Adc Là Gì – Bộ Chuyển đổi

CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ SỐ ADC (analog-digital converter) Ban đầu tiên để chuyển đổi một tí;n hiệu analog liên tục thành dạng digital là đổi tí;n hiệu thành một khuôn khổ những số. ( Điều này được thi công bằng phương pháp thức lấy mẫu hàm thời điểm). Khuôn khổ những số chức năng biểu diễn cho những trị liên tục. Đó là mặc dù rằng một mẫu nào đó có tác dụng trưng ra như là 1 trong trong những làm tròn, nhưng trong thực tiễn nó có tác dụng có khả năng sẽ bị được tiếp tục như một số trong những thập phân vô hạn. Khuôn khổ những số analog nối liền phải được mã hoá thành những Code Words rời rạc. Chiêu bài trước nhất để hoàn tất việc đây là làm tròn mỗi số trong khuôn khổ. Thí; dụ, nếu những mẫu nơi trưng bày trong khoảng tầm chừng từ 0 đến 10V, mỗi mẫu sẽ được làm tròn đến số nguyên sớm nhất có thể. Vậy những từ mã ( code words ) sẽ đúc rút từ 11 số nguyên ( từ 0 đến 10 ). Bài Viết: Adc là gì Trong phần nhiều những hệ viễn thông digital, dạng trong thực tiễn được chọn cho những từ mã là 1 trong trong những nhị phân 0 và 1. Nguyên nhân để chọn sẽ trở nên rõ rệt khi ta bàn đến kỹ thuật truyền chuyên biệt. Quay trở về thí; dụ trên, converter sẽ hoạt dộng trên nhưng mẫu từ 0 đến 10V bằng phương pháp thức làm tròn những trị mẫu đến Volt sớm nhất có thể, rồi đổi số nguyên đó thành số nhị phân 4 bit ( mã BCD ). Sự chuyển đổi A/ D được xem như thể vấn đề lượng tử hoá ( quantizing ). Trong sự lượng tử hoá đều đặn, những trị liên tục của hàm thời điểm được chia thành những vùng đều đặn, và một mã số nguyên được kết hợp cho mỗi vùng. Như vậy, tất cả toàn diện những trị của hàm trong một vùng nào đó đều được mã hoá thành một số trong những nhị phân giống nhau. Hình 7.1 chỉ nguyên tắc lượng tử hoá 3 bit theo hai phương pháp thức độc đáo và khác biệt Hình 7.1a, chỉ ở mức những trị của hàm được tạo thành 8 vùng eău nhau. Mỗi vùng kết hợp với một số trong những nhị phân 3 bit. Chọn 8 vùng vì 8 là luỹ thừa của 2 ( = 23 ). Toàn bộ tổng thể toàn diện tổ hợp 3 bit đều được dùng, làm chức năng to hơn. Hình 7.1b chỉ sự lượng tử hoá bằng phương pháp thức sử dụng sự gọi điện liên lạc của input và output. Một trong những khi input thì liên tục, output chỉ lấy những trị rời rạc. Chiều rộng của mỗi bậc không đổi. Vì sự lượng tử hoá thì đều đặn.

*

Hình 7.1:Sự lượng tử hóa. Hình 7.2 chỉ một s(t) và dạng digital của chính bản thân mình nó cho bộ đổi ADC 2 bit và 3 bit.

*

Hình 7.2:Thí; dụ về A/D Mách lượng tử hoá : Có ba loại mách lượng tử hoá. 1. Lượng tử hoá đếm, đếm lần lượt ứng với s thođng qua mỗi mức lượng tử. 2. Lượng tử hoá thông suốt, khiến cho một từ mã, từng bit một. Đó là, chúng khởi đầu với bit có tróng soâ lớn số 1 ( MSB ) và làm việc thao tác làm việc đến bit co tróng soâ nhỏ nhất ( LSB ). 3. Lượng tử hoá mặc dù thế mặc dù thế, khiến cho cùng lúc tất cả toàn diện những bit của một từ mã tuyệt vời.

Lượng tử hóa đếm:

Hình 7.3 vẽ một khối lượng từ hoá đếm.

