Analogy Là Gì – Nghĩa Của Từ Analogy Trong Tiếng Việt

Hiện nay tranh thủ viết một bài chuyên về Analogies. Người trước đây trước đó chưa từng thi GRE, GMAT mà đi viết bài về Analogies! Nhưng không sao, mình viết Analogies cho học viên bé thôi, hiểu sao thì viết vậy, không sống sót đúng đúng chuyên môn nghe bà con, cũng đang giao lưu và học hỏi và giao lưu để học với mấy đứa con thôi. Bài Viết: Analogy là gì —————Mình đi từ chữ Analogy: Trong tiếng Anh thì chữ này cũng sẽ có nghĩa cơ bản là: gần giống như, hệt nhau, nhất quán, giống nhau, đồng dạng. Trong tự điển Anh Việt của Viện Ngôn Ngữ học (XB hơn 10 năm ngoái) thì có nghĩa đầu tuần là “phép loại suy: giai đoạn suy luận nhờ vào sự giống nhau một phần ở giữa hai sự vật so sánh” Thôi thì cần sử dụng tự điển Anh-Anh: Analogy: similarity, agreement, comparability– Lô ghích: a form of reasoning in which one thing is inferred to be similar to another thing in a certain respect, on the basis of the known similarity between the things in other respects. – Lô ghích, maths: a form of reasoning in which a similarity between two or more things is inferred from a known similarity between them in other respects Tự điển Wesbter thì như vậy này: analogy:1: inference that if two or more things agree with one another in some respects they will probably agree in others2 a: resemblance in some particulars between things otherwise unlike : SIMILARITYb: comparison based on such resemblance3: correspondence between the members of pairs or sets of linguistic forms that serves as a basis for the creation of another form Word Origin & Historyanalogy 1540s, from L. analogia, from Gk. analogia “proportion,” from ana- “upon, according to” + logos “ratio,” also “word, speech, reckoning.” A mathematical term used in a wider sense by Plato. ratio, in accordance with, correspondence Từ analogy có nguồn gốc từ tiếng Hy lạp có nghĩa là tương xứng; tỉ lệ; phù hợp và hợp lý và phải chăng với. —————–Học từ vựng cực như vậy đó. Dân chuyên học ngoại ngữ thì chắc chắn là quá quen với chiêu thức tìm tòi từ mới như vậy, học luôn cái món “từ nguyên học – etymology”, tìm gốc gác của từ để hiểu ngọn nguồn của chính mình nó. Tối thiểu thì cũng cần sử dụng tự điển của chính ngữ điệu đang học, chứ ít khi cần sử dụng Anh – Việt (chỉ đối chiếu thôi, hay vận động và di chuyển ngữ điệu). Lâu lắm rồi mình mới cầm lại cuốn tự điển mặc dù thế ngữ như vậy này. Tưởng đâu là chẳng khi nào cần sử dụng lại nữa? Trở về vụ việc “Phép loại suy”, chưa biết đến cha ông tổng thể toàn bộ tất cả chúng ta khi cần sử dụng chữ loại ở chỗ này có tác động ảnh hưởng đến “phân loại” (categorization, classification) và “suy luận” (reasoning, making inference), mình chịu chưa biết đến, nếu là nghĩa “loại trừ” thì không đúng! Theo tài liệu dành cho giáo viên tiểu học ở bên đây thì Analogy được hiểu như sau: WHAT IS AN ANALOGY?An analogy is made from sets of words or concepts (or pictures/figures) that have a particular relationship. Analogy problems often show pairs of words. The relationship between the first pair is the same as the relationship between the second pair. Mình thêm vào chứ pictures/figures nữa, vì những Bạn cũng cảm nhận thấy có analogies cho hình ảnh mà. Từ mối liên lạc của cặp trước tiên, để suy ra mối liên lạc gần giống như cho cặp đầu tuần. HOW CAN STUDENTS USE ANALOGIES?Analogies stimulate critical và creative thinking và can be used in all nội dung và skill areas. They can teach và reinforce nội dung, as well as assess students’ abilities to identify relationships và make connections. Phép loại suy giúp kích thích tư duy phản biện và tư duy trí tuệ trí tuệ sáng tạo, rất có khả năng cần sử dụng trong nhiều nghành thuộc nội dung kiến thức và kiến thức và kỹ năng. Người ta cần sử dụng phép loại suy để dạy và củng cố nội dung kiến thức, tương tự như đánh giá và nhận định và đánh giá và nhận định tài năng học viên trong việc nhận cảm nhận thấy những mối quan hệ và kết nối những dữ kiện. Phần đông trong tổng thể và toàn diện tổng thể toàn bộ những môn học bên này đều phải có cần sử dụng phép loại suy: từ Language Arts, Mạng trái đất Studies (History, Geography …), Math …. “Making connections” được