Allocation Là Gì – Nghĩa Của Từ Allocation

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

allocation

*

allocation /æ,lə”keiʃn/ danh từ sự chỉ định; sự sử dụng (một trong những trong số những tiền vào sự việc gì) sự cấp cho sự tán thành yêu cầu, sự phân phát; sự chia phần; phần được chia, phần được tán thành yêu cầu, phần được cấp sự định rõ vị trí đặt đặt cấp phátDAT (disk allocation table): bảng cấp phát đĩaFAT (tệp tin allocation table): bảng cấp phát tập tinRAB (resource allocation block): khối cấp phát tài nguyênSTAC (storage allocation và coding program): chương trình cấp phát và mã hóa bộ nhớallocation area: vùng cấp phátallocation unit: đơn vị chức năng tính năng cấp phátautomatic storage allocation table: bảng cấp phát bộ lưu trữ tàng trữ tự độngdisk allocation table: bảng cấp phát đĩadisk allocation table (DATT): bảng cấp phát đĩadynamic (resource) allocation: cấp phát (tài nguyên) độngdynamic allocation: sự cấp phát độngdynamic resource allocation: cấp phát tài nguyên độngdynamic storage allocation (DYSTAL): sự cấp phát bộ lưu trữ tàng trữ độngfile allocation: sự cấp phát tệpfile allocation table (FAT): bảng kê cấp phát tệpfile allocation table (FAT): bản cấp phát tập tinfrequency allocation: sự cấp phát tần sốfrequency allocation plan: kế hoạch cấp phát tần sốobject allocation: sự cấp phát đối tượngperipheral allocation table: bảng cấp phát ngoại viprimary space allocation: sự cấp phát vùng sơ cấpregister allocation: sự cấp phát thanh ghiresource allocation: sự cấp phát nguồnresource allocation: cấp phát tài nguyênresource allocation: sự cấp phát tài nguyênresource allocation block (RAL): khối cấp phát nguồnsecondary allocation: sự cấp phát thứ cấpstatic allocation: sự cấp phát tĩnhstatic buffer allocation: sự cấp phát vùng đệm tĩnhstatic storage allocation: sự cấp phát bộ lưu trữ tàng trữ tĩnhstorage allocation: sự cấp phát bộ nhớstorage allocation và coding program (STAC): chương trình cấp phát và mã hóa bộ nhớswap allocation unit: đơn vị chức năng tính năng cấp phát tráo đổiphân bốFAT (tệp tin allocation table): bảng phân bố tập tinallocation of oil production: phân bố sản lượng dầuchannel allocation: phân bố kênhdynamic allocation: sự phân bố độngdynamic allocation: phân bố độngfile allocation: phân bố tệpfile allocation table (FAT): bảng phân bố tập tinfile allocation table (FAT): bảng phân bố tệpfile allocation table-FAT: bảng phân bố tệpfrequency allocation: phân bố tần sốmemory allocation: phân bố bộ nhớradio spectrum allocation: sự phân bố phổ vô tuyếnregister allocation: phân bố thanh ghiresources allocation: sự phân bố tài nguyênspace allocation: phân bố không giantime allocation: phân bố thời gianvirtual storage allocation: phân bố bộ lưu trữ tàng trữ ảosự bố trísự cấp kinh phísự định vịfield allocation: sự định vị trườngno-write allocation: sự định vị không ghisự phân bổdynamic allocation: sự phân bố độngoptimum allocation: sự phân bổ tối ưuradio spectrum allocation: sự phân bố phổ vô tuyếnresources allocation: sự phân bố tài nguyênsự phân phátsự phân phốiadaptive channel allocation: sự tán thành yêu cầu kênh thích ứngallocation of funds: sự tán thành yêu cầu quỹallocation of tolerances: sự tán thành yêu cầu dung saichannel allocation: sự tán thành yêu cầu kênhdynamic allocation: sự tán thành yêu cầu độngexchange allocation: sự tán thành yêu cầu trao đổifile allocation: sự tán thành yêu cầu tệpfrequency allocation: sự tán thành yêu cầu tần sốobject allocation: sự tán thành yêu cầu đối tượngoverall allocation of tolerances: sự tán thành yêu cầu dung sai toàn bộregister allocation: sự tán thành yêu cầu thanh ghiresource allocation: sự tán thành yêu cầu tài nguyên (nguồn sự trữ)resource allocation: sự tán thành yêu cầu tài