*

Hình 7.3: Lượng tử hóa đếm Ramp generator ( mạch tạo đường dốc ) khởi đầu tại mỗi điểm lấy mẫu. Mạch eâm cũng khởi đầu cùng lúc. Ngõ ra của mạch S/H là 1 trong trong tí;n hiệu bậc thang xấp xĩ với tí;n hiệu gốc. ( Những bậc sẽ giữ trị mẫu trước đó suốt trong quãng mỗi khoảng tầm chừng lấy mẫu ). Mách eâm sẽ stop khi đường dốc đạt đến trị mẫu. Dạng sóng tiêu biểu vượt trội được chỉ ở Hình 7.3b. Và như vậy, thời điểm đếm Ts xác suất với trị mẫu( vì độ dốc được giữ không đổi ). Tần số clock chọn làm sao cho mách eâm có đủ thời điểm để đếm đến số đếm tốt nhất có thể của chính bản thân mình nó nếu như với cùng 1 thời khoảng tầm chừng (duration) của đường dốc tương ứng với mẫu lớn số 1. Số đếm cuối trên boô eâm tương ứng với khoảng lượng tử hoá. Thí;dụ : Xây dựng một khối lượng tử hoá đếm cho một tí;n hiệu tiếng nói có tần số tối đa 3 kHz. Độ dốc của đường dốc 106 V/sec. Biên độ tí;n hiệu nơi trưng bày trong khoảng tầm chừng 0 đến 10 V. Tìm tần số Clock rất rất cần thiết nếu sử dụng một counter 4 bit. Giải : Nguyên nhân duy nhất để xét tần số max của tí;n hiệu là xem độ dốc có đủ để đạt đến trị max của mẫu hay không ( trong một chu kỳ luân hồi luân hồi lấy mẫu ). Với tần số max của tần số tí;n hiệu là 3 kHz, nhịp lấy mẫu ít đặc biệt là 6 kHz. Vậy chu kỳ luân hồi luân hồi lấy mẫu max là1/6msec. Vì đường dốc có tác dụng đạt đến tối đa 10V trong 0,01 msec, nó đủ nhanh để che chắn được quá tải. Counter phải có tác dụng đếm từ 0000 đến 1111 trong 0,01 msec. Tần số Clock phải là một trong giữa những,6 MHz, vì cần trên 16 lần đếm trong một chu kỳ luân hồi luân hồi lấy mẫu.

Xem Ngay:  đối Ngoại Là Gì - Chính Sách đối Ngoại

Lượng tử hóa thông suốt:

Hình 7.4 chỉ sơ đồ khối của lượng tử hoá thông suốt 3 bit, những input nơi trưng bày trong khoảng tầm chừng từ 0 đến 1. Những hộp hình thoi là những bộ so sánh. Tổng thể tất cả chúng ta so sánh input với cùng 1 trị thắt chặt và cố định và thắt chặt và cho một output nếu input vượt quá một trị thắt chặt và cố định và thắt chặt đó và một output khác nếu ngược lại. Sơ đồ khối chỉ hai con phố output có tác dụng, được đặt tên là YES và NO. Nếu khoảng tầm chừng của input của tương đối nhiều trị mẫu không là 0 đến 1V, tí;n hiệu sẽ thi công chuẩn hóa( được dời rồi khuếch đại hoặc giảm ) sẽ thi công những trị nơi trưng bày trong khoảng tầm chừng đó. Nếu cần số bit nhiều không dừng lại ở đó ( hoặc í;t hơn ) những khối so sánh được thêm vào ( hay bớt ra ). Số khối so sánh bằng số bit mã hoá.

*

Hình 7.4:Lượng tử hóa thông suốt b2 là bit thứ nhất của trị mẫu được mã hoá. Bit có tróng soâ lớn số 1 (MSB). b0 là bit thứ ba, cũng đây là bit cuối, bit có tróng soâ nho nhất (LSB). Thí; dụ : Giải thí;ch buổi giao lưu của hình 7.4, ứng với 2 trị mẫu của input: 0,2 và 0,8 V. Giải: * Với 0,2 V Sự so sánh thứ nhất với cùng một/4 có đáp số là No. Vậy b2 = 0 so sánh vào đầu tuần với cùng một/4 cũng có lời giải đáp là No.Vậy b1 = 0. So sánh thứ ba, Yes.Vậy b0 = 1. Do đó, mã nhị phân cho 0,2V là 001. * Với 0,8V. So sánh thứ nhất với1/2Yes => b2= 1 ta trừ với1/2được 0,3. So sánh đầu tuần với,1/4 Yes => b1 = 1 và ta trừ với cùng một/4 được 0,05. So sánh thứ ba vớ 1/8, No => b0 = 0. Vậy mã cho 0,8V là 110. * Một mạng lưới mạng lưới hệ thống đơn giản và dễ dàng và đơn giản hoá có tác dụng thi công được như hình 7.5, ở ngỏ ra của khối(-1/2)đặt một khối X2 rồi hồi tiếp chức năng về khối so sánh thứ nhất. Tí;n hiệu mẫu có tác dụng qua sơ đồ không ít lần để dành được số bit của chiều dài của từ mã hóa.

