Adjective Clause Là Gì – Bài 28: Adjective Clause

Adjective Clause – Relative Clause(Mệnh Đề Tính Ngữ – Mệnh Đề Quan Hệ)1. Định nghĩa mệnh đề tính ngữ ( mệnh đề quan hệ ) Mệnh đề tính ngữ (mệnh đề quan hệ) giữ chức năng như một tính từ, sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ, và được đặt ngay sau danh từ. 2. Đặc điểm mệnh đề tính ngữ ( mệnh đề quan hệ ) Mệnh đề tính ngữ thường mở màn bằng một đại từ quan hệ: who, whom, whose, which, that hoặc một trạng từ quan hệ: when, where, why.Ví dụ: – The boy who is talking to Jim is my cousin. (Cậu bé người mà đang chat chit với Jim là anh họ tôi.) – Tom, whom we met yesterday, comes from the US. (Tom, người mà toàn bộ tất cả chúng ta gặp ngày ngày hôm qua, tới từ Nước nhà Mỹ.)3. Phân loại mệnh đề tính ngữ/ mệnh đề quan hệ Bài Viết: Adjective clause là gì Mệnh đề quan hệ định vị/con số số lượng giới hạn(Defining relative clauses)Mệnh đề quan hệ không định vị/không con số số lượng giới hạn(Non-defining relative clauses)Định nghĩa – Này là loại mệnh đề rất thiết yếu vì nó vừa lòng thông tin, định vị cho danh từ đứng trước nó, không sống sót nó câu sẽ đã không còn đủ nghĩa. – Trước danh từ thường sẽ có ‘the’ – Này là loại mệnh đề bổ sung cập nhật update cập nhật thêm thông tin cho danh từ đứng trước nó, mặc dù vậy thông tin này không quan trọng, không sống sót nó câu vẫn đủ nghĩa. – Trước danh từ thường sẽ có: ‘this, that, these, those, my, his’ … hoặc danh từ là tên thường gọi riêng Ví dụ – The man who keeps the school library  is Mr. Green. (Người nam giới người mà trông thư viện trường là ông Green.) Nếu ta bỏ mệnh đề quan hệ who đi, thì câu chỉ còn là ‘Người nam giới là ông Green.’ – câu không rõ nghĩa vì ta không hiểu biết nhiều nhiều ‘người nam giới’ là người nào. – That man, whom you saw yesterday , is Mr. Pike. (Người nam giới đó, người mà bạn nhìn cảm nhận ngày ngày hôm qua là ông Pike.) Nếu ta bỏ mệnh đề quan hệ whom đi, câu vẫn vẫn đang còn nghĩa là ‘Người nam giới đó là ông Pike.’ – câu vẫn rất đầy đủ nghĩa. Chú ý – Không sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ định vị. – Rất có khả năng sửa chữa thay thế những đại từ quan hệ ‘who, whom, which’ bằng ‘that’ VD: Do you see the cat which/that is lying on the roof? (Bạn có cảm nhận con mèo đang nơi trưng bày trên mái nhà không?) – Những đại từ quan hệ ‘who, whom, which, that’ làm tân ngữ trong MĐQH định vị (sau nó là danh từ/đại từ làm chủ ngữ)  rất có tác dụng lược bỏ VD: The expensive car (which/that) I bought last month has broken down.(Chiếc xe hơi không hề rẻ mà tôi mua tháng trước đã hỏng rồi.) – Mệnh đề quan hệ không định vị được tách khỏi mệnh đề chính bằng dấu phẩy. – Ta không sử dụng THAT trong mệnh đề quan hệ không định vị. VD: – Ms. Brown, who/whom we studied English with, is a very nice teacher. Ms. Brown, that we studied English with, is a very nice teacher. 4. Những đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ4.1.WHO: Đại từ quan hệ chỉ người, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ Ví dụ: The people who live around my house  are very friendly. (Mỗi cá nhân sống ở bao vây nhà tôi rất thân thiện.)4.2. WHOM: Đại từ quan hệ chỉ người, làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ Ví dụ: – Mary fell in love with the man whom she met at the party yesterday . (Mary đã bị rung động chàng trai người mà cô ấy gặp ở buổi tiệc ngày ngày hôm qua.)4.3. WHICH: Đại từ quan hệ chỉ vật (đồ đạc và vật dụng và đồ vật, con vật, sự vật), làm chủ ngữ hoặc tân ngữ. Ví dụ: – The dress which she bought yesterday  is very expensive.