click

Anarchy Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Anarchy La Gi Dinh Nghia Vi Du Giai Thich
   
* Gửi trang này cho bè bạn * Bản để in ra

1. Vô chính phủ nước nhà non sông là không tồn tại, tổ chức triển khai triển khai, triển khai, không tồn tại, trật tự,hỗn loạn…tâm trí (chủ nghĩa) vô chính phủ nước nhà non sông
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, rằng trọng trách, phương pháp, mạng trước hết là phải giải phóng thành viên, xóa khỏi Cơ quan chính phủ và
chính quyền trực thuộc trực thuộc…
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, rằng chuyên chính vô sản (cướp
chính quyền trực thuộc trực thuộc) là không thiết yếu (Từ điển tiếng Việt). Bài Viết: Anarchy là gì 2. Yếu tố
thực trạng hỗn loạn, vô trật tự (anarchie,anarchisme- Từ điển Pháp Việt- Đào duy Anh). 3. Không tồn tại, sự điều hành và trấn áp, và điều hành và
quản trị trong
xã hội,
thực trạng không tồn tại, lao lý,hỗn loạn(anarchy,anarchism-từ điển Anh Việt,viện Ngữ điệu học). 4. Tâm trí hệ của giai cấp tiểu tư sản và vô sản lưu manh.Thù địch với chủ nghĩa Cộng sản khoa học,chủ nghĩa vô chính phủ nước nhà non sông tuyên truyền việc xóa khỏi Cơ quan chính phủ và
chính quyền trực thuộc trực thuộc (Từ điển triết học). Tâm trí vô chính phủ nước nhà non sông như
vì thế là cuộc phương pháp, mạng giải phóng thành viên khỏi sự khống chế của Cơ quan chính phủ,
chính quyền trực thuộc trực thuộc (lao lý) mà không phải là giải phóng giai cấp.Vì là phương pháp, mạng nên nhiều nhà tâm trí vô chính phủ nước nhà non sông đã ký danh, Quốc tế 1. Vì cho chuyên chính vô sản cũng là một vài, trong thứ xiềng xích của
tự do thành viên, là thứ không cần tới, nên
những người dân, dân dân này nối sát, bị khai trừ khỏi xã hội Cộng sản. 5. Một định nghĩa tương đối vừa đủ: Tâm trí vô chính phủ nước nhà non sông hay chủ nghĩa vô chính phủ nước nhà non sông là kim chỉ nan chính trị trái chiều, với toàn bộ hình thái Cơ quan chính phủ, những nhà tâm trí vô chính phủ nước nhà non sông
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, rằng thành tựu to, số 1 của toàn cầu là
tự do thành viên. Họ
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, rằng để chiếm hữu, dân chủ hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, cho nhân dân(mọi
cá thể) thì phải hủy bỏ lao lý và những định chế Cơ quan chính phủ, mọi
cá thể có sự
tự do hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất,, mọi
cá thể tự ra quyết định,,tự
song song với, nhau giải quyết và xử lý, và xử lý những quan hệ,, không xâm hại lẫn nhau, không biến thành, ngăn cấm bởi bất kỳ vấn đề, ngoại tại nào. Muốn
cho từng, thành viên trong
xã hội có sự
tự do hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, để hoàn thiện và thể hiện, mình một phương pháp, trọn vẹn, thì phải thủ tiêu mọi loại Cơ quan chính phủ. Nếu ai đó mưu toan xâm hại người khác thì sẽ chịu sự chống trả của tương đối nhiều thành viên có thiện ý (chưa phải là lao lý, đó là kiểu tự trị thành viên của tương đối nhiều thánh nhân-NV) bắt tay hợp tác ký cam kết tự nguyện giải quyết và xử lý, và xử lý,không do một thế lực tối cao Cơ quan chính phủ nào chi phối.
