adjust là gì

Bài Viết: Adjust là gì Sự sửa lại cho đúng, sự điều chỉnh, sự chỉnh lý adjustment in direction (quân sự chiến lược kế hoạch) sự điều chỉnh hướng adjustment in range (quân sự chiến lược kế hoạch) sự điều chỉnh tầm sự hiệu chính fine adjustment sự hiệu chỉnh chính xác kiln adjustment sự hiệu chỉnh lò quay Xem Ngay: Come Out Là Gì – Tháo Gỡ Cạm Bẫy Come Out bình sai adjustment by direction bình sai theo hướng adjustment by direction phép bình sai theo hướng adjustment of coordinates bình sai tọa độ adjustment of network bình sai lưới trắc địa adjustment of network phép bình sai lưới trắc địa adjustment of network sự bình sai lưới trắc địa adjustment of station by station sự bình sai tiếp tục adjustment of traverse sự bình sai đường chuyền adjustment of triangulation bình sai lưới tam giác adjustment of triangulation phép bình sai tam giác area adjustment sự bình sai diện tích quy hoạnh quy hoạnh fine adjustment phép bình sai chính xác leveling adjustment bình sai thủy chuẩn levelling adjustment phép bình sai thủy chuẩn net adjustment sự bình sai lưới partial adjustment bình sai từng phần single point adjustment sự bình sai từng điểm vertical adjustment sự bình sai độ cao Xem Ngay: Mfn Là Gì – Most Favoured Nation điều chỉnh Nghiên cứu và phân tích và lý giải EN: The fact or process of adjusting; specific uses include: in surveying, the practice of adjusting each observation in a series so that it becomes consistent with the others. Nghiên cứu và phân tích và lý giải nước ta: Việc hoặc quy trình điều chỉnh; nghĩa phổ cập: trong trắc địa, việc điều chỉnh những tọa độ thông liền làm thế nào cho như nhau với nhau. accuracy of adjustment độ chính xác điều chỉnh accurate adjustment sự điều chỉnh chính xác adjustment device bộ điều chỉnh adjustment device cái điều chỉnh adjustment factor nhân tử điều chỉnh adjustment factor thông số kỹ thuật điều chỉnh adjustment for load điều chỉnh tải trọng trên xe adjustment for staff turnover và delays sự điều chỉnh luân chuyển nhân lực adjustment for staff turnover và delays sự điều chỉnh luân chuyển nhân sự adjustment for wear điều chỉnh khi mòn adjustment handle móc điều chỉnh adjustment knob núm điều chỉnh adjustment mechanism chế độ điều chỉnh adjustment of a transmitter sự điều chỉnh máy phát adjustment of an instrument sự điều chỉnh một dụng cụ adjustment of ignition sự điều chỉnh bộ đánh lửa adjustment of instrument điều chỉnh dụng cụ adjustment of stream sự điều chỉnh dòng chảy adjustment of surveying instrument sự điều chỉnh dụng cụ trắc địa adjustment of the track gauge việc điều chỉnh khổ đường adjustment operation hoạt động điều chỉnh adjustment orifice cửa điều chỉnh adjustment ring vòng điều chỉnh adjustment speed vận tốc điều chỉnh adjustment time thời khắc điều chỉnh adjustment tolerance dung sai điều chỉnh angle adjustment sự điều chỉnh góc angling adjustment điều chỉnh ánh mắt automatic adjustment điều chỉnh auto hóa automatic adjustment sự điều chỉnh auto hóa brake force adjustment việc điều chỉnh lực hãm capacity adjustment điều chỉnh công suất center adjustment sự điều chỉnh tâm class of post adjustment hạng điều chỉnh máy coarse adjustment điều chỉnh thô coarse adjustment sự điều chỉnh sơ bộ coarse adjustment sự điều chỉnh thô coarse-fine adjustment sự điều chỉnh thô-tinh collimation adjustment sự điều chỉnh chuẩn trực cyan filter adjustment sự điều chỉnh bộ lọc xyan Disagreement on adjustment of the Contract Price sự không như nhau về điều chỉnh giá Hợp Đồng final adjustment sự điều chỉnh lần cuối fine adjustment điều chỉnh chính xác fine adjustment điều chỉnh tinh fine adjustment sự điều chỉnh chính xác fine adjustment sự điều chỉnh tinh fine adjustment screw vít điều chỉnh chính xác fine adjustment screw vít điều chỉnh tinh frequency adjustment sự điều chỉnh tần số front standard adjustment sự điều chỉnh chuẩn vật kính head adjustment sự điều chỉnh đầu từ idle adjustment screw vít điều chỉnh cầm chừng idle adjustment screw vít điều chỉnh chạy không tải idling adjustment sự điều chỉnh isostatic adjustment điều chỉnh đẳng tĩnh level adjustment sự điều chỉnh mức magnetic adjustment shunt sun từ điều chỉnh main jet adjustment screw vít điều chỉnh lỗ tia chính major brake adjustment điều chỉnh tuyệt đối hoàn hảo bộ thắng manual adjustment điều chỉnh thủ công bằng tay thủ công thủ công thủ công bằng tay manual adjustment sự điều chỉnh thủ công bằng tay thủ công thủ công thủ công bằng tay metal adjustment sự điều chỉnh siêu tinh minor brake adjustment điều chỉnh sơ bộ thắng minus blue filter adjustment sự điều chỉnh lọc màu vàng minus blue filter adjustment sự điều chỉnh màu lơ minus red filter adjustment sự điều chỉnh lọc trừ đỏ pedestal adjustment sự điều chỉnh nền pension adjustment index chỉ số điều chỉnh hưu bổng phase adjustment sự điều chỉnh pha post adjustment tiền điều chỉnh chức vụ price adjustment clause quy cách thức điều chỉnh lại giá (trong Hợp Đồng) price adjustment statement tờ khai điều chỉnh giá rate of post adjustment mức điều chỉnh chức vụ register adjustment sự điều chỉnh sắp cân RF converter frequency adjustment screw ốc điều chỉnh bộ đổi tần số RF sag adjustment sự điều chỉnh dòng chảy selective adjustment điều chỉnh có chọn lọc self-adjustment sự tự đIều chỉnh Shim, Adjustment căn đệm điều chỉnh căng thẳng mệt mỏi adjustment sự điều chỉnh ứng suất structural adjustment điều chỉnh tổ chức triển khai tổ chức cơ cấu supply adjustment điều chỉnh việc đồng tình switch adjustment điều chỉnh ghi system adjustment sự điều chỉnh mạng lưới mạng lưới hệ thống temperature adjustment điều chỉnh nhiệt độ track adjustment sự điều chỉnh đường ray tàu track adjustment sự điều chỉnh rãnh tracking adjustment knobs núm điều chỉnh loạn nhiễu valve adjustment điều chỉnh van vernier adjustment sự điều chỉnh du xích vernier adjustment sự điều chỉnh thước chạy yaw adjustment sự điều chỉnh hướng trệch yellow filter adjustment sự điều chỉnh lọc màu vàng yellow filter adjustment sự điều chỉnh màu lơ zero adjustment điều chỉnh về không zero adjustment sự điều chỉnh số không zero adjustment sự điều chỉnh về không Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  ứng Dụng Tiếng Anh Là Gì, ứng Dụng Trên Thiết Bị Di động

Bài Viết: adjust là gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com adjust là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.