Ansys Là Gì – Hiểu Chi Tiết Về Ansys Mechanical Để Học Cho Đúng

Bài Viết bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản tương đối đầy đủ của tài liệu tại đây (252.18 KB, 29 trang ) Bài Viết: Ansys là gì PHẦN IANSYS WORKBENCH VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA ANSYS WORKBENCH VÀO PHÂN TÍCH TỐI ƯU CHI TIẾT BÍCH ĐẦU BƠM THỦY LỰC.CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ANSYS WORKBENCH 13 1.1.Giới thiệu chung. Giờ đây với sự trở nên tân tiến khỏe mạnh của nên những ngành công nghiệp thì việc ứng dụng những ứng dụng số là rất quan trọng. Nó không chỉ có là giúp mô phỏng một phương pháp gần đúng những loại hình cần sản xuất…mà còn ưu đãi giảm giá thành sản xuất, giảm những quy trình kiểm tra đánh giá và nhận định. Từ đó ưu đãi giảm giá thành dòng sản phẩm. Trước đây, để tính toán những loại hình người ta áp dụng những phương bằng tay thủ công bằng tay là tính bằng tay thủ công bằng tay nhờ những công thức thực nghiệm. Trong năm thời điểm thời gian gần đây, nhờ sự trở nên tân tiến của khá nhiều công cụ tính toán cùng theo với sự trở nên tân tiến của máy vi tính điện tử được tùy chỉnh thiết lập thông số kỹ thuật và từ từ triển khai xong xong những ứng dụng công nghiệp, áp dụng để giải những bài toán cơ học vật rắn, cơ học thủy khí, những bài toán động, những bài toán tuyến tính và phi tuyến, những bài toán về trường điện từ, bài toán tương tác đa trường vật lý. Ansys Workbench là một trong ứng dụng mạnh được trở nên tân tiến và ứng dụng rộng rãi, chúng rất có khả năng thỏa mãn nhu cầu những đề nghị nói trên của cơ học. Ansys Workbench là một trong nhiều chương trình phần mềm công nghiệp,sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để phân tích bài toán vật lý – cơ học,chuyển các phương trình vi phân,phương trình đạo hàm riêng về dạng số, với việc sử dụng phương pháp rời rạc hóa và gần đúng để giải. Điểm vượt trội của ANSYS WORBENCH : -Tài năng nhập quy mô hình học. -Tài năng chia lưới cực tốt. -Tích hợp những công cụ. -Tài năng phối hợp theo hai hướng với CAD… Trong bài toán kết cấu (Structural),phần mềm Ansys dùng để giải các bài toán trường ứng suất – biến dạng, trường nhiệt do các kết cấu.Giải các bài toán dạng tĩnh, dao động, cộng hưởng, bài toán ổn định, bài toán va đập, bài toán tiếp xúc. Các bài toán được giải cho các dạng phần tử kết cấu thanh, dầm, 2D và 3D, giải các bài toán với vật liệu đàn hồi, đàn dẻo lý tưởng, dẻo nhớt, đàn nhớt… Ansys workbench cung cấp trên 200 kiểu phần tử khác nhau. Mỗi kiểu phần tử tương ứng với 1 dạng bài toán. Khi chọn một phần tử, bộ lọc sẽ cho các module tính toán phù hợp, và đặt ra các yêu cầu về việc nhập các tham số để giải. Đồng thời việc chọn phần tử, Ansys workbench yêu cầu chọn dạng bài toán riêng cho từng phần tử. Việc tính toán còn phụ thuộc vào dạng vật liệu. Mỗi bài toán cần đưa mô hình vật liệu, cần xác định rõ mô hình là vật liệu đàn hồi hay dẻo, là vật liệu tuyến tính hay phi tuyến tính, với mỗi vật liệu cần nhập đủ thông số của vật liệu. Ansys workbench là phần mềm giải các bài toán bằng phương pháp số, chúng giải trên mô hình học thực. Vì vậy cần đặt ra mô hình học đúng. Ansys workbench cho phép xây dựng các mô hình học 2D và 3D với các kích thước thực hình dáng đơn giản hóa hoặc mô hình như vật thật. Ansys workbench có khả năng mô phỏng theo mô hình học với các điểm, đường, diện tích và mô hình phần tử hữu hạn với các nút và các phần tử. Hai dạng mô hình trao đổi và thống nhất với nhau để giải các bài toán bằng phần tử hữu hạn, nên sau khi xây dựng mô hình học, Ansys workbench cho phép chia lưới phần tử do người sử dụng hoặc tự động chia lưới. Số lượng nút và phần tử quyết định đến độ chính xác của bài toán, nên cần chia lưới càng nhỏ càng tốt. Nhưng việc chia lưới cũng phụ thuộc vào năng lực của từng phần mềm. Để giải một bài toán bằng phần mềm Ansys workbench, cần đặt ra các điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho mô hình học. Các ràng buộc, các nội lực hoặc các ngoại lực (lực, chuyển vị, nhiệt độ, mật độ) được đưa vào