này là số lượng, số lượng số lượng giới hạn, duy nhất của
tự do thành viên (nghĩa là quán triệt
hành động chống lại con người, chống lại toàn cầu), (Tóm lược theo Microsoft reference library 2005: “Anarchism, political theory that is opposed to all forms of government. Anarchists believe that the highest attainment of humanity is the freedom of individuals to express themselves, unhindered by any form of repression or control from without. They hold that the perfection of humanity will not be attained until all government is abolished và each individual is left absolutely free. One limitation on such freedom, however, is the ban against injuring other human beings. From this limitation arises another: If any human being attempts to injure others, all well-meaning individuals have the right to organize against him or her, và the orderly class may repress the criminal class, although only by voluntary cooperation và not under any governmental organization.”)
gồm có, trong định nghĩa về tâm trí vô chính phủ nước nhà non sông còn tồn tại những thể chế chính trị không tồn tại, luật lệ, luật lệ không phù hợp, lí và hợp lí, có luật mà không thi hành, thi hành sai, không tới,
điểm đặt tới chốn, thế lực tối cao điều hành bằng khẩu lệnh, bằng thư tay, bằng đổ vấy trọng trách, cho cấp
Phía dưới,,
phán quyết nhân dân vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ,
quan điểm, lập trường… Ở đây, rất có công dụng, lấy lại vật chứng, của giáo sư Lê đăng Doanh về vấn đề, việc cấp
Phía dưới, không thi hành mệnh lệnh cấp trên vì biết phụ thuộc, sự lãnh đạo của đảng (làm cho luật, lệnh của Cơ quan chính phủ, cấp trên trở thành loại bỏ,) hay lời ta thán của vị Thủ tướng khi nói dường như không,
còn điều gì khác khác phương pháp, chức thuộc cấp vì thuộc cấp của ông là một vài, trong đảng viên trung thành với chủ với chủ. Và khi thế lực tối cao điều hành quen thói vô chính phủ nước nhà non sông thì sẽ hình thành nếp sống vô chính phủ nước nhà non sông trong
xã hội. Những xôn xao về đất đai, về quản trị TP, về trật tự
xã hội, về quản trị trị giá (những giọt những giọt
những giọt mồ hôi, của dân),về những
Đồng chí, mờ ám
Lúc này, … là dẫn chứng, của tệ vô chính phủ nước nhà non sông trong nền chính trị,
xã hội VN. Một số trong những, trong những trong số những nhà tâm trí tiêu biểu của chủ nghĩa vô chính phủ nước nhà non sông :1. Proudhon, Pierre Joseph (1809-65), người Pháp,mặt hàng thực tiễn nổi tiếng,: The Philosophy of Misery(triết học của sự việc, khốn cùng) Mác đã phản bác mặt hàng thực tiễn này khi viết cuốn The Misery of the philosophy(Sự khốn cùng của triết học). Ông kịch liệt đả kích quyền tư hữu tài sản.2. Bakunin, Mikhail Aleksandrovich (1814-76), người Nga,mặt hàng thực tiễn chính God và the State (Thượng đế và tổ quốc), xuất bản sau khoản thời hạn, ông mất(1882). Ông ta phản đối Marx (chuyên chính vô sản) và bị trục xuất khỏi Quốc tế
Một năm, 18723. Kropotkin, Pyotr Alekseyevich (1842-1921),người Nga,tự nhận là người vô chính phủ nước nhà non sông Cộng sản chủ nghĩa,mặt hàng thực tiễn của ông có cuốn Memoirs of a Revolutionist (1885)4. Max Stirner (1808-1858),người Đức, ông là người nói câu trong tương lai: “
