Viết: As long as nghĩa là gì Nhìn thoáng qua thì cách viết và kết cấu của chúng khá giống nhau nhưng ngữ nghĩa và cách dùng lại khác nhau hoàn toàn nhé.

1. Cấu trúc As Soon As

*

As soon as dịch sang tiếng Việt có nghĩa là ngay sau thời điểm, là 1 trong liên từ lệ thuộc trong tiếng Anh. Nếu bạn chưa biết đến đến thì liên từ lệ thuộc là 1 trong loại liên từ đứng trước mệnh đề lệ thuộc và nối nó với mệnh đề chính trong câu. As soon as dùng để diễn tả một hành động được thi công ngay kế tiếp 1 hành động khác, có chức năng trong quá khứ hoặc tương lai. As soon as có thể đứng giữa hoặc đứng đầu câu, miễn là đứng ở mệnh đề chỉ hành động xảy ra sau.

1.1 Cách thức dùng trong quá khứ

Mệnh đề 1 + as soon as + Mệnh đề 2Thì quá khứ đơn Thì quá khứ đơn Ví dụ: I called my dad as soon as I arrived to Hanoi. ⟹ Tôi đã gọi cho bố mình ngay sau thời điểm tới thành phố Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô Hà Nội.

*

I called my dad as soon as I arrived to Hanoi.As soon as we got out the car, it started raining. ⟹ Ngay sau thời điểm chúng tôi ra khỏi xe hơi thì trời bắt đầu mưa. As soon as he finished his work, he went out. ⟹ Ngay sau thời điểm kết thúc công việc, anh ấy đã đi ra ngoài.

1.2 Cách thức dùng về sau

Mệnh đề 1 + as soon as + Mệnh đề 2Thì tương lai đơn Thì ngày này đơn Ví dụ: As soon as I have the information, I’ll tell you. ⟹ Ngay sau thời điểm tôi có thông tin, tôi sẽ nói cho bạn I will have a shower as soon as Iget home. ⟹ Tôi sẽ đi tắm ngay sau thời điểm tôi trở về nhà. I will give a job for youas soon as you graduate this university ⟹ Tôi sẽ cho bạn một việc làm ngay sau thời điểm bạn tốt nhất có thể nghiệp trường đại học này. Đôi khi, tổng thể toàn bộ tất cả chúng ta cũng luôn có thể gặp kết cấu về sau, diễn tả hành động kéo dài dài từ thời điểm ngày này đến tương lai.Mệnh đề 1 + as soon as + Mệnh đề 2 Thì tương lai đơn Thì ngày này triển khai xong xong Ví dụ: As soon as I have finished the show, I’ll go home. ⟹ Ngay sau thời điểm kết thúc show, tôi sẽ về nha ngay.

Xem Ngay:  dislike là gì

1.3 Cách thức dùng trong câu mệnh lệnh

As soon as được cần sử dụng Một trong những câu mệnh lệnh với kim chỉ nam diễn tả một kiến nghị hoặc mệnh lệnh. Trong trường hợp này, cả 2 mệnh đề thường được chia ở thì ngày này đơn. Ví dụ: Call me back as you as soon as you read this message. ⟹ Hãy gọi lại cho em ngay trong khi được tin nhắn này.

1.4 Trong câu quần đảo ngữ (As soon as đứng đầu câu)

As soon as + S + Ved/ V2, S + Ved/ V2= No sooner/ Hardly + had + S + Ved/ V2 + than/ when + S + Ved/ V2 Ví dụ: As soon as my son finished his homework, he went to bed. ⟹ No sooner/ Hardly had my son finished his homework than/when he went to bed.

Đưa ra cảnh báo:

Cấu trúc As soon as thường đi với “possible” hoặc S + can / could với nghĩa càng sớm càng tốt nhất có thể, sớm nhất có khả năng có chức năng. Ví dụ: Please reply me as soon as possible / as soon as I can. ⟹ Hãy vấn đáp tôi càng sớm càng tốt nhất có thể nhé.

2. As long as là gì?

*

As long as mang ý nghĩa miễn như, miễn là. Cũng giống như As soon as, As long as là 1 trong liên từ lệ thuộc. Về sau là 1 trong những chiêu trò cần sử dụng của As long as.

2.1 Áp dụng để so sánh

Tuy được biết đến như một cụm từ mang ý nghĩa thắt chặt và thắt chặt và cố định, đã hết dịch nghĩa từng từ để hiểu cả cụm từ nhưng trong trường hợp này bạn tuyệt vời nhất có chức năng. Khi ấy, as long as được cần sử dụng phụ thuộc kết cấu as + Adj + as. Ví dụ: This ruler is as long as my notebook ⟹ Cái thước này dài bằng quyển vở của bản thân mình.

2.2 Áp dụng với nghĩa “trong quãng thời điểm” hoặc “trong thời kì này”

Ví dụ: I’ll never forgive you as long as I live. ⟹ Tôi sẽ đã hết khi nào tha thứ cho anh chừng nào tôi còn sống.