nói nhiều trong giai đoạn tâm trí và đọc – viết (text-to-text; text-to-self; text-to-world) THE DIFFERENT TYPES OF ANALOGIES:1. Causal Analogies:A causal analogy shows a relationship between two pairs of words. In one kind of causal analogy, one word shows a cause và the other shows the effect of that cause. In the second kind of causal analogy, the second word in each each pair shows the result of a change made to the first word. Such a change may be, for example, a mathematical operation, or a change in a word’s tense or part of speech. Xem Ngay: Vốn đầu Tư Tiếng Anh Là Gì, Chủ đầu Tư Tiếng Anh Là Gì 2. Serial Analogies:A serial analogy shows a relationship between two pairs of words. In each pair, one word relates to the other in time, kích thước, sequence, quantitiy or intensity. 3. Categorical Analogies: A categorical analogy shows a relationship between two pairs of words. In each pair, one word names a category và the other names an example from that category. 4. Descriptive Analogies: A descriptive analogy shows a relationship between two pairs of words. In each pair, one word describes a characteristic, property, part, function, structure, use, position, or location of the other. 5. Comparative Analogies: A comparative analogy shows a relationship between two pairs of words. The words in each pair are synonyms, antonyms, homonyms, or anagrams (two words that contain the same letters arranged in different ways, like silo oils) Người ta tạo thành 5 loại như trên: nhân-quả, chuỗi, phân loại, miêu tả, so sảnh (khó dịch thiệt!) Bà con nào giỏi ngữ điệu Việt thì dịch ra đi WHY? – BENEFITS Familiarity with analogies và critical thinking techniques can help to increase student achievement on standardized tests. Studying và understanding analogies also helps develop thinking skills, an essential concept for all students.….Most analogies, of course, are more challenging than these simple examples. To come up with the right answer, you will have to tìm kiếm for clues. This means looking for characteristics và associations that kết nối the words. That’s why analogies are such popular testing tools: they require careful, logical reasoning.…Analogies are used on many standardized tests, và many educators feel that analogies are the best indicators of “intelligence” và “aptitude.” Analogies require students to think abstractly và analytically as opposed to working out problems in a rote fashion.…Analogy plays a significant role in problem solving, decision making, perception, memory, creativity, emotion, explanation và communication.…Analogous thinking is already a part of many classrooms. The processes invovle in solving analogies in the nội dung areas empower students. Thinking analogicaly requires learners to:– actively process information– make important connections– use information và skills to identify relationships– construct relationships và generate new knowledge– improve understanding và long-term memory Những Bạn cảm nhận thấy có khá nhiều lý bởi vì sao mà người ta nhấn mạnh vấn đề sự việc đến Analogies như vậy, vì đó là cái được “học” kinh điển nhất trong suốt chương trình học phổ thông của Mỹ. Người ta không nói nhiều hay chỉ rõ ra, nhưng phần nhiều chổ nào cũng sẽ có. Những Bạn có nhìn cảm nhận thấy cái tưởng chừng như nghịch lý hay không? – PISA nào đấy, bao giờ Phần Lan, Hàn Quốc, Hong Kong, Nước Sing, ngay cả Thượng Hải … cũng địa điểm nơi trưng bày Một trong những các tốp cao, tốp đầu (Việt Nam trong những năm này tham gia thì phải), còn Mỹ thì bao giờ cũng nắm gần cuối bảng. Xem ra “dạy và học phổ thông ở Mỹ” có vụ việc, vì điểm toán và khoa học của học viên Một trong những mỗi lần đánh giá và nhận định và đánh giá và nhận định đều ở tầm mức thấp! Tuy nhiên, ĐH Mỹ thì ai ai cũng công nhận là “rất tốt trái đất”, có khá nhiều “trí tuệ trí tuệ sáng tạo” nhất trái đất??? Đêm qua, mình đã chơi với Bác Gúc khá lâu, đọc tương đối nhiều, kể cả Lô ghích học đại cương của rất nhiều trường ở HN và thành phố sài thành (ĐH KH XH & NV), để tìm hiểu và khám phá và tìm hiểu và khám phá gốc gác về từ “phép loại suy”. Tuy nhiên đọc xong cũng không hiểu biết biết nhiều, chắc là tối dạ quá!

