Amqp Là Gì – Mô Hình Message Queue Trong Microservice

Tôi đang nỗ lực hiểu JMS là gì và làm thế nào nó được kết nối với thuật ngữ AMQP. Tôi biết JMS là một API và AMQP là một giao thức.

Dưới đây là những giả định của tôi (và cả khúc mắc nữa)

RabbitMQ sử dụng giao thức AMQP (thay vì thực hiện giao thức AMQP) Những máy khách Java cần sử dụng những thư viện máy khách giao thức AMQP để kết nối / sử dụng RabbitMQ API JMS xuất hiện ở đâu? API JMS nên sử dụng thư viện khách AMQP để kết nối với RabbitMQ? Thông thường chúng ta sử dụng JMS để kết nối những nhà môi giới tin nhắn như RabbitMQ, ActiveMQ, v.v … Vậy giao thức mặc định được sử dụng ở đây thay vì AMQP là gì?

Một số ở trên có thể bị câm. 🙂 Nhưng nỗ lực quấn đầu tôi xung quanh nó.

java jms rabbitmq message-queue amqp
san sẻ | theo dõi
đã hỏi 03:43:29 01/03/2013
Bùi Nhật TấnBùi Nhật Tấn
0 60 385
3
KevinRave: Câu vấn đáp được chọn là sai ở một số điểm chính mà nó đưa ra. Tôi đã thêm một comment để bạn cũng có thể nhìn vào nó. – Phạm Kỳ Anh 17:43:58 08/05/2013
KevinRave Tôi đã chỉnh sửa câu vấn đáp. Hiện nay phần gây tranh cãi đã thay thế. Hiện nay toàn bộ câu vấn đáp là trọn vẹn OK – Đỗ Khắc Dũng 03:19:20 17/07/2013

Tôi không biết ai sửa câu vấn đáp của tôi và cho điểm không đúng cách thức này mà là ở num 3 .. bởi vì tôi đã có rất nhiều hỏi những điều mà kevin đang nói vào thời gian 2.Always đọc cảnh giác trước khi bỏ phiếu xuống hoặc làm gợi ý

Xem Ngay:  Hashtag Là Gì - Và Hashtag Có ý Nghĩa Như Thế Nào

– Nguyễn Xuân Thảo 03:24:25 17/07/2013
1

Hãy xem phần JMS trong bài viết này. Nó có một lời giải thích rất rõ nét saipraveenblog.wordpress.com/2014/12/08/ Khăn

– Hoàng Phương Loan 16:06:47 15/12/2014
thêm một comment  | 

6 vấn đáp 6

Hoạt động Cũ nhất Hữu ích
96

Thắc mắc của bạn hơi lộn xộn và giống như một khúc mắc khó trong một khúc mắc 🙂 (Vì giáo viên luôn nỗ lực hỏi những khúc mắc đơn giản làm phức tạp: DI hy vọng bạn không phải là giáo viên :)) Chúng ta hãy xem từng khúc mắc một.

Như bạn đã biết:

API dịch vụ thông báo Java (JMS) là API trung gian hướng thông báo Java (MOM) để gửi tin nhắn giữa hai hoặc nhiều máy khách . JMS là một phần của Nguồn gốc Java, Phiên bản doanh nghiệp và được xác định bởi một đặc tả được phát triển theo Quy trình trái đất Java là JSR 914. Đây là một tiêu chuẩn nhắn tin được phép những thành phần ứng dụng dựa trên Phiên bản Java Enterprise (Java EE) tạo ra, gửi, nhận và đọc tin nhắn.

Bài Viết: Amqp là gì

Xem Ngay: Chẳng Có Gì Là Mãi Mãi

Xem Ngay: Pen Pineapple Apple Pen Là Gì, Pen Pineapple Apple Pen???? Có Nghĩa Là Gì

Nó được phép tiếp xúc giữa những thành phần khác nhau của một ứng dụng phân tán được kết nối lỏng lẻo, đáng tin cậy và không tương đồng .

Hiện nay (từ Wikipedia ):

Giao thức xếp hàng tin nhắn nâng cao (AMQP) là một giao thức lớp ứng dụng tiêu chuẩn mở cho ứng dụng trung gian hướng thông báo. Những tính năng xác định của AMQP là định hướng tin nhắn, xếp hàng, định tuyến (kể cả cả điểm tới điểm và xuất bản và đăng ký), độ tin cậy và bảo mật.

Xem Ngay:  Ngạch Công Chức Là Gì

Và điều quan trọng nhất (một lần nữa từ Wikipedia):

Không giống như JMS, chỉ định nghĩa một API, AMQP là một giao thức cấp dây. Giao thức cấp dây là một mô tả về định dạng của dữ liệu được gửi qua mạng dưới dạng một luồng bát phân. Do đó, bất kỳ công cụ nào có thể tạo và giải thích những thông báo phù hợp với định dạng dữ liệu này đều có thể tương tác với bất kỳ công cụ tuân thủ nào khác bất kể ngôn ngữ triển khai

Một số điều quan trọng bạn nên biết:

Hãy nhớ rằng AMQP là một công nghệ nhắn tin không triển khai API JMS. JMS là API và AMQP là một giao thức. Vì vậy, không có nghĩa gì khi nói rằng giao thức mặc định của JMS là gì, tất nhiên những ứng dụng khách sử dụng HTTP / S làm giao thức kết nối khi gọi Dịch vụ WebLogic. JMS chỉ là một đặc tả API. Nó không sử dụng bất kỳ giao thức nào. Nhà vừa ý JMS (như ActiveMQ) có thể đang sử dụng bất kỳ giao thức cơ bản nào để nhận ra API JMS. Ví dụ: Apache ActiveMQ có thể sử dụng bất kỳ giao thức nào sau đây: AMQP, MQTT, OpenWire, REST (HTTP), RSS và Atom, Stomp, WSIF, WS Thông báo, XMPP. Tôi khuyên bạn nên đọc Sử dụng JMS Transport làm Giao thức kết nối .

Chúc phát tài 🙂

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Single Sign On Là Gì

Bài Viết: Amqp Là Gì – Mô Hình Message Queue Trong Microservice

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Amqp Là Gì – Mô Hình Message Queue Trong Microservice

Leave a Reply