2.3 Áp dụng với nghĩa tựa như như Providing/ Provided that (miễn là) hoặc On the condition that (với điều kiện)

Đấy là nghĩa được cần sử dụng kinh hồn bạt vía nhất ngày này của cụm từ này. As long as = So long as trong trường hợp này. Ví dụ: I’ll remember that film as long as I live. ⟹ Tôi sẽ nhớ bộ phim đó miễn là tôi còn sống

Xem Ngay:  Sales Representative Là Gì, Và 1 Số Thông Tin Liên Quan Khác
*

I’ll remember that film as long as I live.You can borrow the car so long as you don’t drive too fast. Xem Ngay: Male Là Gì – Nghĩa Của Từ Male ⟹ Bạn có thể mượn chiếc xe hơi miễn là bạn không lái quá nhanh.

2.4 Nhấn mạnh vấn đề sự việc sự lâu dài của hành động trong một khoảng thời gian

Ví dụ: The Asian Games can last as long as a month. ⟹ Một kì đại hội Thể thao Châu Á Thái Bình Dương Tỉnh Thái Bình Dương có chức năng kéo dài dài đến một tháng.

3. As well as là gì?

*

As well as có nghĩa: Cũng như, thêm vào đó hoặc không chỉ có, mà còn. Như vậy, As well as có nghĩa như nhau với not only…but also và hoàn toàn có thể viết lại câu cho nhau. Cấu trúc as well as dùng để nối hai mệnh đề, bỏ ra những thông tin đã biết và nhấn mạnh vấn đề sự việc những thông tin mới được đề cập ở mệnh đề sau. Nói chiêu trò khác, nó thường dùng để liệt kê những bộ phận cùng tính chất trong câu.

3.1 Sau As well as là động từ

V2 thường chia ở dạng V-ing. Trong trường hợp V1 ở dạng nguyên thể thì V2 cũng ở dạng nguyên thể. Ví dụ: He hurt his arm, as well as breaking his leg. (V2 chia ở dạng V-ing) ⟹ Ông ta vừa bị thương ở cánh tay, vừa gãy chân nữa.

*

He hurt his arm, as well as breaking his leg.I have to clean the floors as well as cook the food. (V2 chia ở dạng nguyên thể) ⟹ Tôi phải lau vệ sinh căn nhà cửa và cả nấu ăn nữa.

3.2 Sau As well as là danh từ, tính từ, đại từ

Ở trường hợp này chúng ta sử dụng rất tự nhiên phù hợp với nghĩa của câu, không có gì phức tạp về ngữ pháp. Ví dụ: She is beautiful as well as intelligent. ⟹ Anh ấy xinh trai cũng như lanh lợi nữa. Mary, as well as Ann, was delighted to hear the news. ⟹ Mary, tựa như Ann, đã rất vui tươi lúc nghe đến đến tin này. We have a responsibility to our community as well as to our families. ⟹ Chúng ta cần có trách nhiệm với cộng đồng cũng như với gia đình.

Xem Ngay:  Móng băng là gì ? ưu và nhược điểm của móng băng

Đưa ra cảnh báo:

Cấu trúc As well as ở trường hợp trên có chức năng cần sử dụng kết cấu Not only…but also để viết lại câu như sau Ví dụ: She is beautiful as well as intelligent. ⟹ She is not only beautiful but also intelligent. Ở ví dụ “Mary, as well as Ann, was delighted to hear the news”, động từ được chia theo chủ ngữ một là Mary. Đây được gọi bằng vụ việc hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Nếu câu có kết cấu S1, as well as S2 + V thì V sẽ luôn luôn luôn được chia theo S1.

3.3 Áp dụng để so sánh

Cũng giống như As long as, as well as cũng khá được cần sử dụng ở dạng so sánh ngang bằng với kết cấu as + Adv + as. Ví dụ: She speaks English as well as her father. ⟹ Cô ấy nói tiếng Anh cũng giỏi như bố cô ấy vậy.

3.4 As well đứng ở cuối câu với nghĩa “không chỉ có thế”, “thêm vào đó” hoặc “nữa đó”

Đưa ra cảnh báo: Không đặt dấu phẩy trước as well. Ví dụ: He has a car as well. ⟹ Bên cạnh đó, anh còn sinh tồn cả xe hơi nữa.

4. As far as là gì?

*

As far as có nghĩa là: Theo như. As far as thường tọa lạc ở đầu câu để bỏ ra cách nhìn, phương thức nhìn của tương đối nhiều người nói. Một số cụm từ hay đi với as far as: As far as I know = To my knowledge: Theo như tôi được biết As far as I know, he isn’t comming today. ⟹ Theo như tôi biết thì hiên giờ anh ta không tới. As far as sb/sth is concerned: Theo phương thức nhìn của những người nào về điều gì He said that Sarah will do anything she can to help us, as far as he is concerned. ⟹ Anh ấy nói rằng Sarah sẽ làm ngẫu nhiên điều gì có chức năng để giúp tổng thể toàn bộ tất cả chúng ta, theo anh ấy là như vậy. As far as it goes: tốt nhất, không thể tốt hơn được nữa It’s a good essay as far as it goes. ⟹ Đó là một bài tiểu luận tốt nhất rồi. Xem Ngay: Errand Là Gì As far as I can see: Theo tôi thấy As far as I can see, there are only two reasons for such an action. Thể Loại: Share trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: As Long As Nghĩa Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com As Long As Nghĩa Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.