Nếu như với, tôi không tồn tại, gì ở phí a trên cao tôi được…Tôi tuyên chiến với toàn bộ Cơ quan chính phủ,mặc tuy nhiên, là Cơ quan chính phủ dân chủ nhất”. (Đây cũng đó
đó chính là tâm trí của Từ Hải trong truyện Kiều:”nghênh ngang nào biết trên đầu có ai”-NV)5. Makhno, Nestor Ivanovich (1889-1934),khởi nghĩa vô chính phủ nước nhà non sông chống phương pháp, mạng Bolchevik ở Ucraine,khi thì đánh Hồng quân khi thì
Đồng chí, với Hồng quân đánh tướng Denikin.Khi Denikin bị vượt mặt,, ông bị hồng quân
trở về diệt trừ,. Ông chạy trốn ra xã hội tới, cuối đời. Có lẽ rằng, rằng rằng Mackhno là người nông dân Ucraine triển khai, triển khai triển khai, triển khai cuộc phương pháp, mạng chuyên chính vô chính phủ nước nhà non sông trước tiên của thế kỷ 20(?).6. Ở Mỹ có Alexander Berkman (gốc Ba lan) và Emma Goldman (gốc Lithuania). Người
Thời điểm đầu tuần, là một vài, trong phụ nữ, rất thích phương pháp, mạng XHCN tháng 10. Năm 1919 bà bị Mỹ trục xuất sang Nga. Được thuở nào, gian bà lại lên tiếng chỉ trích chủ trương, Xô viết và đi khỏi Nga. Bà mất năm 1940 ở Canada

những người dân, dân dân ấy tự gọi hoặc được xếp vào những
phe phái vô chính phủ nước nhà non sông chủ nghĩa:-chủ nghĩa vô chính phủ nước nhà non sông thành viên chủ nghĩa-chủ nghĩa vô chính phủ nước nhà non sông công đoàn chủ nghĩa-chủ nghĩa vô chính phủ nước nhà non sông cộng sản chủ nghĩa Mác, Lênin
nói đến việc con người và chủ nghĩa vô chính phủ nước nhà non sông: -“Tâm trí hệ của giai cấp tiểu tư sản và vô sản lưu manh…chúng tính chất thù địch với chuyên chính vô sản….(chúng)thiếu hiểu biết nhiều, nhiều “đấu tranh giai cấp là một vài, trong sức khỏe thể chất sáng tạo rất có công dụng, tùy chỉnh thiết lập được chủ nghĩa
xã hội”(Lê nin toàn tập-trích lại từ Từ Điển Triết học).
Nếu như với, những nhà tâm trí vô chính phủ nước nhà non sông thì sự phê phán cũng mát rượi, như vậy: -“Bacunin tên vô chính phủ nước nhà non sông người Nga…là đối phương của lý luận và thực tiển của chủ nghĩa
xã hội khoa học”-“Kaspar Schmidt bí danh là Max Stirner và Proudhon là
những người dân, dân dân ngoan cố bảo toàn
xã hội hiện đại nhưng tẩy rữa khỏi những vấn đề, làm cho
xã hội nổ ra phương pháp, mạng và làm cho
xã hội tiêu tan…Proudhon là đối phương của đấu tranh giai cấp, của phương pháp, mạng vô sản, của chuyên chính vô sản”- “Kropotkine là đối phương của chủ nghĩa
xã hội khoa học vì ông
chính sách
Cần sử dụng, đạo đức
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới những giai cấp bốc lột và chính phủ nước nhà non sông lên tiên phong hàng đầu” (chưa phải là lật đổ chúng)-“Makhno là tên thường gọi lính đánh thuê của chủ nghĩa đế quốc,lãnh đạo cuộc phản phương pháp, mạng của bọn Cu lắc”(địa chủ)-…Mác, Ăng ghen, Lê nin… kịch liệt bài xích chủ nghĩa vô chính phủ nước nhà non sông mà không cảm nhận thấy, thấy thấy, rằng chuyên đó là bà đỡ của chủ nghĩa ấy. Như nhau,
Thay đổi, của toàn bộ hai học thuyết là làm phương pháp, mạng nhân danh dân nghèo. Chuyên đó là mẹ đẻ của tệ vô chính phủ nước nhà non sông.
