Aggregate Là Gì – Aggregate Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

aggregate nghĩa là gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Phương pháp thức phát âm aggregate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan đối sánh tương quan, trái nghĩa của aggregate. Bài Viết: Aggregate là gì

Từ điển Anh Việt

aggregate /”ægrigit/ * tính từ tập hợp lại, phối phối hợp lại gộp chung, tính toàn thể, tính tổng số (luật pháp) gồm nhiều thành viên hợp lại, gồm nhiều đơn vị chức năng tác dụng hợp lại * danh từ khối tập hợp, khối kết tập, thể tụ tập tổng thể toàn bộ, toàn thể, tổng số in the aggregate: tính gộp, tính chung, tính tổng số (vật lý) kết tập polycrystalline aggregate: kết tập đa tinh thể * ngoại động từ tập hợp lại, phối phối hợp lại tổng số lên đến mức these armies aggregate 500,000 men: những đạo quân ấy tổng số lên đến mức 500, 000 người aggregate (Tech) tập hợp, kết tụ aggregate finite a. tập hợp hữu hạn incomparable a. tập hợp không còn so sánh được infinite a. tập hợp vô hạn non – denumerable a. tập hợp không đếm được ordered a. tập hợp sắp được product a. tập hợp tích similar ordered a.s. những tập hợp được sắp giống nhau

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

aggregate * kinh tế có tính chất tổng hợp tính gộp (số tiền) tổ hợp tổng tổng gộp tổng hợp tổng kế * kỹ thuật bộ cấp phối chất kết tụ gộp hệ (thống) thiết bị hệ thống thiết bị hợp nhất hợp thể kết tập kết tụ khối kết tập ngưng đọng máy liên hợp tổ hợp toàn thể tổng số vật liệu nghèo cơ khí & công trình: cốt liệu bê tông xây dựng: cốt liệu cát cốt liệu sỏi kết trộn tụ toán & tin: gộp chung hóa học & vật liệu: hỗn hợp khô tạo bê tông

Xem Ngay:  Phúc Bất Trùng Lai, Họa Vô đơn Chí Là Gì

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh 9,0 MB Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*
*

Từ điển Anh Việt offline 39 MB Phối kết hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ. Xem Ngay: Những Thành Phần Của Máu Và Phân Biệt Huyết Thanh Là Gì

*

Từ tác động Hướng dẫn phương pháp tra giúp Sử dụng phím tắt Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát thoát ra khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem những từ được lưu ý bỏ ra phía dưới.Khi con trỏ đang địa điểm tọa lạc trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chuyển dời giữa những từ được lưu ý.Kế tiếp nhấn (một đợt nữa) để xem chi tiết từ đó. Sử dụng chuột Bấm chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem những từ được lưu ý bỏ ra phía dưới.Bấm chuột vào từ muốn xem. Xem Ngay: đàm Phán Là Gì – Cẩm Nang Kỹ Năng đàm Phán: Khái Niệm Lưu ý Nếu nhập từ khóa quá ngắn các bạn sẽ đã không còn gì nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách lưu ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để bỏ ra từ đúng mực. Privacy Policy|Google Play|facebook|Top ↑|

*

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Ur Là Gì - Nghĩa Của Từ Ur

Bài Viết: Aggregate Là Gì – Aggregate Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Aggregate Là Gì – Aggregate Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published.