từng nút, từng phần tử trong mô hình hình học. Chi tiết cụ thể chi tiết quy trình của giai đoạn tiến trình mô phỏng như sau: Loại hình hóa hình học 3D, nhờ những phân mềm, sau đó, chuyển về Ansys workbench, nếu áp dụng WorkBench thì rất có khả năng chuyển điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích ngay. Nhập chọn loại hình nhiên liệu cho từng cụ thể: nhập những thuộc tính cơ học, nhiệt và những thuộc tính khác cho những cụ thể và cấu trúc. Ansys workbench được chấp nhận nhập thuộc tính nhiên liệu chưa phải chỉ là những Ngân sách chi tiêu cố định và thắt chặt và thắt chặt về con số số lượng giới hạn đàn hồi, con số số lượng giới hạn chảy, mà được chấp nhận nhập quan hệ ứng suất và biến dạng, hay nói theo cách khác được chấp nhận nhập quan hệ thực giữa ứng suất và biến dạng, quan hệ đó là quan hệ phi tuyến và chịu ràng buộc nhiệt độ và vận tốc biến dạng. Ansys workbench cho quan hệ ứng suất và biến dạng của một số thép thịnh hành, nhưng cũng được phép khách hàng tự nhập những Ngân sách chi tiêu đường cong thực nghiệm của khách hàng.  Chia lưới phần tử Meshing: Để giải bài toán điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích, như tính bền ví dụ nổi bật, người ta áp dụng chiêu thức phần tử hữu hạn để giải. Chính vì như vậy cần phải chia lưới phần tử. Số lượng nút và phần tử ra đưa ra quyết định đến độ chính xác của bài toán, nên lưới càng chia nhỏ càng cực tốt, nhưng việc chia nhỏ phần tử chịu ràng buộc vào năng lực của từng phiên bản ANSYS. Nhập trường hợp biên Cơ – nhiệt: Cam đoan những điểm hoặc mặt cố định và thắt chặt và thắt chặt, hoặc hoạt động với số bậc chủ quyền gì đấy, nhập lực công dụng với lực tập trung chuyên sâu nâng cao, lực phân bố, mô men, hay nhiệt Chọn chiêu thức giải: bài toán tính bền tĩnh hay động, bài toán mỏi, hay giao động, bài toán nhiệt đơn giản và dễ dàng hay bài toán đồng công dụng nhiệt và cơ  Cho chạy Run chương trình để máy vi tính giải  Lấy công dụng: vào Result để chọn những công dụng cần phần tích: chuyển vị, ứng suất, biến dạng tùy vào đề nghị khách hàng Nối liền nếu với những tiêu chuẩn bền để phán xét chổ nào bền, chổ nào có tác dụng có khả năng sẽ bị hỏng, từ đó chỉnh lại cấu trúc để chắn những sai hỏng ,. Sau khoản thời gian xác lập được các điều kiện bài toán, để giải chúng Ansys workbench cho phép chọn các dạng bài toán. Khi giải các bài toán phi tuyến, đặt ra vấn đề là sự hội tụ của bài toán. Ansys workbench cho phép xác lập các bước lặp để giải bài toán lặp vứi độ chính xác cao. Để theo dõi bước tính, Ansys workbench cho biểu đồ các bước lặp và hội tụ. Các kết quả tính toán được lưu vào tệp tin dữ liệu. Việc xuất ra các dữ liệu được tính toán và lưu trữ, Ansys workbench xử lý rất mạnh, cho phép xuất dữ liệu dưới dạng đồ thị, ảnh đồ, để có thể quan sát trường ứng suất và biến dạng, đồng thời cũng cho phép xuất kết quả dưới dạng bảng số. 1.2. Cấu trúc ứng dụng ANSYS WorkBench.1.2.1.Phân loại những modul trong Ansys workbench. Ansys workbench là gói phần mềm FEA hoàn chỉnh được dùng để mô phỏng, tính toán, thiết kế công nghiệp, đã và đang sử dụng trên toàn thế giới trong hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật: Kết cấu – cơ học. (Structural) Nhiệt (Thermal) Dòng chảy, bao gồm cả mô phỏng số động lực học dòng chảy (Computational Fluid Dynamics, CFD) Điện, tĩnh điện (Electric) Điện từ (Magnetic) Thủy khí (Fluid) Tương tác giữa các môi trường, giữa các hệ vật lý, các lĩnh vực công nghiệp khác có sử dụng tới Ansys workbench Vũ trụ, hàng không Công nghiệp xe hơi Xây dựng cầu đường. … Những thành phần của ANSYS WORBENCH : – DesignModeler – Meshing – Simulation – DesignXplorer và DesignXplorer VT – FE Modeler – Advanced Meshing – Autodyn .1.2.2. Cấu trúc của modul Static structural. Khởi động Ansys workbench và vào modul Static structural. Cấu trúc tĩnh Modul tùy chỉnh thiết lập nhiên liệu.Tùy chỉnh cấu hình nhiên liệu Modul xây dựng.Tổng quát cấu trúc vật liệuPhác thảo nhiều chủng loại nhiên liệu Chọn dạng nhiên liệu chungThiết kế hình học Modul chuyển loại hình sang mô