này là tâm trí
tự do thành viên cực đoan,hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, hoặc nhân danh
xã hội nhưng thực ra, là thành viên chủ nghĩa hoặc phe phái, và trong
xã hội,
người dân, có quyền
tự do hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, làm được mọi thứ mình yêu thích, thì chỉ có những bạo chúa. Rất có lý khi chứa một rất nhiều lần, người review: những dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất
dự án công trình, vĩ đại đều được thiết kế theo phong cách, và xây dựng
Phía dưới, thời những bạo chúa.Cũng luôn có người muốn làm bạo chúa để
thiết kế xây dựng những dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất
dự án công trình, vĩ đại cho đời sau. Trong thời đại
Giờ đây, có một tuyến phố khác để
thiết kế xây dựng những dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất
dự án công trình, vĩ đại mà không sẽ phải, quyết tử, máu xương và sự sung sướng của nhân dân. Chuyên đó là giao thế lực tối cao vô biên cho một người (hoặc một đảng) điều hành dân. Định vị trí đặt, hướng của thế lực tối cao
tóm lại là thèm muốn thế lực tối cao hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, và sự phục tùng hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất,. Sự thèm muốn đó xây dựng, tâm trí chuyên chính. Chuyên chính quân chủ, chuyên chính quân sự
kế hoạch kế hoạch (quân phiệt), chuyên chính tư sản, chuyên chính phát xít, chuyên chính vô sản, chuyên chính tôn giáo…đều phải có chung sự thèm khát thế lực tối cao đồng điệu: Không tồn tại, đồ gì, không còn, ai được quyền giám sát và
Thống kê, tính đúng sai của thế lực tối cao điều hành. -Phía phía trong học thuyết Mác Lê nin: Học thuyết ấy
chính sách chuyên chính vô sản. Đảng của giai cấp lãnh đạo
xã hội tổng thể và toàn diện và tổng thể và toàn diện, hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất,. Nghĩa là đảng có toàn quyền hành động để đảm bảo an toàn, và tin cậy đáng tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, chuyên chính vô sản được triển khai, triển khai hoàn hảo nhất,.
chính sách đó xây dựng, tâm trí,
hành động lộng quyền, đứng trên luật, làm băng hoại thế lực tối cao và thường để cho hỗn loạn cho
xã hội. Do tại, vậy đa rất nhiều lần, người review một thế lực tối cao vô biên thì sự hư hỏng (của thế lực tối cao) cũng vô biên. Thể hiện, của sự việc, hư hỏng tột cùng đó là tệ vô chính phủ nước nhà non sông trong triển khai, triển khai thế lực tối cao điều hành và trong những sinh hoạt và
hoạt động giải trí và sinh hoạt
xã hội. -Chủ trương, thế lực tối cao:Cấp
Phía dưới, thoát ly cấp trên, cấp trên đổ vấy trọng trách, cho cấp
Phía dưới,. -Dân chủ cơ sở: Địa phương thoát ly trung ương,tâm trí lãnh chúa luôn ngóc đầu dậy…Chứa một rất nhiều lần, người nói mỗi bí thư đảng là một vài, trong lãnh chúa. -Đúng
trình độ, nhận thức,quản trị:Tuy có
tiêu chí, tài đức nhưng đức trung thành với chủ với chủ là ra quyết định,. Chỉ cần tỏ ra trung thành với chủ với chủ với chuyên chính vô sản là có vừa đủ
tự do để hành động (vô chính phủ nước nhà non sông). -Tham ô, hối lộ, vòi ăn của thế lực tối cao chuyên chính cũng đó
đó chính là thể hiện sắc nét của tâm trí vô chính phủ nước nhà non sông. Xem Ngay: Tiện Ích Là Gì – Nghĩa Của Từ Tiện Ích Thèm khát thế lực tối cao vô biên là mẹ đẻ của tâm trí,
hành động lạm quyền, vô chính phủ nước nhà non sông. Hậu quả của tâm trí,
hành động vô chính phủ nước nhà non sông là gì? Là sự xôn xao của
xã hội, là vụ việc lầm than của nhân dân lao động,là vụ việc khinh miệt của tương đối đông người, dân
So với, thế lực tối cao điều hành,là vụ việc giải thể lòng tin đạo đức, lòng tin chính trị trong mọi người dân… Tại sao chủ nghĩa Mác Lê thù địch với tâm trí vô chính phủ nước nhà non sông khi mà giấc mơ về một
xã hội trong số ấy mọi
cá thể được hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, giải phóng khỏi mọi ràng buộc của tương đối nhiều định chế của toàn bộ hai thứ chủ nghĩa là giống nhau? Hai tâm trí đó có một điểm độc lạ, và
khác hoàn toàn cơ bản: -Chủ nghĩa vô chính phủ nước nhà non sông thì
chính sách huỷ bỏ luật lệ và Cơ quan chính phủ ngay-Chủ nghĩa Mác Lê thì cho phải triển khai, triển khai triển khai, triển khai chuyên chính vô sản (nghĩa là cướp lấy
chính quyền trực thuộc trực thuộc trước) và trải qua chuyên chính vô sản mà từng bước một, tiến tới, trạng thái vô chính phủ nước nhà non sông (Cơ quan chính phủ tự tiêu vong).