nguyênsecondary allocation: sự tán thành yêu cầu thứ cấpspectrum allocation: sự tán thành yêu cầu phổstatic allocation: sự tán thành yêu cầu tĩnhstorage allocation: sự tán thành yêu cầu bộ nhớtiền trợ cấpLĩnh vực: toán & tinquá trình phân phốiGiải thích Việt Nam: Là tiến trình tán thành yêu cầu những cung trong một mạng lưới để bảo dưỡng giữa trung tâm cho đến khi trở kháng đạt lớn số 1 hay là dung tích tài nguyên của giữa trung tâm được đạt đến.Nghành: cơ khí & công trìnhsự phân vốnRAB (resource allocation block)khối phân phát tài nguyênRisks và Responsibility, allocation ofphân chia rủi ro khủng hoảng rủi ro và trách nhiệmadditional allocationsự trợ cấp cộng thêmadditional allocationsự trợ cấp phụ thêmallocation (of a frequency band)sự phân cấp một dải tần sốcấpadvance allocation: khoản cấp ứng trướcallocation program: chương trình trợ cấpbudget allocation: sự cấp ngân sáchglobal allocation ceiling: mức cấp Ngân sách chi tiêu tổng thể cao nhấtmaterial allocation: sự cấp phát nguyên liệuplanning và allocation of resources: sự ước tính những đề xuất kiến nghị và cấp phát phương tiện đi lại di chuyển và đi lại thực hiệnpreparatory allocation: khoản cấp có đặc điểm dự bịđược phân bổkhoản cấpadvance allocation: khoản cấp ứng trướcpreparatory allocation: khoản cấp có đặc điểm dự bịkhoản phân bổkhoản tiền được cấpphân bốasset allocation: phân bố tài sảntax allocation: sự phân bố thuếphân phốiallocation cost: phí tổn phân phốiallocation of charges: tán thành yêu cầu chi phíallocation of funds: tán thành yêu cầu vốnallocation of labour: tán thành yêu cầu sức lao độngallocation of materials: tán thành yêu cầu vật tưallocation of profits: tán thành yêu cầu lợi nhuậnallocation of resources: tán thành yêu cầu những nguồn lựcallocation of revenue: sự tán thành yêu cầu thu nhậpallocation of samples: sự tán thành yêu cầu hàng mẫuallocation principle: nguyên tắc phân phốiallocation program: chương trình phân phốiallocation system: chính sách phân phốiautomatic foreign exchange allocation: sự tán thành yêu cầu ngoại tệ tự độngfund allocation: sự tán thành yêu cầu quỹon allocation: chờ phân phốioptimal resource allocation: sự tán thành yêu cầu tài nguyên tối ưuoptimum allocation: sự tán thành yêu cầu tới ưu hữu ích nhấtproduct allocation: tán thành yêu cầu sản phẩmquota allocation: tán thành yêu cầu hạn ngạchresource allocation: sự tán thành yêu cầu nguồn vốnsố lượng Tỷ Lệ cổ phiếu đầu tưGiải thích Việt Nam: Số lượng cổ phiếu được mua trong một khuôn khổ đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư (portfolio) theo một Tỷ Lệ so sánh với Bonds, với tiền mặt v.v…số giá trị chỉ định (sử dụng vào sự việc gì)sự cấpbudget allocation: sự cấp ngân sáchmaterial allocation: sự cấp phát nguyên liệuallocation effecthiệu quả điều phốiallocation of budgetđiều phối ngân sáchallocation of cost to revenuesự phân chia thu nhập trừ phí tổnallocation of responsibilitiesphân côngallocation of responsibilities. phân trách nhiệmallocation of responsibilitiessự phân côngallocation of riskssự chia chịu rủi roasset allocationphân bổ tài sảncomprehensive tax allocationsự phân bổ thuế tổng hợpfield allocationcố vấn thực địaincome tax allocationsự phân chia danh từ o sự cấp cho o sự định rõ vị trí đặt đặt sự tán thành yêu cầu, sự phân phát; sự chia phần; phần được chia, phần được tán thành yêu cầu, phần được cấp § allocation of oil production : sản lượng được cho phép của một mỏ dầu (Mỹ); sự phân bố sản lượng dầu Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Utaite Là Gì - Lý Lịch Của Các Utaite

Bài Viết: Allocation Là Gì – Nghĩa Của Từ Allocation Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Allocation Là Gì – Nghĩa Của Từ Allocation

Leave a Reply

Your email address will not be published.