Pdf/A Là Gì – What Is A Pdf

Pdf/A Là Gì – What Is A Pdf

* PDF/ A (PDF/Archive)

(Chuẩn này đc nhận thấy rõ ràng từ phiên bản Acrobat 9.0 – Acorobat 9.0 luôn để chế độ hiển thị là PDF/A để nhận thấy với những chuẩn khác X,E…)

PDF / A (PDF / Lưu trữ) là một tập hợp con của định dạng PDF. Nó được làm tính chất cho việc lưu trữ lâu dài của tài liệu điện tử. Nó lần trước tiên đc đề nghị của Hiệp hội Những nhà tán thành In ấn, xuất bản and convert công nghệ and Hiệp hội Quốc tế về Thông tin and Quản trị ảnh. PDF / A, xác nhận của ISO là chuẩn mức quốc tế ISO 19005-1:2005.

Bài Viết: Pdf/a là gì

PDF / A có hai công năng chính. Trước tiên, mỗi tài liệu ở định dạng này đc tuyệt đối khép kín. Cho nên, nó chỉ áp dụng phông chữ có BẢN QUYỀN được phép xem không giới hạn số lượt xem. Thứ hai, PDF / A tài liệu đã hết áp dụng ngẫu nhiên dữ liệu ngoài trời. Bởi vậy, họ có thể không áp dụng những siêu links. Ngoài ra, rõ nét kỹ thuật cho những định dạng này ngăn cấm việc áp dụng những clip âm lượng hoặc video clip, chữ viết, hoặc cách thức gọi thực thi lệnh, mã hóa, vv

 

* PDF/ UA (PDF/Universal Accessibility)

 

PDF / UA (PDF / Tiếp cận phổ biến) định dạng là một tập hợp con của PDF được làm để lưu trữ những tài liệu điện tử để họ có thể truy cập cho người mua những công nghệ giúp đỡ. Những PDF / UA thông số kỹ thuật chủ yếu nhắm mục tiêu người khuyết tật, chẳng hạn như trình đọc màn hình bằng cách thức áp dụng mù text-lớn-speech. Những PDF / UA định dạng đc phát triển, giúp đỡ, and chuẩn hóa AIIM (Hiệp hội Thông tin and Quản trị ảnh). Năm 2007, Tổ chức chuẩn mức quốc tế bắt PDF / UA xem xét như 1 chuẩn mức ISO.

 

*PDF /E (PDF/Engineering)

 

PDF / E (PDF / Cơ khí) là một tập con của PDF, mà mục đích là để xử lý kỹ thuật and thiết kế tài liệu. Đấy là xác nhận của Tổ chức chuẩn mức quốc tế như là chuẩn ISO 24517-1:2008. Những PDF / E định dạng đã áp dụng rộng rãi trong làm ra and đàm đạo kỹ thuật khác nhau and tài liệu văn bản. Nó đang đc phát triển and giúp đỡ bởi AIIM (Hiệp hội Thông tin and Quản trị ảnh).

Xem Ngay:  Hội đồng Thành Viên Tiếng Anh Là Gì, Pháp Luật 360

Định dạng PDF / E đc tuyên bố vào ngày 1 tháng ba năm 2004. Trong năm 2005, thông tin của nó đã đc trình lên Tổ chức chuẩn mức quốc tế. Biểu quyết để chọn xem định dạng này có đc chấp nhận hay không ra mắt trong năm 2006. And vào giữa năm 2007 nó đã đc chấp nhận làm một định dạng chuẩn mức. Trong năm 2008 chuẩn mức đã đc update.

Những PDF / E dựa trên PDF v1.6. Tuy vậy, nó đã bị bỏ đi một số công năng không áp dụng khi tạo tài liệu kỹ thuật. Những công năng rõ ràng của PDF / E kể cả font nhúng bắt buộc trong tập tin đc tạo được, Color phần cứng độc lập, and XMP cho siêu dữ liệu. Ngoài ra, những tài liệu ở định dạng này có thể áp dụng JavaScript (links với 3D), mã hóa, kỹ thuật số bút ký, lớp…

PDF / E không phải tài liệu có thể chứa links đến những đối tượng người dùng ngoài trời, những form sinh động (XFA-based), hay JavaScript không links với 3D.

 

* PDF/X (PDF/Exchange)

 

 

Việc áp dụng PDF càng ngày càng phổ cập trong ngành công nghiệp in and như thế có mặt nhu yếu phải phải định nghĩa tệp tin PDF như vậy nào là tệp tin PDF in đc hay áp dụng đc trong chế bản. Những tổ chức như DDAP (Digital Directions in Applications for Production) and NAA (Newspager Association of Armerica) đã nhận được cảm nhận thấy vấn đề này từ rất sớm and nhu cầu CGATS ( Committee for Graphic Arts Technical Standards) phát triển một chuẩn mức chung từ các năm 90, Kết quả là PDF/X-1 trong đó X có ý nghĩa “exchange” nhưng thực chất vẫn không ngoài định dạng PDF của hãng Adobe.

