Hemisphere Là Gì – Northern Hemisphere

Hemisphere Là Gì – Northern Hemisphere

Bạn có khi nào nghe mọi người nói họ có khuynh hướng tư duy bằng não trái hơn hoặc não phải hơn chưa? Từ sách vở đến những chương trình truyền hình, bạn cũng có thể nghe cụm từ này đc nhắc đến hàng tá lần and bạn cũng có thể đã có lần làm bài check online để định vị loại nào diễn đạt về bạn đúng nhất. Bạn cũng có thể đã cảm thấy ít nhiều một vài đồ họa thông tin trên Pinterest hoặc FB tiết lộ bán cầu não nào đang ách thống trị trong bạn.

Bài Viết: Hemisphere là gì

Have you ever heard people say that they tend lớn be more of a right-brain or left-brain thinker? From books lớn television programs, you’ve probably heard the phrase mentioned numerous times or perhaps you’ve even taken an trực tuyến test lớn determine which type best describes you. You’ve probably spotted at least a few infographics on Pinterest or FB claiming lớn reveal your dominant brain hemisphere.

*

Nguồn: Healthline

Có thể bạn cũng cảm thấy chổ nào đó một số bài báo hoặc sách vở cho rằng bạn cũng có thể giải phóng sự sáng tạo của tư duy não phải hoặc suy luận logic của tư duy não trái.

You’ve probably also come across a few articles or books suggesting you can unleash the hidden creativity of right brain thinking or the deductive logic of left-brain thinking.

Theo diễn đạt, người tư duy bằng não trái có kỹ năng logic and toán học cực tốt. Các người đc cho là tư duy bằng não phải, mặt khác, lại tài năng năng thiên vào các thứ mang tính sáng tạo. Khi thăm dò kỹ hơn quan niệm thông dụng về người thuận “não trái” and “não phải”, bạn cũng có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ý tưởng này vốn chỉ là một trong rất đông các lời đồn đoán nợ đúng chuẩn về não bộ.

People described as left-brain thinkers are told that they have strong math và logic skills. Those who are described as right-brain thinkers, on the other hand, are told that their talents are more on the creative side of things. Given the popularity of the idea of “right-brained” và “left-brained” thinkers, it might surprise you learn that this idea is just one of many myths about the brain.

Thuyết não trái não cần là gì? What Is Left Brain-Right Brain Theory?

Theo học thuyết về sự ách thống trị của não trái – não phải thì mỗi bán cầu não sẽ kiểm soát các dạng tư duy khác nhau. Ngoài ra, người ta cũng quan niệm rằng mỗi người trong các bạn đều sẽ thích tư duy bằng một bên nào đó hơn bên còn lại.

According lớn the theory of left-brain or right-brain dominance, each side of the brain controls different types of thinking. Additionally, people are said lớn prefer one type of thinking over the other.

Ví dụ, một người thiên về “não trái” thường đc mọi người reviews là logic hơn, phân tích cực tốt hơn and khách quan hơn. Một người “não phải” thường đc công nhận là có trực giác cực tốt hơn, tinh tế and chủ quan hơn.

For example, a person who is “left-brained” is often said lớn be more logical, analytical, và objective. A person who is “right-brained” is said lớn be more intuitive, thoughtful, và subjective.

Trong tâm lý học, học thuyết này dựa trên vận động lệch phía trong chức năng của não bộ. Não bộ kể cả hai bán cầu, mỗi bên giữ nhiều vai trò. Hai bên não tiếp xúc cùng với nhau qua thể chai.

In psychology, the theory is based on the lateralization of brain function. The brain contains two hemispheres that each performs a number of roles. The two sides of the brain communicate with one another via corpus callosum.

*

Nguồn: psychapprentice.weebly.com

Bán cầu não trái kiểm soát cơ ở bên phải của cơ thể trong khi bãn cầu não phải kiểm soát phần cơ thể bên trái. Này là lý do tại sao tổn thương não trái sẽ liên quan lên những bộ phận cơ thể ở bên phải.