do đó, vì vậy
chính vì vậy, mà cả Mác,Lê nin và
những người dân, dân dân Cộng sản cho những
người sở hữu, trương vô chính phủ nước nhà non sông là tay sai của giai cấp tư sản, thỏa hiệp với giai cấp tư sản bốc lột, thủ tiêu cuộc đấu tranh giành
chính quyền trực thuộc trực thuộc của giai cấp vô sản. Thực tế,, mọi cuộc phương pháp, mạng bằng đấm đá đấm đá đấm đá bạo lực,, mọi cuộc khởi nghĩa, tổng thể và toàn diện những cuộc bạo loạn, ám sát, khủng bố… đều tiềm tàng trong chúng vấn đề, vô chính phủ nước nhà non sông, nghĩa là ý muốn tiêu diệt, không tôn trọng, không chấp hành những định chế.
hành động vô chính phủ nước nhà non sông luôn mang về, sự đổ vỡ, đại
cuộc chiến tranh, chết chóc, xôn xao, đói nghèo, lạc hậu,. Chuyên chính nhân dân bao hàm vấn đề, vô chính phủ nước nhà non sông? Hai trong ba
Tìm hiểu thêm, cho nền dân
người sở hữu, dân nhắc tới, ở trên thì tiềm tàng vấn đề, vô chính phủ nước nhà non sông.
này là truyền thống cổ truyền, cuội nguồn lịch sử hào hùng chuyên chế quân chủ Nho trị và chuyên chính vô sản Mác xít. Báo Tuổi trẻ cũng trích lại lời biện hộ của ông Fang Ning, phó
quản trị Viện khoa học chính trị thuộc viện hàn lâm khoa học
xã hội TQ: “Thật khó tin nếu
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, rằng một nền kinh tế thị trường, thị trường rất có công dụng,
cải tân và tăng trưởng, với tốc độ, 9%/năm trong tiếp tục, hơn 20 năm mà không được sự hổ trợ của một nền dân chủ chính trị”. Dẫn chứng, dẫn chứng, cho nền dân chủ kiểu Trung quốc này sẽ không, quá sự thuyết phục. Sau Thế Chiến Thứ Nhất nước Đức bại trận, rủi ro đáng tiếc, rủi ro đáng tiếc, khủng hoảng nghiêm trọng do đại
cuộc chiến tranh tiêu diệt và những món thiếu bồi thường đại
cuộc chiến tranh phải trả. Mức mức lạm phát kinh tế, phi mã làm cho Đức khốn đốn. Hitler và đảng quốc xã thi hành cơ chế chuyên chính siêu chủng tộc (tôn vinh lòng tự tôn dân tộc
địa phương, địa phương) đã làm cho Đức mạnh lên. Sự giàu mạnh khỏe của Đức sau Thế Chiến I ổn định chưa phải do Đức có một nền chính trị dân chủ tốt nhất, nhất mà là vì, sự điều hành vừa mị dân vừa chuyên chính rất tàn tệ của một đảng phát xít. Do
cải tân và tăng trưởng, như vậy mà Đức buộc phải phát động cuộc Thế Chiến II. Lập luận kiểu như vậy thì Bắc Triều tiên cũng có thể có, thể nói vì có nền chính trị dân chủ ưu việt mà
sản xuất nên bom nguyên tử. Trung quốc có nền dân
người sở hữu, dân đằng sau sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung quốc đảm bảo an toàn, và tin cậy đáng tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, bởi chuyên chính nhân dân (thực ra, là chuyên chính một đảng) làm nên, lấn sân vào, vết xe đổ của Đức quốc xã, phải kích thích chủ nghĩa tổ quốc, dân tộc
