Above All Là Gì – Một Thành Ngữ Các Bạn Xem Qua Nhá:

CTYPE html> Các cụm từ nối không còn bỏ qua khi viết luận tiếng Anh – StudyLink

*

Các cụm từ nối không còn bỏ qua khi viết luận tiếng Anh – StudyLink

*
*

Hotline du học Anh văn

*
*
*
*

Để đạt điểm cao trong content nội dung bài viết tiếng Anh, tính liên kết giữa những câu, đoạn là vụ việc không còn thiếu. Các cụm từ tiếp trong tương lai được đánh giá giống hệt như những bí kíp khiến cho bạn làm được điều này. Bài Viết: Above all là gì 1. Above all– trước hết là, trước tiên là Ví dụ: Above all, I’d like to thank my family. (Trước hết, tôi muốn cảm ơn hộ gia đình cư tôi.) 2. All things considered– mọi thứ đã được suy xét Câu này cần sử dụng trong ngữ cảnh là mọi thứ đã được suy xét, thống kê giám sát và đo lường và thống kê kỹ lưỡng làm cho một công dụng tốt nhất rất rất có khả năng, ngay cả là trong điều kiện chưa tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhất. Ví dụ: I think the party was great và all things considered. – I mean we didn’t have much time to get ready, but it still went well. (Tôi nghĩ buổi tiệc đã rất tuyệt đối hoàn hảo nhất, mọi thứ được bố trí ổn thỏa. – Ý tôi là toàn bộ tất cả chúng ta không có nhiều thời gian chuẩn bị sẵn sàng sẵn sàng nhưng nó vẫn reviews rất tốt xinh.) 3. Another key point to remember – điều đáng nhắc đến nữa là/điều quan trọng là Ví dụ: Getting good marks is not the purpose of study. The purpose of it is getting knowledge. Another key thing to remember is that knowledge comes from many things in our life. (Được điểm rất tốt chưa phải kim chỉ nam của học tập. Phương châm của chính mình nó là để chiếm hữu kiến thức và kỹ năng. Điều quan trọng cần hãy nhớ là kiến thức và kỹ năng tới từ nhiều thứ trong cuộc sống thường ngày đời thường.) 4. As far as I know – theo một số gì tôi biết Ví dụ: As far as I know, she did not go to the party. (Theo những gì tôi biết thì cô ấy đã không tới buổi tiệc.) 5. As well as – giống như là Ví dụ: We have responsibility to our community as well as to our families. (Tổng thể tất cả chúng ta phải có nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm với thế giới tựa như hộ gia đình cư mình.) 6. By contrast – ngược lại, tương phản lại Ví dụ: Cat will often sleeps the day away. Dog, by contrast, never settles down. Bọn mèo thường sẽ ngủ ban ngày. Ngược lại, lũ chó chả khi nào chịu yên (ban ngày). 7. Coupled with – cùng theo với Dùng khi suy xét giữa 2 hay nhiều không dừng lại ở đó những ý kiến ở cùng một thời gian. Ví dụ: Coupled with the literary evidence, the archaeology evidence give the same result about many ancient civilizations. Cùng theo với bằng chứng trong văn chương, bằng chứng về khảo cổ đã đề ra cùng Kết luận về đã hết ít những nền hiện đại truyền thống. 8. Despite this – dù rằng, mặc dầu, dẫu rằng “Despite this” hoặc “in spite of this” có nghĩa là “dù rằng, mặc dầu, dẫu rằng”. Xem Ngay: Draw On Là Gì Ví dụ: Despite this fact is not good,she still accept it in peace. Mặc dù trong trong thực tiễn không bảo đảm, cô ấy vẫn bình thản chấp thuận đồng ý nó. 9. For instance – ví dụ điển hình như Ví dụ: For instance, in the electronics industry, 5,000 jobs are being lost. Ví dụ, trong ngành công nghiệp điện tử, 5000 việc làm đã không còn. 10. Having said that – phải nói rằng là, phải thừa nhận là Ví dụ: He forgets most things, but having said that, he always remembers my birthday. Cậu ta quên hết mọi thứ, nhưng phải thừa nhận cậu ta không bao giờ quên tới sinh nhật của mình. 11. In addition to sth – bên cạnh đồ gì đấy, ngoài cái đó ra còn tồn tại… Ví dụ: In addition to his apartment in Sai Gon, he has la villa in Ha Noi và a farm in Hoa Binh. Xem Ngay: Rocket Là Gì – Nghĩa Của Từ Rocket Ngoài chung cư nhà ở thượng hạng ở Sài Thành, anh ấy còn tồn tại cái ngôi nhà ở đô thị thủ đô và một trang trại ở Hòa Bình. Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Tạp Vụ Tiếng Anh Là Gì

Bài Viết: Above All Là Gì – Một Thành Ngữ Các Bạn Xem Qua Nhá: Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Above All Là Gì – Một Thành Ngữ Các Bạn Xem Qua Nhá:

Leave a Reply

Your email address will not be published.