Ankadien Liên Hợp Là Gì

Ankadien có những tính chất hóa học nào, những nhận ra và điều chế nó ra sao, cùng bài viết liên quan content nội dung bài viết về sau nhé

*

Kim chỉ nan Ankadien Ankađien là những hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử có chứa 2 kết nối đôi sót lại là những kết nối đơn. Bài Viết: Ankadien tích hợp là gì

*

Ankadien dễ dàng và đơn giản dễ dàng nhất – C3H4 – Công thức tổng quát: CnH2n-2(n ≥3). Danh pháp thay thế sửa chữa: số chỉ nơi đặt nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + a + số chỉ nơi đặt nối đôi + đien. – Đồng phân: đồng phân ankin, đồng phân xicloanken, đồng phân bixicloankan, đồng phân ankađien. Riêng đồng phân ankađien có nhiều chủng loại: đồng phân mạch C; đồng phân nơi đặt nối đôi và đồng phân hình học. – Những ankađien vượt trội tiêu biểu vượt trội: CH2=CH-CH=CH2 Buta-1,3-đien hay đivinyl CH2=C(CH3)-CH=CH2 2-Metylbuta-1,3-đien hay isopren Buta-1,3-đien và isopren là những ankađien tích hợp nổi bật đặc điểm. Phần về sau chỉ đề cập tới các chất này.

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản quang cộng cộng H2, cộng dung dịch Br2và cộng HX

Do mang kết nối đôi C=C trong phân tử nên ankađien cũng tồn tại phản xạ tính chất là phản xạ cộng. Những phản xạ cộng xảy ra với ankađien tựa như như ở anken. Tuy nhiên vì có chứa 2 liên kêt đôi C=C nên ankađien rất có khả năng tham gia phản xạ cộng theo tỉ lệ mol 1:1 hoặc 1:2. a. Cộng xác suất mol 1:1 – Cộng kiểu 1,2 (thường xảy ra ở độ ẩm ướt khoảng chừng chừng -800C): phản xạ này chỉ ảnh hưởng ảnh hưởng tác động đến 1 kết nối đôi C=C, kết nối sót lại không điều chỉnh: CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH2-CH=CH2(Ni, t0) – Cộng kiểu 1,4 (thường xảy ra ở nhiệt độ cao hơn thế nữa khoảng chừng chừng 400C): phản xạ này ảnh hưởng ảnh hưởng tác động và cả 2 kết nối đôi và làm cho 1 kết nối đôi C=C mới địa điểm nơi trưng bày giữa 2 kết nối đôi ban sơ. Xem Ngay: Synthetic Là Gì – Tìm Hiểu Về Dầu Nhớt Tổng Hợp CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH=CH-CH3(Ni, t0) b. Cộng xác suất mol 1:2 CH2=CH-CH=CH2+ 2H2→CH3-CH2-CH2-CH3(Ni, t0) →Ankađien cũng làm bạc mầu dung dịch nước brom. Bài tập về phản xạ cộng thường hỏi về số mặt hàng thành lập do phản xạ cộng xác suất mol 1:1.

Xem Ngay:  Có Nên Sử Dụng Dịch Vụ đáo Hạn Thẻ Tín Dụng Là Gì

2. Phản quang trùng hợp

Những phản xạ trùng hợp phần nhiều xảy ra theo đẳng cấp và sang trọng 1,4. nCH2=CH-CH=CH2→(-CH2-CH=CH-CH2-)n(Na, t0) (Cao su đặc vạn vật thiên nhiên buna) nCH2=C(CH3)-CH=CH2→(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n(xt, t0, p) (Cao su đặc vạn vật thiên nhiên isopren)

3. Phản quang oxi hóa

a. Oxi hóa tuyệt đối hoàn hảo CnH2n-2+ (3n – 1)/2O2→nCO2+ (n – 1)H2O Tính chất của phản xạ đốt cháy ankađien: nCO2> nH2Ovà nCO2- nH2O= nankađien. Xem Ngay: Từ Az Những điều Cần Biết Về Hệ Thống điện Năng Lượng Mặt Trời Là Gì b. Oxi hóa không tuyệt đối hoàn hảo Ankađien cũng làm bạc mầu dung dịch thuốc tím ở ngay nhiệt độ thường.

II. NHẬN BIẾT

Thuốc thử là dung dịch Brom hoặc dung dịch KMnO4.Hiện tượng lạ kỳ lạ là dung dịch bị bạc mầu (hoặc nhạt màu)

III. ĐIỀU CHẾ

1. Tách H2từ ankan tương ứng

CH3-CH2-CH2-CH3→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3→CH2=C(CH3)-CH=CH2+ 2H2

2. Buta-1,3-đien

2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(MgO, ZnO, 4500C) CHΞC-CH=CH2+ H2→CH2=CH-CH=CH2(P./PbCO3; t0) Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Ankadien Liên Hợp Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Ankadien Liên Hợp Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.