phỏng.Loại hình cụ thể Modul tùy chỉnh thiết lập những thông số kỹ thuật kỹ thuật mô phỏng cụ thể. Chia lưới cụ thể.Chế độ chia lưới Đặt những tải trọng lên cụ thể.Nhiều chủng loại tải trọng Modul phương pháp cho loại hình. Quy trình chạy mô phỏng.CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS WORKBENCH 13 VÀO TÍNH TOÁN CẤU TRÚC TĨNH CỦA CHI TIẾT BÍCH ĐẦU BƠM THỦY LỰC 2.1. Yêu cầu tính toán thiết cụ thể bích đầu bơm thủy lực. Cấu tạo của cụ thể phải đảm bảo đủ độ cứng, độ bền và đảm bảo tính đáng tin cậy và an toàn và tin cậy gia công sản xuất. Chi tiết phải chịu được những trường hợp tác động tác động ảnh hưởng phía ngoài: Rung rộng, giao động, thay đổi nhiệt độ… Size cụ thể: 149x134x35 mm. Trọng lượng: 2,8 kg. Những dạng tải trọng phải chịu: Áp lực nặng nề của dầu bơm. Momen quay của trục bánh răng. …=> Qua điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích ở phí a trên cao ta rất có khả năng thấy cảm thấy đề nghị của bài toán đặt ra là tính toán, mô phỏng độ bền cơ học của cụ thể trong giai đoạn tiến trình làm việc thao tác. Nhiên liệu sản xuất: Gang xám.2.2.Đặt nhiên liệu và chia lưới.2.2.1.Nhiên liệu. Nhiên liệu áp dụng cho sản xuất cụ thể bích là Gang xám.Với những thông số kỹ thuật kỹ thuật đặt vào cụ thể như sau: Hình 2.1: Chi tiết bằng Gang xám và Bảng nhiên liệu Gang xám.2.2.2.Chia lưới. Do trường hợp tinh giảm của máy vi tính nên chỉ có thể có khả năng rất có khả năng chia lưới đến hơn cả độ mịn nhất nếu với những cấu trúc của lỗ nhỏ, những rãnh gần giống những cụ thể quá nhỏ khác  Lý do chia lưới như thế cho nên là do : Với những form size nhỏ thì buộc phải chia lưới với phần tử nhỏ tương ứng. Phần trụ là phần có tác động lớn số 1 đến cấu trúc của cụ thể. Những phần sót lại chia lưới thấp nhất rất có khả năng nếu với năng lực của máy tínhHình 2.2: Chia lưới vật liệu2.3.Những trường hợp tính toán và công dụng chiếm hữu được.Hình 2.3: Loại hình làm việc thao tác của bích đầu trong máy bơm Sau khoản thời gian điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích những trường hợp của bích đầu bơm. Khi làm việc thao tác bích đầu bơm chịu công dụng của dầu,với áp lực đè nén công dụng lên là 2 MPa.Và áp lực đè nén này giữ suốt trong giai đoạn tiến trình làm việc thao tác của máy. Ta nhận thấy cảm thấy rằng với mặt bằng chịu công dụng có tiết diện là 0,005 m2 thì lực công dụng vào được nhìn nhận là: F = 2000000×0,005 = 10000 N. Với mặt bằng lỗ Φ16. Có tiết diện 0,000116 m2. Thì lực công dụng vào được nhìn nhận là F = 2000000×0,000116 = 232 N. Với mặt bằng 2 lỗ trục thì chịu lực momen là: Maximum 0,00059402 Bảng ứng suất đồng nhất.Results Equivalent Stress căng thẳng mệt mỏi (Mpa)Minimum 0,0022269Maximum 5,6316 Công dụng mô phỏng Total Defomation.Hình 2.4 : Tổng thể và toàn diện và tổng thể biến dạng.Hình 2.5: Mặt trên của lỗ.Hình 2.6: Mặt sau bích. Công dụng mô phỏng Equivalent căng thẳng mệt mỏi.Hình 2.7: Tổng thể và toàn diện và tổng thể mặt trong của bích.Hình 2.8: Mặt bằng rãnh.Hình 2.9: Nằm trong lỗ bị động.Hình 2.10: Mặt trong lỗ chủ độngHình 2.11: Mặt bằng lỗ Φ16.Hình 2.12: Mặt bằng ngoài bích.Hình 2.13: Mặt bằng góc lượn.Hình 2.14: Chân lỗ bơm dầu.2.3.2. Tình huống 2: Không chỉnh sửa mặt fixed bổ trợ support và thay đổi chiều quay của trục.2.3.2.1.Điều tra nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích lại trường hợp biên.Hình 2.15: Sơ đồ đặt lại momen quay.2.3.2.2.Công dụng chiếm hữu được.Sau khoản thời gian tính toán ta thấy cảm thấy rằng khi thay đổi chiều quay của momen thì ứng suất lớn số 1 vẫn tập trung chuyên sâu nâng cao lớn số 1 ở vị trí giữa 2 trục bánh răng và 1 trong các phần ở bên trục bị động. Phần chịu biến dạng to đặc thù là mặt trong bị áp lực đè nén dầu bơm công dụng vào và 1 trong các phần mặt sau của bích. Ta có bảng công dụng của biến dạng tổng và ứng suất đồng nhất. Bảng tổng biến dạng.Results Defomation (mm)Minimum 0Maximum 0,00059382  Bảng ứng suất đồng nhất.Results Equivalent Stress căng thẳng mệt mỏi (Mpa)Minimum 0,0022263Maximum 5,63 Công dụng mô phỏng Total Defomation.