Xem Ngay:  Đất Tiếng Anh Là Gì

The left hemisphere controls the muscles on the right side of the toàn thân while the right hemisphere controls those on the left. This is why damage lớn the left side of the brain, for example, might have an effect on the right side of the toàn thân.

Ý tưởng về não trái não phải tới từ đâu? Where Did the Idea of a Stronger Left Brain or Right Brain Come From?

Vậy có thực sự là một bên não sẽ kiểm soát các chức năng rõ ràng ổn định nào đó hay không? Có phải con người ta hoặc sẽ thuận não trái hoặc thuận não phải? Gần giống nhiều lời đồn đoán khác trong tâm lý học đại chúng, quan niệm này khởi hành từ các quan sát về não bộ con người lâu dần bị bóp méo and nói quá lên.

So does one side of the brain control specific functions? Are people either left-brained or right-brained? Like many popular psychology myths, this one grew out of observations of the human brain that were then dramatically distorted và exaggerated.

Thuyết não trái – não phải khởi nguồn từ công trình nghiên giúp của Roger W. Sperry, người đc trao giải Nobel năm 1981. Trong lúc nghiên giúp về tác động của chứng động kinh, Sperry đã phát chỉ ra việc cắt thể chai (một cấu tạo nối hai bán cầu não lại cùng với nhau) có thể làm suy giảm hoặc xóa khỏi những cơn co giật.

Xem Ngay: Stem Là Gì – Giáo Dục

The right brain-left brain theory originated in the work of Roger W. Sperry, who was awarded the Nobel Prize in 1981. While studying the effects of epilepsy, Sperry discovered that cutting the corpus callosum (the structure that connects the two hemispheres of the brain) could reduce or eliminate seizures.

Tuy vậy, các bệnh nhân này cũng bận rộn những triệu chứng khác sau khi đường tiếp xúc giữa hai bán cầu não bị cắt đứt. Ví dụ, nhiều bệnh nhân bị cắt kết nối hai bán cầu não không hề gọi tên đồ vật do bán cầu não phải xử lý nhưng lại thêm thể gọi tên các thứ do não trái xử lý. Dựa trên dữ liệu này, Sperry cho rằng ngôn ngữ đc kiểm soát bởi bán cầu não trái.

However, these patients also experienced other symptoms after the communication pathway between the two sides of the brain was cut. For example, many split-brain patients found themselves unable lớn name objects that were processed by the right side of the brain but were able lớn name objects that were processed by the left-side of the brain. Based on this information, Sperry suggested that language was controlled by the left-side of the brain.

*

Nguồn: thatbiologist.wordpress.com

Nói tóm lại, bán cầu não trãi có khuynh hướng kiểm soát nhiều khía cạnh về ngôn ngữ and logic, trong khi não phải lại hay xử lý các thông tin về khoảng không and phiên giải thị giác.

Generally speaking, the left side of the brain tends lớn control many aspects of language và logic, while the right side tends lớn handle spatial information và visual comprehension.

Có hay không việc một bên não khỏe hơn bên còn lại? So Is One Side of Your Brain Really Stronger Than the Other?

Các nghiên giúp về sau đã đề ra rằng não bộ không vận động tuyệt đối lưỡng phân như quan niệm trước đây. Ví dụ, nghiên giúp đã đề ra rằng các năng lực trong các môn như toán sẽ là lớn mạnh nhất khi cả hai bán cầu làm việc cùng với nhau. Ngày nay, những nhà thần kinh học biết đc rằng hai bán cầu não phối hợp cùng với nhau để tiến hành triển khai đồng loạt những việc làm and rằng hai bán cầu tiếp xúc cùng với nhau qua thể chai.

Later research has shown that the brain is not nearly as dichotomous as once thought. For example, research has shown that abilities in subjects such as math are strongest when both halves of the brain work together. Today, neuroscientists know that the two sides of the brain collaborate lớn perform a broad variety of tasks và that the two hemispheres communicate through the corpus callosum.

