Among Là Gì

1. Khi đề cập đến 2 người/vật– Khi tất cả chúng ta muốn biểu đạt 1 thứ gì đấy ở giữa 2 con người, 2 vật hoặc 2 nhóm thì tất cả chúng ta dùng between.Ví dụ:She was standing between Alice và Mary. (Cô ấy đang đứng giữa Alice và Mary.)a long valley between mountains (một thung lũng dài giữa 2 ngọn núi) – Between cũng hay sử dụng để nói đến khoảng chừng cách thức hoặc khoảng chừng thời khắc.Ví dụ:We need 2 metres between the windows. (Chúng tôi muốn các cái hành lang cửa số phải cách thức nhau 2m.)I’ll be at the officebetween nine và eleven. (Tớ sẽ mở ra ở công sở trong khoảng chừng từ 9 đến 11 giờ.) –Between hay sử dụng trước each.Ví dụ:There seems lớn be less và less time between each birthday. (Dường như tựa như các ngày sinh nhật càng ngày càng gần nhau hơn.) 2. Khi đề cập đến nhiều hơn nữa 2 người/vật– Tất cả chúng ta cần sử dụng between khi muốn biểu đạt ai hay vật gì đấy ở trong những nhóm người/vật khác tách biệt nhau hoàn hảo nhất, và cần sử dụng among khi muốn biểu đạt ai hay cái gì ở chính giữa 1 nhóm, 1 đám đông không tách biệt.Ví dụ:Our house is between the woods, the river, và the village. (Nhà chúng tôi trưng bày giữa/xung quanh bởi các cánh rừng, con sông và ngôi làng.) => the woods, the river, the village là 3 vật tách biệt nhau.His houseis hidden among the trees. (Nhà anh ta trưng bày ẩn trong những lùm cây.) => trees là một trong những nhóm không tách biệt. I saw something between the wheels of the car. Bài Viết: Among là gì Xem Ngay: Cartilage Là Gì – Nghĩa Của Từ Cartilage Xem Ngay: Oversize Là Gì – Các Điều Cần Viết Về Áo Oversize (Tớ cảm thấy có gì đấy trong những bánh xe.) => các bánh xe trưng bày ở các điểm đặt tách rời nhau.Your letter is somewhere among these papers. (Lá thư của cậu ở chổ nào đó trong đống báo này.) – Hay được dùng among trước danh từ số ít và danh từ không đếm đc.Ví dụ:They found an envelope full of money among all the rubbish. (Họ tìm cảm thấy 1 phong bao đầy tiền giữa đống đồ bỏ đi.) 3. Khi muốn biểu đạt sự phân phát, phân loại– Khi muốn biểu đạt ý phân phát, phân loại cho 2 hoặc nhiều hơn nữa 2 người/vật ta rất có khả năng cần sử dụng cả among between.Ví dụ:He divided all his money between/among his chilren và grandchildren. (Ông ấy đã phân loại tất cảtài sản cho các con cái của mình.)We shared the work between/among the five of us. (Chúng tôi phân loại việc tạo cho 5 người chúng tôi.) – Ta hay sử dụng between sau difference.Ví dụ:There are enormous differences between languages. (Có sự rất dị lớngiữa các ngôn từ.)What’s the difference between “between” và “among”? (Sự rất dị giữ “between” và “among” là gì?) 4. Khi muốn biểu đạt nghĩa “trong các”.Among rất có khả năng đc dùng với nghĩa “1 trong số“, “một số trong những trong các“…Ví dụ:Among the first lớn arrive was the ambassador. (Trong những người đến đầu tiên có ngài đại sứ.)He has a number of criminals among his friends. (Trong những bằng hữu anh ta có không ít người dân là tội phạm.) Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Căn Cô Chín Là Gì

Bài Viết: Among Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Among Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.