Xem Ngay:  Phân Biệt Các Chức Danh Của Bác Sĩ Chuyên Khoa 1 Là Gì
*

Phân tích đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính qua đó phân biệt quy phạm pháp luật hành chính và quy phạm pháp luật hiến pháp 8 728 3

*

Bài tranh luận: Phân tích đầu tư và đinh giá cổ phiếu SJS potx 55 410 0 Xem Ngay: Nhân Viên Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Nhân Viên

*

ANSYS WORKBENCH VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA ANSYS WORKBENCH VÀO PHÂN TÍCH tối ưu CHI TIẾT BÍCH đầu bơm THỦY lực 29 3 5

*

Khai triển tiệm cận của hàm sinh bởi phân hoạch số nguyên và ứng dụng 80 335 0

*

phân tích đánhgiá hiệu quả sản xuất của mô hình lúa_cá và lúa_màu ở xã vĩnh phú đông,huyện phước long,tỉnh bến tre 61 342 0

*

ĐỀ TÀI: Giải pháp triển khai xong xong chiến lược dòng sản phẩm ở doanh nghiệp Prudential nhằm mục tiêu phương châm nâng cao năng lực thoả mãn nhu cầu của khách hàng 72 218 0

*

MỘT SỐ BIỆN PHÁP. NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ Ở MÔN TOÁN ĐẠI SỐ 8 TẠI TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DON 17 628 0

*

Trung gian bảo hiểm và hoạt động của trung gian bảo hiểm tại việt nam 15 619 0

*

Nghiên cứu ứng dụng bài toán phân tích đa mục tiêu 139 261 0

*

VẬN DỤNG cặp PHẠM TRÙ BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG CỦA PHÉP. BIỆN CHỨNG DUY vật VÀO PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG nợ xấu TRONG LĨNH vực HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ở VIỆT NAM HIỆN NAY 48 1 13

Xem Ngay:  Upnp Là Gì - Công Nghệ Upnp
*

Xem Ngay: Keep Up With Là Gì – Keep It Up, Keep Track Of, Keep In Touch, (10.23 MB – 29 trang) – ANSYS WORKBENCH VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA ANSYS WORKBENCH VÀO PHÂN TÍCH tối ưu CHI TIẾT BÍCH đầu bơm THỦY lực Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Ansys Là Gì – Hiểu Chi Tiết Về Ansys Mechanical Để Học Cho Đúng Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Ansys Là Gì – Hiểu Chi Tiết Về Ansys Mechanical Để Học Cho Đúng

Leave a Reply

Your email address will not be published.