alliance là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Alliance là gì

*
*
*

alliance

*

alliance /ə”laiəns/ danh từ sự liên minh, khối liên minh khối liên minhto enterinto alliance with; to form an alliance with: liên minh với, kiến thiết xây dựng khối liên minh với sự thông gia quan hệ họ hàng; sự cùng chung một nổi bật, sự cùng chung những đức tính Nghành nghề dịch vụ: xây dựngliên đoànkhối đồng minhkhối liên minhtariff alliance: khối liên minh thuế quansự liên minh

*

Xem Ngay: Làm Một Máy Tính đơn Giản Bằng Java Swing Là Gì

*
*

alliance

Từ điển Collocation

alliance noun ADJ. broad The organization is a broad alliance of many different groups. | grand | close | powerful, strong | fragile, loose, uneasy a loose alliance of opposition groups The uneasy alliance between such different people just cannot last. | shifting the shifting alliances among the various political groups | formal, informal | strategic, working | unholy an unholy alliance between the Fascists và the Communists | unlikely | temporary | global | defensive, military | electoral, political | class | marriage VERB + ALLIANCE have They have alliances with other companies. | build (up), create, enter into, forge, form, make, strike up The government has tried to forge alliances with environmentalists. | cement To cement the alliance with England, Charles married Margaret, sister of the English king. | break off They broke off the alliance with Sparta. | seek PREP. in ~ with The government, in alliance with the army, has decided to ban all public meetings for a month. | ~ against old alliances against enemies that no longer exist | ~ between an alliance between Britain và France | ~ with an alliance with Germany

Xem Ngay:  Tinh nghệ nano curcumin là gì ?

Từ điển WordNet

n. a formal agreement establishing an association or alliance between nations or other groups to achieve a particular aim Xem Ngay: Bidding Là Gì – Đấu Thầu Cạnh Tranh (Competitive Bidding) Là Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

alliancessyn.: agreement bargain contract pact treaty understanding Thể Loại: Giải bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: alliance là gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com alliance là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.