Xem Ngay:  Low Key Là Gì - Nghĩa Của Từ Low

Để một tệp tin đc coi là đúng cách PDF/X-1 thì chuẩn mức này chỉ định nghĩa các thứ không cho phép có trong tệp tin PDF, Ví dụ PDF/X-1 không cho phép có đính kèm attachments hay annotations, hoặc không chứa hình ảnh ở không trung màu RGB hay CIELab. Mặt khác PDF/X-1 không định nghĩa rõ độ nét thiết yếu của hình ảnh. Điều đó đc định nghĩa ở những chế độ để check trước khi in (preflight hay PDF profile).

Xem Ngay: Catwalk Là Gì – Hướng Dẫn đi Catwalk Chuyên Ngiệp

PDF/X-1 đã chóng vánh đc coi là chuẩn mức trong ngành in and năm 2001 đã đc công nhận là ISO standard số 15930-1, nhưng năm đó chuẩn mức này có sửa chữa and update sau khi đổi tên thành PDF/X-1a. Hai năm sau lại một đợt update nữa and như thế để đúng mực ta nên biết năm của chuẩn PDF/X-1a, ví dụ PDF/X-1a phiên bản 2003.

Toàn bộ mới chỉ mở đầu với những chuẩn PDF/X. Trong khi PDF/X-1a đc áp dụng rộng rãi trong việc đàm đạo dữ liệu chỉ chứa hình ảnh CMYK and màu spot thì nhu yếu xử lý hình ảnh RGB and CIELab hay phải làm việc với OPI hay DCS tệp tin vẫn tồn tại. Hai phiên bản mới cho PDF/X đã đc soạn thảo, PDF/X-2 chấp nhận những tệp tin DCS với nhiều kênh màu (Desktop Màu sắc Separations, đc phát triển bởi Quark năm 1989) and PDF/X-3chấp nhận hình ảnh RGB and CIELab nhưng không có DCS and OPI.

Chỉ chứa một trong hai chuẩn trên đc chấp nhận đây là PDF/X-3 and chở thành chuẩn ISO số 15930-2 vào năm 2003 PDF/X-3 được phép triển khai những tác vụ tại ngẫu nhiên thời gian nào trong công đoạn xử lý tệp tin trong một workflow (late binding process). Có nghĩa là ta có thể chuyển công đoạn tách màu convert RGB sang CMYK tại RIP. Để làm đc điều đó những hình ảnh trong PDF/X-3 phải đc nhúng kèm ICC profile của khôn ggian nguồn and ICC của công đoạn output cũng phải đc nhúng. Mặt khác độ nét hình ảnh vẫn không đc định nghĩa nhưng có thể làm việc đc trong những preflight profile.

Xem Ngay:  Thẻ Div Là Gì - Cách Sử Dụng Thẻ Trong Html

PDF/X-2 không đc công nhận chuẩn ISO and cũng không đc áp dụng rộng rãi. Điều đó hơi lạ vì chuẩn này rất lý tưởng cho những ngành vỏ hộp với việc in nhiều màu hơn là chỉ có CMYK. Tệp tin DCS là một chọn lựa vì khả năng multicolor. Đương nhiên là công đoạn xử lý những tệp tin multicolor trong vỏ hộp rất nan giải nên những nhà in vỏ hộp vẫn tiếp tục áp dụng những định dạng chuyên biệt của Illustrator, InDesign and QuarkXPress thay thế vì chỉ dẫn quý khách cách thức sử dụng PDF/X-2.

Một chuẩn mới cho PDF/X đang đc sẵn sàng mở đầu với PDF/X-4 . Acrobat 8.0 đã có rất nhiều preflight profile dựa trên chuẩn PDF/X-4dự thảo cho 3 tình huống in khác nhau. Đương nhiên là các bạn vẫn phải bằng lòng với PDF/X-1 and PDF/X-3 cho đến khi PDF/X-4 đc công nhận là chuẩn ISO vào cuối năm 2007.

Xem Ngay: Tình Dục Là Gì – Bệnh Về Triệu Chứng & Thuốc

Mặc dù mới nhìn những chuẩn PDF/X hình như như lạc vào rừng rậm nhưng thật ra nó có logic and bỏ lỡ những tệp tin PDF/X thì còn tệ hơn là khi thăm dò kỹ càng về nó. Nếu bỏ lỡ những chuẩn PDF/X có nghĩa là các bạn đã bỏ lỡ những khả năng kiểm soát chất lượng and được phép ngẫu nhiên tệp tin PDF nào cũng đem in với chất lượng không lường trước đc.

 

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Pdf/A Là Gì – What Is A Pdf

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Pdf/A Là Gì – What Is A Pdf

Leave a Reply