Approved Là Gì – Nghĩa Của Từ Approve

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Approved là gì

*
*
*

approval

*

approval /ə”pru:vəl/ danh từ sự ưng ý, sự chấp thuận đồng ý, sự chấp thuận đồng ýto nod in approval: chấp thuận đồng ý, chấp thuận đồng ýto give one”s approval to a plan: ưng ý một kế hoạchto meet with approval: được sự chấp thuận đồng ý, được chấp thuận đồng ýon approval: (thương nghiệp) (như) on appro ((xem) appro) sự phê chuẩn chấp nhậnphê chuẩnrequiring approval: ý kiến đề xuất phê chuẩnrequiring official approval: ý kiến đề xuất phê chuẩnrequiring official approval: ý kiến đề xuất phê chuẩn chính thứcsite approval: sự phê chuẩn hiện trườngLĩnh vực: xây dựngsự chấp thuậnsự đồng ýsự duyệt yapproval of drawings: sự duyệt y những bản vẽsự phê chuẩnsite approval: sự phê chuẩn hiện trườngsự tán thànhthỏa thuận (chuẩn y)approval (for)chấp thuận đồng ý (cho)approval logbản ghi phê duyệtapproval testsự thí nghiệm kiểm traapproval testsự thí nghiệm nghiệm thuapproval testsự thử kiểm traapproval testsự thử nghiệm thufinal approvalsự phê duyệt cuối cùngproject approvalsự phê duyệt thiết kếtype approvalsự duyệt kiểutype approval testsự thử sát hoạch nghiệm thu sát hoạch đặc biệt (máy)chuẩn nhậnchuẩn yhạch chuẩn (sự phê chuẩn sau khi xem xét)phê duyệtsự phê chuẩnsự phê chuẩn đồng ýsự tán thànhthừa chuẩnthừa nhậnưng thuậnon approval: theo sự ưng thuậnapproval salebán cho trả lạiapproval salebán được trả lạiapproval salesự bán thửapproval testthí nghiệm giám địnhautomatic approval (system)mạng lưới mạng lưới hệ thống duyệt xét auto hóa (giấy phép nhập vào)certificate of approvalgiấy chấp thuậnfinal approvalphê chuẩn tối hậugoods on approvalhàng có chức năng trả lạigoods on approvalhàng cần sử dụng thử chờ mua (tán thành yêu cầu mới thu tiền)goods on approvalhàng giao thửgoods on approvalhàng mua nếu vừa ýletter of approvalthư chấp nhậnletter of approvalthư đồng ýon approvalmua nếu vừa ýon approvaltheo sự ưng ýon approvaltheo thỏa thuậnon approvalvới trường hợp hàng cho xempurchasing approvalphê chuẩn có trường hợp. qualified approvalphê chuẩn có điều kiệnsale on approvalsự bán loại sản phẩm cần sử dụng thửsell on approvalbán cho trả lại còn nếu như không vừa ýsell on approvalbán cần sử dụng thửsell on approval (to …)bán cần sử dụng thửshipping letter of approvalthư chấp thuận đồng ý chở hàngspending approvalchuẩn chisubject to approvaltùy thuộc sự chấp nhậnsubject to approval of import licensecòn chờ nhận giấy phép nhập khẩuunanimous approval of the buyersự chấp thuận đồng ý nhất trí của bên mua

Xem Ngay:  Destiny Là Gì - Phân Biệt “Fate” Và “Destiny” Là Những

Thuật ngữ nghành nghề dịch vụ Bảo hiểm

APPROVAL Gật đầu đồng ý Việc công ty bảo hiểm chấp thuận đồng ý giấy ý kiến đề xuất bảo hiểm có chữ ký của một viên chức của công ty bảo hiểm trên đơn. Viên chức này cần được là dân cư có quyền ký. Người đó đôi lúc là chủ tịch hay là giám đốc công ty. Đại lý phân phối bán bảo hiểm đôi chút không sinh tồn quyền ký chấp thuận đồng ý đơn bảo hiểm. Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): approval, disapproval, approve, disapprove, approving, disapproving, approvingly Xem Ngay: Sửa Lỗi Unlicensed Product Microsoft Office 2010, Chiêu bài 2013, 2016

*
*
*

Xem Ngay: Tải Miễn Phí game show Bắn Cá ăn Xu Hay Nhất, Bắn Cá ăn Xu

approval

Từ điển Collocation

approval noun ADJ. full, total, unqualified, warm, wholehearted The scheme did not meet unqualified approval. | grudging, qualified | general, overwhelming, popular, public, unanimous, universal, widespread | final, initial, preliminary, prior All development requires the prior approval of the planning authority. | tacit | written | formal, official | government, parliamentary, royal VERB + APPROVAL need, require | seek, submit sth for We have submitted a design for approval. | gain, get, meet with, obtain, receive, win You are not allowed to build anything without first obtaining the approval of the local authority. | give, grant The government has now given its approval for the new examinations. | refuse, withhold | express, nod, show The people listening nodded approval. PREP. on ~ The goods were supplied on approval (= they could be sent back if they were not satisfactory). | with ~ Jane”s father regards her fiance with approval. | with/without sb”s ~ You may not decorate the flat without the landlord”s approval. | ~ for He won approval for his project. | ~ from We”re waiting for approval from the authorities. PHRASES a nod of approval She gave him a nod of approval. | a roar of approval There was a roar of approval from the crowd. | a seal/stamp of approval The government has given its seal of approval to the project. | subject to approval The offer is subject to approval at the Annual General Meeting.

Xem Ngay:  Parse Là Gì - ép Kiểu Trong C#

Từ điển WordNet

n. a feeling of liking something or someone good although she fussed at them, she secretly viewed all her children with approval Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Approved Là Gì – Nghĩa Của Từ Approve Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Approved Là Gì – Nghĩa Của Từ Approve

Leave a Reply

Your email address will not be published.