Cây bút khoa học Carl Zimmer giải thích trong một bài báo trên tạp chí Discover rằng, “Dù não bộ có thiên lệch một bên đến thế nào đi nữa thì hai bán cầu vẫn phải phối hợp với nhau.”

Xem Ngay:  Lpm Là Gì - Nghĩa Của Từ Lpm

“No matter how lateralized the brain can get, though, the two sides still work together,” science writer Carl Zimmer explained in an article for Discover magazine.

“Quan niệm trong tâm lý học phổ thông về não trái – não phải không hề hiện đc mối quan hệ gần gũi, phối hợp cặn kẽ của hai bên não. Chẳng hạn bán cầu não trái chuyên biệt vào những âm cứu hình thành từ ngữ and xử lý ngôn ngữ. Bán cầu não phải nhạy cảm hơn với những đặc trưng cảm giác của ngôn ngữ, cân chỉnh giọng điệu chậm rãi cụ thể từ đó truyền tải đc ngữ điệu and trọng âm.”

“The pop psychology notion of a left brain và a right brain doesn’t capture their intimate working relationship. The left hemisphere specializes in picking out the sounds that form words và working out the syntax of the phrase, for example, but it does not have a monopoly on language processing. The right hemisphere is more sensitive lớn the emotional features of language, tuning in lớn the slow rhythms of speech that carry intonation và áp lực.”

Trong một nghiên giúp tiến hành triển khai bởi những nhà nghiên giúp của Đại học bang Utah, có hơn 1,000 tham dự viên đc phân tích não bộ nhằm định vị xem họ thích cần sử dụng não bên nào hơn. Nghiên giúp tiết lộ rằng mặc dù những vận động có độ mạnh cao hơn trong một số Khu Vực quan trọng nhưng cả hai bán cầu đều, về căn bản là, trung bình tương đương nhau trong những vận động.

In one study by researchers at the University of Utah, more 1,000 participants had their brains analyzed in order lớn determine if they preferred using one side over the other. The study revealed that while activity was sometimes higher in certain critical regions, both sides of the brain were essentially equal in their activity on average.

Tác giả chính của nghiên giúp TS. Jeff Anderson giải thích, “việc một số chức năng não có mặt ở một bên bán cầu hay bên còn lại là tuyệt đối đúng chuẩn. Ngôn ngữ có Xu thế khỏe hơn ở não trãi and sự tập trung có nhiều hơn ở não phải. Nhưng con người ta thường không có mạng lưới não “thuận” trái hay “thuận” phải.

“It’s absolutely true that some brain functions occur in one or the other side of the brain. Language tends lớn be on the left, attention more on the right. But people don’t tend lớn have a stronger left- or right-sided brain network. It seems lớn be determined more connection by connection,” explained the study’s lead author Dr. Jeff Anderson.

Mặc dù ý tưởng về người thuận não trái/não phải đã đc giải đáp, nhưng đây vẫn là quan niệm thông dụng. Vậy đúng chuẩn thì học thuyết này nói gì?

While the idea of right brain/left brain thinkers has been debunked, its popularity persists. So what exactly did this theory suggest?

Não phải. The Right Brain

Theo học thuyết sự ách thống trị của não phải – não trái, bán cầu não phải giỏi nhất trong biểu cảm and sáng tạo. Một số năng lực đc hầu hết liên tưởng đến não phải kể cả:

According lớn the left-brain, right-brain dominance theory, the right side of the brain is best at expressive và creative tasks. Some of the abilities popularly associated with the right side of the brain include:

– Nhận diện gương mặt. Recognizing faces

– Dấu hiệu cảm giác. Expressing emotions

– Âm nhạc. Music

– Đọc vị cảm giác. Reading emotions

– Color. màu sắc

– Trí hình dung. Imagination

– Trực giác. Intuition

– Óc sáng tạo. Creativity

Não trái. The Left Brain

Nhiều quan điểm cho rằng bán cầu não trái sẽ “tinh tường” những việc làm thiên về logic, ngôn ngữ and tư duy phân tích. Não trái đc diễn đạt là giỏi hơn trong:

Xem Ngay:  Quy Hoạch Chi Tiết 1/500 Là Gì, Bản đồ Quy Hoạch Tỷ Lệ 1/500, 1/2

The left-side of the brain is considered lớn be adept at tasks that involve logic, language, và analytical thinking. The left-brain is described as being better at:

– Ngôn ngữ. Language

– Logic. Logic

– Tư duy phản biện. Critical thinking

– Số. Numbers

– Suy luận. Reasoning

Vậy tại sao thuyết não trái não phải vẫn đc mọi người buôn chuyện? So Why Do People Still Talk About Right-Brain, Left-Brain Theory?

Những nhà nghiên giúp đã đề ra thuyết não trái/não phải chỉ là một lời đồn đoán nợ căn cứ, tuy vậy đây vẫn là quan niệm hết sức thông dụng. Tại sao? Rủi ro thay là đa số chúng ta chưa hiểu rằng học thuyết này đã lạc hậu. And cũng rủi ro thay là ý tưởng này dường như đã in sâu vào nền văn hóa truyền thống đại chúng. Từ những bài viết trên tạp chí đến sách vở and các bài check trên mạng, bạn cũng có thể sẽ phát hiện thông tin cho rằng mình có thể khai phá tâm trí chỉ cần khám phá ra não bên nào của tôi khỏe hơn hoặc chiếm điểm mạnh hơn.

Researchers have demonstrated that right-brain/left-brain theory is a myth, yet its popularity persists. Why? Unfortunately, many people are likely unaware that the theory is outdated. Unfortunately, the idea seems lớn have taken on a mind of its own within popular culture. From magazine articles lớn books lớn trực tuyến quizzes, you are probably bound lớn see information suggested that you can unleash the power of your mind if you just discover which side of your brain is stronger or more dominant.

Ngày nay, học viên sẽ tiếp tục thăm dò về học thuyết này với tư phương thức là một chủ đề thu hút sự cảnh báo trong lịch sử – để hiểu đc phương thức biến hóa and biên tập theo thời điểm của các quan niệm khi những nhà nghiên giúp hàng ngày mỗi nghiên giúp về phương thức vận hành của cơ quan quan trọng này.

Today, students might continue lớn learn about the theory as a point of historical interest lớn understand how our ideas about how the brain works have evolved và changed over time as researchers have learned more about how the brain operates.

Mặc dù vị tâm lý học đại chúng and những tài liệu tự lực đã khái quát hóa quá đà and cường điệu hóa quá mức nhưng việc hiểu đc các thế mạnh and điểm hạn chế của bản thân trog một số ngành nghề ổn định có thể cứu bạn thành lập các phương thức thức học tập and nghiên giúp cực tốt hơn. Ví dụ, học viên nào gặp phức tạp trong công việc theo chỉ dẫn bằng lời (thường đc coi là một đặc tính của những người thuận não phải) sẽ cảm nhận thấy cực tốt hơn hơn khi viết xuống các hưỡng dẫn, từ đây cứu hình thành khả năng tổ chức cực tốt hơn. Điều quan trọng cần nhớ nếu bạn tham gia một trong rất đông những bài check não phải/trái thường cảm thấy trên mạng là các bài này gây nên vui thôi chứ ta đừng nên đặt quá nhiều trọng tâm vào kết quả.

Xem Ngay: Bcaa Là Gì – Khi Nào Bạn Nên Áp dụng Bcaa

While over-generalized và overstated by popular psychology và self-help texts, understanding your strengths và weaknesses in certain areas can help you develop better ways lớn learn và study. For example, students who have a difficult time following verbal instructions (often cited as a right-brain characteristic) might benefit from writing down directions và developing better organizational skills. The important thing lớn remember if you take one of the many left brain/right brain quizzes that you will likely encounter trực tuyến is that they are entirely for fun và you shouldn’t place much stock in your results.

San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Hemisphere Là Gì – Northern Hemisphere

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Hemisphere Là Gì – Northern Hemisphere

Leave a Reply