Alu Là Gì Trong Máy Tính

*

Khái niệm ALU trong máy vi tính là gì ?

ALU là từ viết tắt của Arithmetics Logic Unit nghĩa là bộ số học và súc tích và ngắn gọn . ALU kể cả những thiết bị thực hiện những phép tính số học và những phép tính súc tích và ngắn gọn. Bài Viết: Alu là gì trong máy vi tính

*

Bảng tính năng của Alu rất cần xây cất

*

4 Bit – Alu trong máy vi tính là gì? Tham khảo thêm những dịch vụ khác của Luận Văn 1080: + giá viết thuê luận văn thạc sĩ + thuê làm chuyên đề

2. Một số trong những giữa những ví dụ ALU

Một ví dụ về ALU (2-bit ALU) thực hiện AND, OR, XOR và cộng Đa phần những ALU rất rất có khả năng thực hiện những phép toán sau: số nguyên (cộng, trừ, nhân và chia) Bit súc tích và ngắn gọn (AND, NOT, OR, XOR) Dịch bit Những phép toán phức tạp Một kỹ sư rất rất có khả năng thiết kế và xây dựng một ALU để tính toán và đo lường, Mặc dù vậy, sự việc ở chỗ phép toán những phức tạp, ALU càng đắt, bộ xử lí càng to và càng tiêu tốn không ít nguồn nguồn năng lượng, vân vân. Chính vì thế, Những kỹ sư liên tiếp phải tính toán và đo lường làm thế nào cho cân đối, thỏa mãn cho bộ xử lí một ALU mạnh đủ để nó chạy nhanh, nhưng không quá phức tạp. Đó được gọi là software emulation. Xem Ngay: 5w1h Là Gì – Tư Duy ứng Dụng Như Thế Nào Vào và Ra Dữ liệu vào ALU được thực hiện trên những operand và mã lệnh từ bộ điều khiển và tinh chỉnh đưa ra phép toán nào sẽ thực hiện thực hiện. Dữ liệu tính năng được xuất ra sau khi thực hiện phép toán. Có rất nhiều thiết kế và xây dựng ALU đã tự tạo hoặc sinh mã lệnh tình huống cho dữ liệu vào hoặc ra vào một trong những thanh ghi trạng thái. Những mã lệnh này được áp dụng để chỉ thị như carry, tràn số, chia cho 0, vân vân. Xem Ngay: Envious Là Gì – Nghĩa Của Từ Envious ALU và FPU Một bộ dấu phẩy động (Số thực dấu phẩy động)(FPU – Floating point unit) cũng thực hiện những phép toán giữa hai Chi tiêu, Nhưng chúng thực hiện nhờ vào dạng dấu phẩy động, phức tạp hơn dạng mã bù hai của tương đối nhiều ALU thông thường. FPU có rất nhiều mạch điện tử phức tạp, và có một vài giữa những ALU. Thường, những ALU thực hiện những phép toán số học với dạng số nguyên (như mã bù hai và BCD), giữa những lúc các FPU tính toán và đo lường những dạng phức tạp như bộ dấu phẩy động, số phức, …

Xem Ngay:  Compliance Officer Là Gì - Các Nguyên Tắc Cần Tuân Thủ Để Thành Công

3. Gây dựng một ALU 4-bit thực hiện những phép tính toán và đo lường súc tích và ngắn gọn học và súc tích và ngắn gọn

Xây dựng ALU : ta áp dụng nguyên tắc “chia để chị” để thiết kế và xây dựng ALUALU 4 bít là 4 ALU 1 bit : ta rất rất có khả năng xem ALU n bit là n ALU 1 bit. Như vậy để thiết kế và xây dựng ALU 4 bít là ta rất rất có khả năng ghép 4 ALU 1 bit lại với nhau. Mỗi ALU 1 bit như vậy được gọi là một trong những giữa những bit slice. Để thiết kế và xây dựng 1 bit slice ta áp dụng bảng (M, S3,S2,S1,S0,C0,Ai,Bi) và hai ngõ xuất là Fi và Ci + 1ALU gồm A v L : Nếu nhận định về chưc năng ta rất rất có khả năng phân ALU thành 2 phần riêng biệt là súc tích và ngắn gọn và toán học. Nối tiếp ta rất rất có khả năng áp dụng MUX 2:1 để phối hợp hai khối này . Hình sau thể hiên sơ đồ khối của 1 bit slice ALU

*

Sơ đồ khồi của Alu theo tính năng Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Alu Là Gì Trong Máy Tính Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Alu Là Gì Trong Máy Tính

Leave a Reply

Your email address will not be published.