địa phương, địa phương đại Hán, tăng dần đều binh bị để điều hành và trấn áp, phía trong, rình rập rình rập rình rập đe dọa, phía ngoài…Những nước nhỏ ở kề bên, Trung quốc lo sợ là phải, toàn cầu nghi ngại thực tâm của Trung quốc là hợp lí. Trung quốc muốn được toàn cầu tin yêu, nể trọng thì cần cần bỏ những
Tìm hiểu thêm, có
Tính chất, độc tài, chuyên chính trong những việc hình thành nền dân chủ kiểu Trung quốc. Lúc đó
xã hội Trung quốc sẽ
cải tân và tăng trưởng, vững chãi, và kiên cố và bền vững lâu dài, và kiên cố và hữu nghị hơn. Một nước vĩ đại như Trung hoa mà
cải tân và tăng trưởng,
Phía dưới, thế lực tối cao điều hành vừa chuyên chính vừa vô chính phủ nước nhà non sông thì hậu quả ra làm thế nào cho chính họ và cả toàn cầu ta rất có công dụng, cảm nhận thấy, thấy thấy, được. Hiểu thế nào, về phương pháp, nói Chuyên chính nhân dân?
này là nền chuyên chính toàn dân hay vẫn đó
đó chính là chuyên chính của đảng Cộng sản? Nếu là nền chuyên chính của toàn dân thì đối tượng người tiêu dùng,
người sử dụng
người tiêu dùng của chuyên đó là xã hội? Nếu là chuyên chính của đảng Cộng sản thì thực ra, vẫn đó
đó chính là chuyên chính của một đảng và đối tượng người tiêu dùng,
người sử dụng
người tiêu dùng của chuyên đó là phần
còn sót lại, trong nội bộ dân tộc
địa phương, địa phương Trung hoa.Giải pháp
Cần sử dụng, từ ngữ của sách trắng không tồn tại, gì mới,Jean Jacques Chevallier trong mặt hàng thực tiễn “Les grandes œuvres politiques” (bản Việt dịch“Những danh tác chính trị” của giáo sư Lê thanh hoàng Dân,Gs Nguyễn văn Bông đề tựa,NXB Trẻ,Chợ To 1971) đã
Cần sử dụng, cụm từ “chủ nghĩa chuyên chế dân chủ”(dictatorship of the democracy) với nghĩa là, vụ việc áp đặt ý chí của nhóm
Hầu hết, lên nhóm thiểu số trong
xã hội(chương bàn về mặt hàng thực tiễn Du contrat mạng
toàn cầu(khế ước
xã hội-Xã ước) của J.J.Rousseau). Một sự áp đặt như vậy thực ra, chưa phải là dân chủ thực sự mà là vụ việc áp đặt ý chí của (nhân danh)
Hầu hết, lên phần
còn sót lại,(vẫn đó
đó chính là chuyên chính,chuyên chính của
Phần đông,). Khi có sự chuyên chính như vậy thì đồng thời
xã hội có
thực trạng vô chính phủ nước nhà non sông nhiều hay ít tùy thuộc theo
Đặc trưng, của nền chính trị. Sau ngày 11/9,
xã hội Mỹ
hình như, xuất hiện thêm thêm
thực trạng vô chính phủ nước nhà non sông trên một vài, trong số những mặt. Một số trong những, trong những trong số những vụ hành hung người Mỹ Hồi giáo và những vụ đốt phá tài sản người nước ngoài. Hay sau cơn lốc, Katrina
Đã có rất nhiều, nhiều một Phần phía bên trong,
toàn cầu những sắc dân ở New Orlean bị bỏ quên. Đây cũng đó
đó chính là thể hiện của
thực trạng vô chính phủ nước nhà non sông trong