( Cái váy mà cô ấy mua ngày ngày hôm qua rất đắt.) – The cat which I love so much  was stolen. (Con mèo mà tôi rất thích bị mất rồi.)4.4. THAT: Đại từ quan hệ chỉ người hoặc vật, rất có tác dụng sửa chữa thay thế cho who/whom/which trong mệnh đề quan hệ định vị, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ. Ví dụ: – I don’t like the TV that you bought yesterday . (Tôi không mong muốn cái ti vi cái mà bạn oder đơn hàng ngày ngày hôm qua.) – The university that she likes  is very famous. (Trường đại học mà cô ấy thích rất nổi tiếng.)4.5. WHOSE: Đại từ quan hệ chỉ sự chiếm hữu, sửa chữa thay thế cho một tính từ chiếm hữu làm chủ ngữ hoặc tân ngữ. Ví dụ: – Do you know the boy whose mother is a nurse ? (Bạn có biết cậu bé mà mẹ cậu ta là y tá không?) – The table whose leg broke  is 20 years old. (Bộ bàn cái mà chân của chính bản thân mình nó bị gãy đã 20 năm rồi.)    4.6. WHEN (= on/in which): Trạng từ quan hệ chỉ thời điểm, đứng sau danh từ chỉ thời điểm, bổ nghĩa cho danh từ đó. Nhiều khi rất có tác dụng thay when bằng on/in which tùy thuộc vào danh từ phần hông trước mà nó bổ nghĩa. Ví dụ: I still remember the day when we first met each other . (Anh vẫn nhớ ngày trước tiên mà toàn bộ tất cả chúng ta gặp nhau.)4.7. WHERE (= at/in which): Trạng từ quan hệ chỉ địa điểm, đứng sau danh từ chỉ địa chỉ chốn và bổ nghĩa cho danh từ đó. Ví dụ: London is the city where/in which I want to visit . (Luân Đôn là TP mà tôi muốn đến thăm.)4.8. WHY (= for which): Trạng từ quan hệ chỉ nguyên nhân, thường theo sau bổ nghĩa cho danh từ ‘the reason’. Ví dụ: That is the reason why I decided to get married to him . (Chính là lí chính vì sao mà tôi ra đưa ra quyết định cưới anh ấy.)5. Phương pháp rút gọn mệnh đề quan hệ 5.1. Những mệnh đề quan hệ với ‘who, which, that’ làm chủ ngữ rất có tác dụng được rút gọn bằng một phân từ. Xem Ngay: Tổng gia đình Tiếng Anh Là Gì, Chức Danh Trong Công Ty Bằng Tiếng Anh Ví dụ: – The man who is waiting for you outside  is very handsome.  The man waiting for you outside is very handsome.   (Người nam giới mà đang đợi bạn ở ngoài cực kỳ đẹp trai.) Xem Ngay: Nghĩa Của Từ Khoán Là Gì ? Hình Thức Lương Khoán Trong Nhks Ví dụ: – The car which was left in front of our house last night  belongs to my neighbour.  The car left in front of our house last night belongs to my neighbour.   (Cái xe hơi mà được để trước nhà chúng tôi tối qua là của siêu thị nhà hàng xóm tôi.)    5.2. Rút gọn bằng dạng ‘to-V’+ Khi danh từ đứng trước có những chữ sau: only, last, first, second…Ví dụ: She is the only one who can help you .  She is the only one to help you. (Cô ấy là người duy nhất rất có tác dụng giúp cho bạn.)+ Khi V là ‘have’Ví dụ: I have a lot of work that I need to do.  I have a lot of work to do. (Tôi có khá nhiều việc để làm.)Cảnh báo nhắc nhở:+ Chủ ngữ của hai mệnh đề khác biệt    thêm cụm ‘for sbd’ trước to VVí dụ: We have some books that the children can read.  We have some books for the children to read. (Chúng tôi có vài quyển sách cho bọn trẻ đọc.)+ Trước đại từ quan hệ có giới từ    đưa giới từ xuống cuối câuVí dụ: We have a hook on which we can hang our coats.  We have a hook to hang our coats on. (Chúng tôi có một cái móc để treo áo choàng.)    + Khi đầu câu có ‘Here/There’Ví dụ: There are 6 letters which have to be written today.  There are 6 letters to be written today. (Có 6 chữ cái được viết ngày hiên giờ.)5.3. Khi mệnh đề quan hệ có dạng S (who/which) + be + Noun/ Noun Phrase/ Prep Phrase    bỏ who/which + beVí dụ: Do you like the book which is on the table?   Do you like the book on the table? (Bạn có thích cuốn sách ở trên cao cao bàn không?)     Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Quan Trắc Môi Trường Là Gì, Bảo Vệ Môi Trường Sống Xanh

Bài Viết: Adjective Clause Là Gì – Bài 28: Adjective Clause Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Adjective Clause Là Gì – Bài 28: Adjective Clause

Leave a Reply

Your email address will not be published.