Angular 2 Là Gì – Angular 2 Căn Bản

I. Angular 2 là gì ?Angular 2 là 1 trong những trong framework UI để thiết kế và xây dựng ứng dụng web trên desktop và mobile.Nó được thiết kế và xây dựng nhờ vào Javascript. Bạn cũng luôn có thể dùng nó để thiết kế và xây dựng một phần mềm client side thu hút dùng HTML, CSS và Javascript.Angular 2 có tương đối nhiều thay mới nếu như với Angular 1 để dễ dàng học và trở nên tân tiến những ứng dụng loại hình doanh nghiệp.Với angular 2 thì toàn bộ tất cả chúng ta dễ dàng thiết kế và xây dựng đc 1 phần mềm có công dụng dễ dàng mở rộng, bảo dưỡng, kiểm nghiệm và chuẩn hóa ứng dụng của mình.II. Những tính năng trong angular 2 Phía dưới chính là những tính năng nổi biệt trong angular 2 Two-way data bindingĐây là 1 trong những trong trong những tính năng tuyệt với nhất trong angular 2. Dữ liệu được binding một cách thức thức tự động hóa hóa và nhanh chóng, những biên tập trong view sẽ thi công tự động hóa hóa update vào trong những component class.Powerful routing tư vấnAngular 2 trợ giúp mạnh bạo những routing trải qua cách thức thức tải trang không hệt nhau trên cùng 1 trang được cho phép toàn bộ tất cả chúng ta tạo ra 1 single page application.Expressive HTMLAngular 2 được cho phép toàn bộ tất cả chúng ta dùng những cấu trúc lập trình như câu lệnh if, vòng lặp for, .. để render và kiểm soát và điều hành quản lý và điều hành những trang HTML.Modular by designAngular 2 được thiết kế với theo quý phái theo hướng modul hóa để tổ chức triển khai thi công và quản trị code 1 cách thức thức cực tốt hơn.Built in back end tư vấnAngular 2 được thiết kế và xây dựng để trợ giúp việc tiếp xúc với back-end servers và thi công ngẫu nhiên business xúc tích hoặc lấy dữ liệu.Active communityAngular 2 được trợ giúp bởi google và chứa một xã hội phần nhiều chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp và giải đáp ngẫu nhiên khúc mắc nào của bạn.III. Sự lạ mắt tại tại chính giữa angular 1 và angular 2

1. Trợ giúp ES6

Angular 2 hoàn hảo nhất được viết bằng Typescript. Vấn đề đó đồng nghĩa tương quan đối sánh là nó trợ giúp cho ES6 Modules, class frameworks, .. Bài Viết: Angular 2 là gì

2. Components là 1 trong những trong controller mới

Trong angular 1 toàn bộ tất cả chúng ta có controllers còn trong angular 2 thì controller được thay thế sửa chữa thay thế sửa chữa bởi components.Controller và view trong angular 1 được định nghĩa như sau. //Viewbody ng-controller=’appController’> h1>vm.messageh1>/toàn thân body>//Controllerangular.module(‘app’).controller(‘appController’,appcontroller) { message=’Hello Angular2’;}Còn trong angular 2 thì toàn bộ tất cả chúng ta sử dụng component. import { Component } from ” Component({ selector: “app”, template: “{{message}} “})export class AppComponent { message: string=’Hello Angular2’;}Trong angular 2, 1 component đại diện thay mặt cho một phần tử UI. Bạn cũng luôn có thể có rất nhiều component trong 1 single web page. Những component là lãnh thổ với nhau và quản trị 1 vùng của trang. Component có công dụng có component con và component cha. Xem Ngay: Sửa Lỗi Error Loading Quảng cáo truyền thông truyền thông media

3. Directives

Angular 1 có tương đối nhiều directives. Và một số trong những directives được sử dụng kinh hồn bạt vía đặc biệt là ng-repeat và ng-if. ul> li ng-repeat =customer in vm.customers> {{customer.name}} /li>/ul> div ng-if=”vm.isVIP”> h3> VIP Customer /h3>/div>Trong angular 2 cũng tồn tại directives mặc dù vậy với 1 cú pháp khác. Nó chứa một dấu * trước tên của directives. Xem Ngay: Bạn Hiểu Như Thế Nào Về Smartphone lanh lợi ‘ Flagship Là Gì ul> li *ngFor =#customer of customers> {{customer.name}} /li>/ul> div *ngIf=”vm.isVIP”> h3> VIP Customer /h3>/div>Trong angular 2 ng-style, ng-src , ng-href đã không còn hút và chúng được thay thế sửa chữa thay thế sửa chữa bởi property binding.Việc tạo 1 custom directives là cực kì dễ dàng và đơn giản và dễ dàng trong angular 2 Directive({ selector: “”})class MyDirective {}

Xem Ngay:  Obs Là Gì - Cách Live Stream Facebook Với Phần Mềm Obs Studio

4. Data Bindings

4.1 Interpolation

//Angular 1h3> {{vm.customer.Name}}/h3> //Angular 2h3> {{customer.Name}}/h3>

4.2 One way Binding

//Angular 1h3> ng-bind=vm.customer.name>/h3> //Angular 2h3 =”customer.name” >/h3>Trong angular 2, bạn cũng luôn có thể bind đến ngẫu nhiên thuộc tính nào của phần tử html

4.3 Event Binding

//Angular 1button ng-nhấp chuột chuột=”vm.save()”>Savebutton> //Angular 2button (nhấp chuột chuột)=”save()”>Savebutton>Trong angular 1 dùng directive ngClick để bind 1 sự kiện còn trong angular 2 directive ngClick đã được loại trừ và bạn cũng luôn có thể bind trực kế tiếp DOM events.

4.4 Two- way binding

//Angular 1input ng-Mã Sản Phẩm=”vm.customer.name”> //Angular 2input =”customer.name”>

5. Filters được đổi tên thành Pipes

Trong angular 1, toàn bộ tất cả chúng ta dùng Filters như sau td>{ uppercase}/td>Còn trong angular 2 toàn bộ tất cả chúng ta cũng dùng 1 cú pháp tương tự như nhưng tên chúng là pipes td>{ uppercase}/td>

6. Platform specific Bootstrap

Trong angular 1 thì toàn bộ tất cả chúng ta dùng directive ng-app trong HTML toàn thân body ng-app=’app’>Còn trong angular 2 thì nó sẽ bị ảnh hưởng tác động vất vả hơn 1 chút

(*2*)

import { platformBrowserDynamic } from ” angular/platform-browser-dynamic”;import {AppModule } from “./app.module”; platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule);

7. Services

Trong angular 1 có Services, Factories , Providers, Constants và values và toàn bộ tất cả chúng ta injected vào trong controller để có công dụng dùng, còn trong angular 2 tổng thể và toàn diện tổng thể mọi thứ trên đều được gộp vào Service.Class Có nhu cầu qua content nội dung bài viết đó sẽ bổ trợ toàn bộ tất cả chúng ta có một chiếc nhìn tổng quan về angular 2. ThankyouLink bài viết liên quan thêm : angular2 Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  N Là Gì - Số Tự Nhiên

Bài Viết: Angular 2 Là Gì – Angular 2 Căn Bản Thể Loại: (2) Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Angular 2 Là Gì – Angular 2 Căn Bản

Leave a Reply

Your email address will not be published.