Agony Là Gì – Nghĩa Của Từ Agony

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Agony là gì

*
*
*

Nội Dung

agony

*

agony /”ægəni/ danh từ sự khổ cực, sự đau đớn, sự thống khổ; sự quằn quại; sự khổ cực cực đô (về thể xác)to suffer agonies: chịu nỗi thống khổ sự lo lắng khắc khoải cơn hấp hốiagony of death; death agony: cơn hấp hối sự vật lộn sự vui thích đến cực độto be in an agony of joy: vui sướng đến cực độagony column (thông tục) mục rao việc riêng (trên báo)agony in red(đùa cợt) bộ quần áo đỏ choé Nghành nghề dịch vụ: xây dựngthống khổagony clotcục đông máu khi hấp hối

*

Xem Ngay: Varistor Là Gì – Varistor Hay Tụ Chống Sét Là Gì

*
*

agony

Từ điển Collocation

agony noun ADJ. extreme, intense | absolute, pure, sheer | exquisite | mental, physical | death The little creature squirmed in its death agonies. VERB + AGONY endure, go through, suffer He endured agonies of loneliness và misery. They went through agony in the tìm kiếm for their missing relatives. | cause, inflict She was causing David a great tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá of agony. | prolong Don”t prolong the agony?just tell me the result! | groan in, scream in | be contorted in, writhe in His face was contorted in agony as he tried to lift himself out of the chair. PREP. in ~ The soldier died in agony. | in an ~ of She mumbled an apology in an agony of embarrassment. PHRASES a groan/scream of agony

Xem Ngay:  Infj Là Gì - Nhóm Tính Cách Infj

Từ điển WordNet

n. Xem Ngay: Thông điệp Là Gì – Nghĩa Của Từ Thông điệp

English Synonym và Antonym Dictionary

agoniessyn.: anguish distress grief heartache pain suffering torment torture woeant.: comfort consolation relief solace Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu Thể Loại: Giải bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Agony Là Gì – Nghĩa Của Từ Agony Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Agony Là Gì – Nghĩa Của Từ Agony

Leave a Reply

Your email address will not be published.