Xem Ngay:  Coverage Là Gì - định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích
*

Hình 7.5: Lượng tử hoá thông suốt đơn giản và dễ dàng và đơn giản hóa. Xem Ngay: Rối Loạn Tiền đình Là Gì, Rối Loạn Tiền đình

Lượng tử hóa mặc dù thế mặc dù thế:

Hình 7.6 biểu diễn một mạch đổi mặc dù thế mặc dù thế 3 bit, và mỗi bậc của quy trình là 1v. Cầu chia điện thế lập ra những mức điện thế tham khảo thêm cho mỗi mạch so sánh. Ta thấy có 7 mức mà những kinh phí là một trong giữa những, 2, 3, 4, 5,6,7v. Điện thế tựa như vào VA được đưa vào mỗi ngõ vào của tương đối nhiều mạch so sánh.

*
*

b) Hình 7.6a) Sơ đồ mach ADC mặc dù thế mặc dù thế 3bit b) Bảng sự thật Nếu VA1-C7 cao. Nếu VA>1v, có í;t nhất một ngõ ra những mạch so sánh xuống thấp. Những ngõ ra được đưa vào mạch mã hoá ưu tiên ảnh hưởng tác động thấp, tạo một số trong những nhị phân tương ứng với chân ra mạch so sánh có hiệu lực thực thi thực hiện. Chân ra mạch so sánh có hịêu lực là chân có chỉ số tốt nhất có thể (nếu đồng thời có tương đối nhiều chân ra cùng xuống thấp). Thí; dụ, khi VA nơi trưng bày giữa 3 và 4v. Những chân ra C1, C2 và C3 đều thấp. Toàn bộ tổng thể toàn diện những chân khác cao. Mạch mã hoá ưu tiên chỉ thi công với kinh phí thấp của C3, và cho ra ngõ CBA=011 (biễu diễn cho số nhị phân đồng hóa của VA với độ phân giải 1v). Khi VA cao không chỉ có thế 7v, C1-C7 đều thấp. Ngõ ra mạch mã hoá CBA=111. Mạch ADC mặc dù thế mặc dù thế không cần xung đồng hồ thời trang thời trang đeo tay, vì nó không sống sót mạch đếm tương đồng hoặc những làm việc thao tác làm việc quy trình tuần tự. Quá trình quy trình đổi gần như là là tức thời, ngay trong những lúc đặt VA vào. Thời gian chuyển đổi tuỳ thuộc duy nhất sự trễ của tương đối nhiều mạch so sánh và mạch mã hoá. Mã hoá PCM trong thực tiễn : Khối mã hoá PCM ( Pulse Code Modulation.- Biến điệu mã xung ) trong trong thực tiễn được xây dựng theo sơ đồ khối ở những phần trước. Phần lớn đều được đặt trong một IC. Bộ lượng tử hoá đếm được xem như bộ chuyển đổi A/D hai con phố dốc. Mẫu được hiện ra một mạch tí;ch phân trong một khoảng thời gian thắt chặt và cố định và thắt chặt. Output thì xác suất với trị mẫu. Sau đó input được chuyển đến một trị điện thế tham khảo thêm ( ngược dấu với mẫu ), counter khởi đầu và output của mạch tí;ch phân được so sánh với zero. Counter sẽ stop khi đường dốc output của mạch tí;ch phân đạt đến zero. L7126 là 1 trong trong IC CMOS, được chấp nhận lượng tử hoá đếm như hình 7.8.

*

Hình 7.8:Lượng tử hóa đếm IC L7126. Những chân từ 2 đến 25 được dùng để ra hiển thị. IC có cấu tạo để thúc trực tiếp màn hình hiển thị hiển thị tinh thể lỏng (LCD), vì nó kể cả những mạch giãi mã 7 đoạn và những mạch thúc LCD. Display là 3x(1/2) có nghĩa là nó có tác dụng chỉ những số với biên độ cao như 1999. Những ngõ ra 7 đoạn để hiển thị Unit được đánh chỉ số A1 đến G1, để hiển thị chục đánh chỉ số 2 và hiển thị trăm đánh số 3. Hiển thị ngàn có chỉ số AB4 và chỉ có một chân được cần vì digit này hoặc là 0 hoặc là một trong giữa những ( cho một hiển thị3x(1/2) Input analog được đưa vào chân 30 và 31. Hoạt động của IC kiến tạo trong 3 pha. Trước tiên là autozero, những input analog được tách rời ra nối tắt bên phía trong với common ( chân 32 ). Output của mạch so sánh bị nối tắt với ngõ vô quần đảo của mạch tí;ch phân. Pha vào đầu tuần xãy ra khi trị tí;n hiệu vào bị tí;ch phân trong một thời gian tương ứng với cùng một.000 xung clock. Sau cuối, trong pha thứ 3, điện thế tham khảo thêm tí;ch trữ trong một tụ ( được đấu giữa chân 33 và 34 ở phía bên ngoài ) được sử dụng để có thể tạo đường dốc đầu tuần. Khoảng tầm tầm kinh phí của input chứng minh và khẳng định trị rất rất cần thiết của điện thế tham khảo thêm ( được đưa vào chân 36 reference Hi ). Nếu input đó chính là 1V, chip có khả năng chuyển đổi điện thế với những biên độ cao như 1999. Xung clockcó tác dụng lấy từ những chân 38, 3940. Ta cũng có thể sử dụng hoặc một mạch giao động phía bên ngoài hoặc là 1 trong trong tinh thể thạch anh giữa những chân 39 và 40 hoặc là 1 trong trong mạch RC ngang qua những chân này. Một mạch A/D tất cả toàn diện của một tí;n hiệu mẫu cần 4.000 số đếm. Tí;n hiệu được tí;ch phân cho 1/4 của chu kỳ luân hồi luân hồi này, tức là một trong giữa những.000 số đếm. Một tí;ch phân đầu tuần là autozero cần giữ 3.000 số đếm. Xung clock bên phía trong được cải cách và phát triển bằng phương pháp thức chia giao động input cho 4. Vậy, thí; dụ, nếu ta muốn thi công 10 chuyển đổi/sec, ngõ vô phải là 160 kHz. Linh kiện đó sẽ không còn tác dụng chuyển đổi nhanh và sẽ thi công dùng cho những tí;n hiệu biến thiên chậm ( nhịp lấy mẫu chậm ) hoặc input DC. Hình 7.9:IC ADC0804 Lượng tử hóa thông suốt.

Xem Ngay:  công nghệ cgi là gì
*

IC ADC0804 là 1 trong trong thí; dụ về một IC đổi A/D kiểu thông suốt, ( đôi lúc nói một cách khác là ” chuyển đổi xấp xĩ liên tục ” ). Hình 7.9. Đây là trang loại thiết bị 8 bit, kể cả một số trong những mạch FlipFlop, ghi dịch, một mạch giải mã và một mạch so sánh. Có 8 xung clock bên phía trong. Xung clock nội được cho bởi sự chia tí;n hiệu clock tại những chân 4 và 19 cho 8. Thí; dụ, với cùng 1 tí;n hiệu 64 kHz trên những chân này, IC có tác dụng thi công một chuyển đổi trong 1msec. ADC 0804 có khả năng đổi một mẫu trong khoảng tầm chừng 120Msec, nên ta không sử dụng nó để lấy mẫu với gia tốc nhanh. Những output digital từ Bo đến B7 ra ở những chân điện tử 11 đến 18. IC này tương thí;ch với cùng 1 microprocessor, nên đây là nguyên do để gọi tên những chân, như bảng sau:

*
*

Hình 7.10:IC CA3308 lượng tử hóa mặc dù thế mặc dù thế. – IC C43308 là 1 trong trong thí; dụ về IC chuyển đổi A/D kiểu mặc dù thế mặc dù thế, 24 chân, vẽ ở Hình 7.10. IC có tác dụng chuyển đổi một mẫu trong 66,7 nsec. Nó có một ngân hàng nhà nước Chính phủ mạch so sánh. Tí;n hiệu analog vào những chân 16 và 21. Xem Ngay: Tesol Là Gì – Sự Khác Biệt Giữa Tesol, Tefl Và Tesl Những điện thế tham khảo thêm đè vào chân 10, 15, 20, 22 và 23. Tí;n hiệu digital ra được đọc từ những chân ( pins ) 1 đến 8. Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Adc Là Gì – Bộ Chuyển đổi Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Adc Là Gì – Bộ Chuyển đổi

Leave a Reply

Your email address will not be published.