xã hội dân chủ Mỹ. Giải quyết và giải quyết và xử lý, và khắc phục nhanh hay chậm những thể hiện vô chính phủ nước nhà non sông của thế lực tối cao điều hành là
bởi vì nhiều, vấn đặt ra, quyết định,,trong số ấy những định chế dân chủ,lòng tin dân chủ , kim chỉ nan lòng tin, đạo đức, lòng tin trọng luật của nhà cầm quyền và của tương đối đông người, dân(của toàn
xã hội) có tầm quan trọng, ra quyết định,. Chuyên chính nhân dân hay chuyên chính dân chủ (của quá nhiều,) thậm chí là, còn là một không chuyên chính nhưng nền dân chủ chưa triển khai, triển khai xong thì vẫn vẫn
Vẫn đang còn,
thực trạng vô chính phủ nước nhà non sông phát sinh,, làm cho đa rất nhiều lần, người trong
toàn cầu luôn rơi vào
thực trạng cảnh cảnh nguy hiểm,,khốn khó,
xã hội xôn xao,luật mạnh được yếu thua,to nuốt bé hoành hành minh bạch,. Một nền dân chủ thực sự thì nghĩa vụ và trách nhiệm, và quyền lợi và nghĩa vụ, của toàn
xã hội được
Đáp ứng nhu cầu, một phương pháp, vô tư,văn minh, không sở hữu và nhận thấy, ai ai
Này đã,. Và dường như không,
còn điều gì khác khác nào có một nền chính trị dân chủ dần được triển khai, triển khai xong nếu
xã hội đó không tồn tại,
chính sách giám sát và
Thống kê,,ngăn chặn,,sửa chữa sửa chữa thay thế những
hành động vô chính phủ nước nhà non sông của thế lực tối cao điều hành. Ai được quyền vô chính phủ nước nhà non sông? Nghĩa là ai được quyền giải quyết và xử lý, và xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý quan hệ,
xã hội cố chấp luật lệ, đứng trên Cơ quan chính phủ?
này là
những người dân, dân dân có thế lực tối cao,có quyền sinh sát,những tổ chức triển khai triển khai, triển khai khủng bố hay
xã hội đen. Makhno người lãnh đạo cuộc nổi loạn vô chính phủ nước nhà non sông chống lại đảng Bolchevick Nga sau phương pháp, mạng 1917, được cho là tay sai của bọn cu lắc (địa chủ) và được nhà văn Alêkxêy Tônxtôi(alekxey Nicolayevich Tonstoy 1882-1945) diễn tả tấp nập trong tiểu thuyết “
con phố đau buồn,”(The road to calvary,bản Việt dịch của Cao xuân Hạo) là ví dụ
Điển hình nổi bật, nổi trội,
Đặc thù, của hành động vô chính phủ nước nhà non sông. Ông ta giết người tùy tiện,cướp của tuỳ tiện,yêu đương tuỳ tiện,
Đồng chí, tùy tiện… Tâm trí vô chính phủ nước nhà non sông là tâm trí lộng quyền và tùy tiện, tuỳ hứng. Dẫn chứng, đó đã cho chúng ta biết, ai nắm cây súng (nhà tù, toà án, quân đội, công an,
công an…) thì có quyền
tự do hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, nghĩa là quyền được hành động vô chính phủ nước nhà non sông,
Từ đó là quyền luôn ngồi ở chiếu trên trong đình làng. Một chủ trương, chính trị như vậy thì dường như không,
còn điều gì khác khác thu phục lấy lấy lấy lấy được lòng, dân. Ai chịu tai ương do
hành động vô chính phủ nước nhà non sông?

này là đám dân cùng khổ dường như không,
còn điều gì khác khác
Đồng chí, lại để chống trả
thực trạng lạm quyền vì sự
Đồng chí, trong chế chộ chuyên chính đc
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, là phản loạn,phản động và bị bức hại
Phía dưới, nhiều vẻ ngoài.Người ta bức hại dân và người ta cấm người dân tụ tập nhau chống trả sự bức hại là vụ việc áp bức nhân đôi.
này là
thực trạng quốc gia
cải tân và tăng trưởng, không vững chãi, và kiên cố và bền vững lâu dài, và kiên cố,là những món thiếu xã hội mà con cháu phải trả.
này là những dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất
dự án công trình,
thiết kế xây dựng bị rút ruột,là vụ việc sa đoạ minh bạch, của thế lực tối cao chuyên chính…Trên hết là quốc gia vẫn nghèo khó lạc hậu,. Nhưng có nền chuyên chính nào mang về, sự sung sướng cho toàn
xã hội một phương pháp, vững chãi, và kiên cố và bền vững lâu dài, và kiên cố đâu?Cũng không tồn ở một, nền chuyên chính nào tồn tại lâu(kể cả khi có sự đỡ sống sườn lưng của một nước to gì đó),
Đặc trưng, là trong toàn cầu hiện đại mà sự tuyên chiến tuyên chiến và cạnh tranh và đối đầu,,hội nhập đòi phải có dân chủ chính trị.Cũng nên học
Bài học kinh nghiệm, kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề lịch sử hào hùng vinh quang,,cái giá phải trả cho những nền chính trị chuyên chính khi nào thì cũng, tàn tệ cho toàn bộ
những người dân, dân này và cho từ đầu đến chân, kia.
Tóm lại
Thèm khát thế lực tối cao hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, là thèm khát
tự do hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, cho thế lực tối cao. Thèm khát đó có
Tính chất, vô chính phủ nước nhà non sông vì chỉ có đứng trên luật mới có
tự do hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất,. Lúc những ai sinh hoạt cho nền dân chủ ở VN bị ghép vào tội phản động, phản quốc,phản bội…thì vật chứng, sự thèm khát
tự do hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, để triển khai, triển khai thế lực tối cao còn mãnh liệt. Lúc đó
thực trạng vô chính phủ nước nhà non sông vẫn đó
đó chính là
thực trạng thông dụng,. Một
xã hội mà thế lực tối cao điều hành chuyên chính cứ lăm le triển khai, triển khai triển khai, triển khai
hành động vô chính phủ nước nhà non sông thì
xã hội ấy mất kiến thức và năng lực, kim chỉ nan nghĩa là
cải tân và tăng trưởng, tùy tiện, đang trên đà rủi ro đáng tiếc, rủi ro đáng tiếc, khủng hoảng tổng thể và toàn diện và tổng thể và toàn diện. Dân chủ có trái chiều,, thế lực tối cao chính trị được điều hành và trấn áp, và điều hành và
quản trị, được giám sát và
Thống kê,, rất có công dụng, sửa chữa sửa chữa thay thế sẽ đẩy lùi tệ vô chính phủ nước nhà non sông. Xem Ngay: Crisp Là Gì
Tóm lại để VN không biến thành, tâm trí và
hành động vô chính phủ nước nhà non sông đưa dần tới, rủi ro đáng tiếc, rủi ro đáng tiếc, khủng hoảng thì phải từ bỏ chính trị chuyên chính sớm ngày nào tốt nhất, nhất ngày ấy. Tài liệu
Tìm hiểu thêm,:- Những danh tác chính trị,giáo sư Lê Thanh Hoàng Dân dịch từ nguyên tác Les grandes œuvres politiques của Jean Jacques Chevalier,NXB Trẻ-Chợ to 1971-Từ điển tiếng Việt,NXB khoa học
xã hội,Hà nội, 1977-Từ điển triết học,NXB Thực sự, Hà nội 1957-Từ điển Anh Việt-Viện Ngữ điệu học,NXB TP.HCM,1993-Pháp Việt từ điển-Đào duy Anh-NXB Trường Thi-TP sài gòn 1957-Từ diển điện tử MTD2002 versions 4.0 (Lạc Việt tự điển)-Encarta Dictionary 2005- Microsoft corporation-Encarta world English dictionary 2004-Microsoft corporation (tên khác Microsoft encarta 2005 reference library premium DVD)-Mác- Ăng ghen toàn tập NXB Thực sự, Hà nội 1987-Báo Tuổi trẻ,2005 Thành Phố HCM Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Seminar Nghĩa Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Bài Viết: Anarchy Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Anarchy Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *