click

Analogy Là Gì – Nghĩa Của Từ Analogy Trong Tiếng Việt

Analogy La Gi Nghia Cua Tu Analogy Trong Tieng


Hiện tại, tranh thủ viết một bài chuyên về Analogies. Người trước đó, trước kia, trước đó chưa từng, thi GRE, GMAT mà đi viết bài về Analogies! Nhưng không sao, mình viết Analogies cho học viên bé thôi, hiểu sao thì viết vậy, không tồn tại, đúng đúng
trình độ, nghe bà con, cũng đang học hỏi, và giao lưu để học với mấy
người con, thôi. Bài Viết: Analogy là gì —————Mình đi từ chữ Analogy: Trong tiếng Anh thì chữ này
cũng tiếp tục có nghĩa cơ bản là: gần tương tự, như, như nhau,, như nhau,, giống nhau, đồng dạng. Trong tự điển Anh Việt của Viện Ngôn Ngữ học (XB hơn 10 năm ngoái) thì có nghĩa
Thời điểm đầu tuần, là “phép loại suy:
quá trình suy luận nhờ vào sự giống nhau
Một trong những phần, ở giữa hai sự vật so sánh” Thôi thì cần sử dụng tự điển Anh-Anh: Analogy: similarity, agreement, comparability– Lô ghích: a form of reasoning in which one thing is inferred to be similar to another thing in a certain respect, on the basis of the known similarity between the things in other respects. – Lô ghích, maths: a form of reasoning in which a similarity between two or more things is inferred from a known similarity between them in other respects Tự điển Wesbter thì như vậy này: analogy:1: inference that if two or more things agree with one another in some respects they will probably agree in others2 a: resemblance in some particulars between things otherwise unlike : SIMILARITYb: comparison based on such resemblance3: correspondence between the members of pairs or sets of linguistic forms that serves as a basis for the creation of another form Word Origin & Historyanalogy 1540s, from L. analogia, from Gk. analogia “proportion,” from ana- “upon, according to” + logos “ratio,” also “word, speech, reckoning.” A mathematical term used in a wider sense by Plato. ratio, in accordance with, correspondence Từ analogy có nguồn gốc xuất xứ, từ tiếng Hy lạp nghĩa là, tương xứng; tỉ lệ; tương xứng, và hợp lý và phải chăng với. —————–Học từ vựng cực như vậy đó. Dân chuyên học ngoại ngữ thì chắc chắn rằng, quá quen với
chiêu trò tìm tòi từ mới như vậy, học luôn cái món “từ nguyên học – etymology”, tìm gốc gác của từ để hiểu ngọn nguồn của mình, nó. Tối thiểu thì cũng cần được, sử dụng tự điển của chính ngữ điệu đang học, chứ ít khi cần sử dụng Anh – Việt (chỉ so sánh, thôi, hay vận động và vận động và di chuyển, ngữ điệu). Lâu lắm rồi mình mới cầm lại cuốn tự điển tuy nhiên, thế ngữ như vậy này. Tưởng đâu là chẳng
lúc nào, cần sử dụng lại nữa? Trở về vụ việc “Phép loại suy”, chưa biết đến, tới, cha ông tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, khi cần sử dụng chữ loại ở đây, có
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới, “phân loại” (categorization, classification) và “suy luận” (reasoning, making inference), mình chịu chưa biết đến, tới,, nếu là nghĩa “sa thải,” thì không đúng! Theo tài liệu dành riêng cho, giáo viên tiểu học ở bên đây thì Analogy được hiểu như sau: WHAT IS AN ANALOGY?An analogy is made from sets of words or concepts (or pictures/figures) that have a particular relationship. Analogy problems often show pairs of words. The relationship between the first pair is the same as the relationship between the second pair. Mình thêm vào chứ pictures/figures nữa, vì những Bạn cũng cảm nhận thấy, thấy có analogies cho hình Hình ảnh, mà. Từ mối liên lạc của cặp trước tiên, để suy ra mối liên lạc gần tương tự, như cho cặp
Thời điểm đầu tuần,. HOW CAN STUDENTS USE ANALOGIES?Analogies stimulate critical và creative thinking và can be used in all nội dung và skill areas. They can teach và reinforce nội dung, as well as assess students’ abilities to identify relationships và make connections. Phép loại suy giúp kích thích tư duy phản biện và tư duy trí tuệ trí tuệ sáng tạo,
rất có thể, cần sử dụng trong nhiều nghành thuộc nội dung kiến thức và kiến thức và năng lực,. Người ta cần sử dụng phép loại suy để dạy và củng cố nội dung kiến thức,
tương tự như, như đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, tài năng học viên trong việc nhận cảm nhận thấy, thấy những quan hệ, và
liên kết những dữ kiện. Phần đông trong tổng thể và toàn diện tổng thể toàn bộ những môn học bên này đều phải có cần sử dụng phép loại suy: từ Language Arts, Mạng
xã hội Studies (History, Geography …), Math …. “Making connections” được nói nhiều trong
quá trình tâm trí và đọc – viết (text-to-text; text-to-self; text-to-world) THE DIFFERENT TYPES OF ANALOGIES:1. Causal Analogies:A causal analogy shows a relationship between two pairs of words. In one kind of causal analogy, one word shows a cause và the other shows the effect of that cause. In the second kind of causal analogy, the second word in each each pair shows the result of a change made to the first word. Such a change may be, for example, a mathematical operation, or a change in a word’s tense or part of speech. Xem Ngay: Vốn đầu Tư Tiếng Anh Là Gì, Chủ đầu Tư Tiếng Anh Là Gì 2. Serial Analogies:A serial analogy shows a relationship between two pairs of words. In each pair, one word relates to the other in time, kích thước, sequence, quantitiy or intensity. 3. Categorical Analogies: A categorical analogy shows a relationship between two pairs of words. In each pair, one word names a category và the other names an example from that category. 4. Descriptive Analogies: A descriptive analogy shows a relationship between two pairs of words. In each pair, one word describes a characteristic, property, part, function, structure, use, position, or location of the other. 5. Comparative Analogies: A comparative analogy shows a relationship between two pairs of words. The words in each pair are synonyms, antonyms, homonyms, or anagrams (two words that contain the same letters arranged in different ways, like silo oils) Người ta tạo thành 5 loại như trên: nhân-quả, chuỗi, phân loại, mô tả,, so sảnh (khó dịch thiệt!) Bà con nào giỏi ngữ điệu Việt thì dịch ra đi WHY? – BENEFITS Familiarity with analogies và critical thinking techniques can help to increase student achievement on standardized tests. Studying và understanding analogies also helps develop thinking skills, an essential concept for all students.….Most analogies, of course, are more challenging than these simple examples. To come up with the right answer, you will have to tìm kiếm for clues. This means looking for characteristics và associations that
liên kết the words. That’s why analogies are such popular testing tools: they require careful, logical reasoning.…Analogies are used on many standardized tests, và many educators feel that analogies are the best indicators of “intelligence” và “aptitude.” Analogies require students to think abstractly và analytically as opposed to working out problems in a rote fashion.…Analogy plays a significant role in problem solving, decision making, perception, memory, creativity, emotion, explanation và communication.…Analogous thinking is already a part of many classrooms. The processes invovle in solving analogies in the nội dung areas empower students. Thinking analogicaly requires learners to:– actively process information– make important connections– use information và skills to identify relationships– construct relationships và generate new knowledge– improve understanding và long-term memory Những Bạn cảm nhận thấy, thấy
có không ít, lý chính bới, sao mà người ta nhấn mạnh vấn đề, vụ việc, vấn đề, tới, Analogies như vậy, vì đó là cái được “học” kinh khủng, nhất trong veo, chương trình học phổ thông của Mỹ. Người ta không nói nhiều hay chỉ rõ ra, nhưng
Số đông, chổ nào
cũng tiếp tục có. Những Bạn có nhìn cảm nhận thấy, thấy cái tưởng như, nghịch lý hay là không,? – PISA nào đó,,
khi nào, Phần Lan, Hàn Quốc, Hong Kong, Nước Sing, trong cả, Thượng Hải … cũng
Khu vực,
Vị trí, trưng bày Một vài, những tốp cao, tốp đầu (Việt Nam trong những năm này ký danh, thì phải), còn Mỹ thì
khi nào, cũng nắm gần cuối bảng. Xem ra “dạy và học phổ thông ở Mỹ” có vụ việc, vì điểm toán và khoa học của học viên Một vài,
những lần, đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, đều tại mức, thấp! Tuy vậy,, ĐH Mỹ thì ai
người nào cũng, công nhận là “rất tốt nhất,
xã hội”,
có không ít, “trí tuệ trí tuệ sáng tạo” nhất
xã hội??? Đêm qua, tôi đã, chơi với Bác Gúc khá lâu, đọc tương đối nhiều, kể cả Lô ghích học đại cương của rất nhiều lần, trường ở HN và thành phố sài thành (ĐH KH XH & NV), để
nguyên cứu và mày mò, và
nguyên cứu và mày mò, gốc gác về từ “phép loại suy”. Tuy vậy, đọc xong cũng không hiểu biết, biết biết nhiều, chắc là tối dạ quá!

Xem Ngay:  Dân Sự Là Gì
*

Đọc những bài có chữ “loại suy” thì mình nhặt ra một vài Một vài, ví dụ
Điển hình nổi bật, như sau: Ví dụ trước tiên về
chiêu trò cần sử dụng chữ “phép loại suy” —————————————–Môn Anh văn: “Bí” thì cần sử dụng phép loại suy Khi làm bài, thí sinh (TS) nên đọc thật kỹ càng, càng những thắc mắc,
phỏng vấn trong phiếu
phỏng vấn bằng
chiêu trò tô kín ô tròn tương xứng với chữ A, B, C hay D mà mình chọn.Về nội dung
phỏng vấn, kiến thức và năng lực, làm bài và sự cảnh giác cũng đó chính là việc, việc chỉ ra quyết định, cho
hiệu quả, thi.Cần phân bổ, thời hạn,
phỏng vấn phải chăng, đừng mất nhiều, thời hạn, cho một câu vì sẽ
Tác động ảnh hưởng, liên quan, những câu sau. TS nên làm những câu dễ
So với, mình trước, lưu lại những câu chưa làm rồi quay trở lại, làm sau.
Nếu như với, những câu mà mình không chắc thì cần cần đoán theo một pháp luật, gì đó, ví dụ
Điển hình nổi bật, như phép loại suy. Nỗ lực cố gắng, cố gắng nỗ lực, nỗ lực cố gắng, cố gắng nỗ lực, loại những câu sai cụ thể rõ ràng, thì sẽ dễ chọn câu đúng. Ví dụ: She saw a tiger A. since last week B. next month C. two days ago D. up to now. TS sẽ nghĩ ngay: Với since, cần sử dụng thì Present Perfect, với next month, cần sử dụng thì Future, vậy còn C và D, cụ thể rõ ràng, là dễ chọn hơn!
Nếu như với, những câu mà TS hoàn hảo nhất, không nhớ, chưa biết đến, tới,
chiêu trò làm thì chỉ có
chiêu trò chọn cầu may. Nhưng cần
lưu ý: Toàn bộ tổng thể những câu “chọn đại”, nên lựa chọn, lựa lựa cùng một mẫu tự, tổng thể và toàn diện tổng thể toàn bộ A hoặc tổng thể và toàn diện tổng thể toàn bộ B ví dụ
Điển hình nổi bật, nổi trội,, Tỷ Lệ đúng sẽ cao không chỉ có vậy, chọn ngẫu nhiên lúc câu A, lúc câu B hoặc câu C…Riêng phần đọc hiểu, TS nên đọc thắc mắc trước rồi đọc đoạn văn sau, có cái lợi là đỡ mất thời hạn, và đọc triệu tập,
nâng cao, sâu xa vào nội dung cần cho thắc mắc. Nguyên tắc tìm câu
phỏng vấn trong bài đọc là tìm phần nào có từ chính yếu giống từ chính yếu trong thắc mắc.
Nếu như với, loại thắc mắc “Which of the following is the main idea of the passage?” hay “Which of the following is best title for the message?” thì cần cần
phỏng vấn ở đầu cuối, vì khi đã
phỏng vấn những câu khác xong là TS đã đọc phần đông đoạn văn và đã và đang nắm ý chính.Lê Quang Vinh (Giảng viên Trường ĐH Sư phạm Thành Phố HCM)http://www.baomoi.com/Cach-lam-tot-b…08/2892446.epi —————————————–Ví dụ thời điểm
Thời điểm đầu tuần, về chữ “phép loại suy”—————————————– Ðây là Chương trình Anh Ngữ tấp nập, bài 256. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.
Hiện tại, tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, ôn lại những điểm tại đây,: – Phương pháp, phát âm những chữ thường phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn theo phép loại suy (analogy) . Thí dụ: âm ea trong pea (hạt đậu) đọc là /i/ nhưng trong chữ peasant (nông dân) đọc là /e/. Ðộng từ to compare (so sánh) nhấn mạnh vấn đề, vụ việc, vấn đề, vần thứ nhì; nhưng tính từ comparable nhấn mạnh vấn đề, vụ việc, vấn đề, vần trước tiên. http://www.voanews.com/vietnamese/le…116178989.html —————————————–Ví dụ thứ 3 về chữ “phép loại suy”—————————————– Tổ chức triển khai tổ chức
tổ chức cơ cấu, triển khai triển khai, của GRETổng kiểm tra kể cả 3 phần, từng người, trong những họ phối hợp, những thắc mắc của rất nhiều lần, loại lạ mắt:Năng lực, bằng tiếng nói, (Analogies, Từ, Triển khai xong xong câu, Đọc hiểu)Năng lực, định lượng (định lượng so sánh, xử lý và giải quyết và xử lý, vụ việc)Năng lực, điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, ViếtHãy
diễn tả mỗi phân nhóm: Phép loại suy. Những thắc mắc loại này thử nghiệm tài năng của bạn để hiểu những
liên kết hiện có giữa những từ. Bạn rất sẽ phải, tìm kiếm cho cùng một loại
liên kết. Rất có
hiệu quả, được
liên kết của rất nhiều lần, đúng
trình độ,, kích cỡ và nơi đặt, đặt gần tương tự, như. Xem Ngay: Scala Là Gì – Câu Hỏi Phỏng Vấn Scala Phần 2 Từ. Kiểm tra từ vựng của bạn. Nó yên cầu kiến thức từ chung và tài năng nhìn cảm nhận thấy, thấy ánh sáng sắc thái giữa những biến thể
phỏng vấn. Kiểm tra kiến thức về những tính từ, động từ và danh từ. Những biến thể của câu
phỏng vấn
rất có thể, chứa từ riêng lẻ, hoặc những cụm từ. …. http://tesol1.net/vi/GRE/—————————————– Đọc xong 3 ví dụ trên thì tôi cũng, “suy nhược” luôn.
có lẽ rằng tiếng Việt mình kém, nên ngày này đọc gì cũng không hiểu biết, biết biết nhiều nổi! Để những
bạn phải, sử dụng critical thinking mà cảm nhận thấy, thấy chữ “analogy” có ý nghĩa như nhau, nào với 3
chiêu trò sử dụng lạ mắt của chữ “loại suy” ở trên không?Ví dụ 1, chữ “loại suy” được sử dụng với nghĩa gì? Ý tác giả hình như thể, “elimination of errors”Ví dụ 2,
chiêu trò cần sử dụng chữ “loại suy”
rất có thể, thuận tình được, gần với định nghĩa gốc.Ví dụ 3, hình như thể, máy Gúc dịch từ bản văn tiếng Anh ra tiếng Việt! Phường..S.
Hiện tại, xin lỗi những Bạn vì đã ‘đăng” một bài dài và khô khan như vậy này. Đọc xong đừng cười là mình “ngô nghê” nghe. Cảm nhận thấy, những forums nổi sóng về dịch thuật: “Maps và Lãnh thổ”, rồi Lottila, rồi Mật mã của Vinci …, rồi cảm nhận thấy, thấy cả ca sĩ đứng “chông chênh” trên chồng sách cũ quý giá nữa! Oải quá! Thể Loại: Sẻ chia, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Nebula Là Gì - Vũ Trụ Huyền Bí

Bài Viết: Analogy Là Gì – Nghĩa Của Từ Analogy Trong Tiếng Việt Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Analogy Là Gì – Nghĩa Của Từ Analogy Trong Tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *