Active Directory Là Gì – Các Tính Năng Của Active Directory

Bài viết sau sẽ hướng dẫn chúng ta setup và cấu hình Active Directory trên Windows Server

Active Directory là gì?

Active Directory (AD) là một dịch vụ thư mục được phát triển bởi Microsoft. Nó bao gồm một tập hợp những dịch vụ (service) và những tiến trình (processes).

Một server chạy dịch vụ Active Directory Domain Service (AD DS) được gọi là Domain Controller. Nó xác thực và ủy quyền cho tất cả người sử dụng và máy tính trong Windows như gán và thực thi những chính sách bảo mật cho tất cả những máy tính và setup hoặc update ứng dụng. Ngoài ra, nó được phép quản trị và lưu trữ thông tin, thỏa mãn những cơ chế xác thực và ủy quyền và thiết lập một framework để triển khai những dịch vụ liên quan khác: Dịch vụ chứng chỉ (Certificate Services), Dịch vụ links Active Directory (Active Directory Federation Services), Lightweight Directory Services và Dịch vụ quản trị quyền ( Rights Management Services).

Hướng dẫn setup và cấu hình Active Directory

Trước tiên chúng ta cần setup Active Directory

Từ Server manager > => Nhấn vào “Add roles và features

*

Bấm Next >

*

Chọn “Role-based or feature-based installation” => Bấm

*

Bấm Next >

*

Bấm chọn “Active Directory Domain Services

*

Một cửa sổ hiện ra, bấm Add Features >

*

Bấm Next >

*

Bấm Next >

*

Bấm Next >

*

Bấm tích chọn vào ô dưới

*

Một cảnh bảo hiển thị ra hỏi bạn có được phép restart tự động không? Chọn “Yes

*

Bấm Install >

*

Quá trình setup giới thiệu

*

Sau khi setup xong bấm Close >

*

Đợi 1 lúc nó sẽ bị hiển thị chú ý “Promote this server tới domain controller

*

Chọn “Add a new forest“, điền Root domain name là tên miền của bạn, bấm để tiếp tục

*

Đặt password cho Directory Services Restore Mode (DSRM)

*

Bấm Next >

*

Xác nhận NetBIOS name => Bấm Next >

*

Bấm

*

Review lại lựa chọn của bạn => Bấm Next >

*

Bấm Install > để setup Domain Controller

*

Quá trình setup sẽ giới thiệu

*

Sau khi setup nó sẽ bị restart tự động, và khi truy cập vào Server của bạn những công cụ của Active Directory đã được setup như dưới.

Xem Ngay:  Ngoại Tâm Thu Là Gì

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Active Directory Là Gì – Các Tính Năng Của Active Directory

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Active Directory Là Gì – Các Tính Năng Của Active Directory

Leave a Reply