Xem Ngay:  Lương Net Là Gì - Phân Biệt Lương Gross Và Lương Net
*

Đọc những bài có chữ “loại suy” thì mình nhặt ra một vài Một trong những ví dụ điển hình như sau: Ví dụ trước tiên về chiêu thức cần sử dụng chữ “phép loại suy” —————————————–Môn Anh văn: “Bí” thì cần sử dụng phép loại suy Khi làm bài, thí sinh (TS) nên đọc thật kỹ càng những thắc mắc, chất vấn trong phiếu chất vấn bằng chiêu thức tô kín ô tròn tương xứng với chữ A, B, C hay D mà mình chọn.Về nội dung chất vấn, kiến thức và kỹ năng làm bài và sự cảnh giác cũng đó chính là sự việc chỉ ra đưa ra quyết định cho công dụng thi.Cần phân bố thời gian chất vấn phải chăng, đừng mất không ít thời gian cho một câu vì sẽ tác động ảnh hưởng những câu sau. TS nên làm những câu dễ nếu với mình trước, lưu lại những câu chưa làm rồi quay lại làm sau. Đối với những câu mà mình không chắc thì cần cần đoán theo một luật pháp gì đó, ví dụ điển hình như phép loại suy. Nỗ lực cố gắng nỗ lực cố gắng loại những câu sai chi tiết cụ thể thì sẽ dễ chọn câu đúng. Ví dụ: She saw a tiger A. since last week B. next month C. two days ago D. up to now. TS sẽ nghĩ ngay: Với since, cần sử dụng thì Present Perfect, với next month, cần sử dụng thì Future, vậy còn C và D, chi tiết cụ thể là dễ chọn hơn!Đối với những câu mà TS hoàn hảo không nhớ, chưa biết đến chiêu thức làm thì chỉ có chiêu thức chọn cầu may. Nhưng cần chú ý: Toàn bộ tổng thể những câu “chọn đại”, nên chọn lựa lựa cùng một mẫu tự, tổng thể và toàn diện tổng thể toàn bộ A hoặc tổng thể và toàn diện tổng thể toàn bộ B ví dụ điển hình nổi bật, Tỷ Lệ đúng sẽ cao không chỉ có thế chọn ngẫu nhiên lúc câu A, lúc câu B hoặc câu C…Riêng phần đọc hiểu, TS nên đọc thắc mắc trước rồi đọc đoạn văn sau, có cái lợi là đỡ mất thời gian và đọc tập trung chuyên sâu sâu xa vào nội dung cần cho thắc mắc. Nguyên tắc tìm câu chất vấn trong bài đọc là tìm phần nào có từ chính yếu giống từ chính yếu trong thắc mắc. Đối với loại thắc mắc “Which of the following is the main idea of the passage?” hay “Which of the following is best title for the message?” thì cần cần chất vấn ở đầu cuối, vì khi đã chất vấn những câu khác xong là TS đã đọc phần đông đoạn văn và đã và đang nắm ý chính.Lê Quang Vinh (Giảng viên Trường ĐH Sư phạm Thành Phố HCM)http://www.baomoi.com/Cach-lam-tot-b…08/2892446.epi —————————————–Ví dụ thời điểm đầu tuần về chữ “phép loại suy”—————————————– Ðây là Chương trình Anh Ngữ sống động bài 256. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Hiện nay tổng thể toàn bộ tất cả chúng ta ôn lại những điểm sau đây: – Cách thức phát âm những chữ thường phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn theo phép loại suy (analogy) . Thí dụ: âm ea trong pea (hạt đậu) đọc là /i/ nhưng trong chữ peasant (nông dân) đọc là /e/. Ðộng từ to compare (so sánh) nhấn mạnh vấn đề sự việc vần thứ nhì; nhưng tính từ comparable nhấn mạnh vấn đề sự việc vần trước tiên. http://www.voanews.com/vietnamese/le…116178989.html —————————————–Ví dụ thứ 3 về chữ “phép loại suy”—————————————– Tổ chức triển khai tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai tiến hành của GRETổng kiểm tra kể cả 3 phần, mỗi người trong những họ kết hợp những thắc mắc của rất nhiều loại lạ mắt:Kỹ năng bằng lời nói (Analogies, Từ, Triển khai xong xong câu, Đọc hiểu)Kỹ năng định lượng (định lượng so sánh, xử lý và giải quyết vụ việc)Kỹ năng điều tra và nghiên cứu ViếtHãy diễn đạt mỗi phân nhóm: Phép loại suy. Những thắc mắc loại này thử nghiệm tài năng của bạn để hiểu những kết nối hiện có giữa những từ. Bạn rất cần phải tìm kiếm cho cùng một loại kết nối. Rất có công dụng được kết nối của rất nhiều đúng chuyên môn, kích cỡ và điểm đặt đặt gần giống như. Xem Ngay: Scala Là Gì – Câu Hỏi Phỏng Vấn Scala Phần 2 Từ. Kiểm tra từ vựng của bạn. Nó yên cầu kiến thức từ chung và tài năng nhìn cảm nhận thấy ánh sáng sắc thái giữa những biến thể chất vấn. Kiểm tra kiến thức về những tính từ, động từ và danh từ. Những biến thể của câu chất vấn rất có khả năng chứa từ riêng biệt hoặc những cụm từ. …. http://tesol1.net/vi/GRE/—————————————– Đọc xong 3 ví dụ trên thì mình cũng “suy nhược” luôn. Chắc rằng tiếng Việt mình kém, nên ngày này đọc gì cũng không hiểu biết biết nhiều nổi! Để những Bạn cần sử dụng critical thinking mà cảm nhận thấy chữ “analogy” có ý nghĩa nhất quán nào với 3 chiêu thức sử dụng lạ mắt của chữ “loại suy” ở trên không?Ví dụ 1, chữ “loại suy” được sử dụng với nghĩa gì? Ý tác giả hình như là “elimination of errors”Ví dụ 2, chiêu thức cần sử dụng chữ “loại suy” rất có khả năng thuận tình được, gần với định nghĩa gốc.Ví dụ 3, hình như là máy Gúc dịch từ bản văn tiếng Anh ra tiếng Việt! Phường..S. Hiện nay xin lỗi những Bạn vì đã ‘đăng” một bài dài và khô khan như vậy này. Đọc xong đừng cười là mình “ngô nghê” nghe. Cảm nhận những forums nổi sóng về dịch thuật: “Map và Lãnh thổ”, rồi Lottila, rồi Mật mã của Vinci …, rồi cảm nhận thấy cả ca sĩ đứng “chông chênh” trên chồng sách cũ quý giá nữa! Oải quá! Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Phòng Twin Là Gì - Phân Biệt Twin Room Và Double Room

Bài Viết: Analogy Là Gì – Nghĩa Của Từ Analogy Trong Tiếng Việt Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Analogy Là Gì – Nghĩa Của Từ Analogy Trong Tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published.