Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Rdbms Là Gì

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Rdbms Là Gì

RDBMS là viết tắt của Relational Database Management System có nghĩa là hệ quản lý cơ sỡ dữ liệu quan hệ. RDBMS là cơ sở cho SQL, and cho toàn bộ những hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại như MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL and Microsoft Access.

Bài Viết: Rdbms là gì

1. Bảng (Table) là gì?

RDBMS Database áp dụng những bảng để lưu trữ dữ liệu. Một bảng là một tập hợp những dữ liệu có ảnh hưởng and chứa những hàng and những cột để lưu dữ liệu.Một bảng là một kho lưu trữ (Storage) dữ liệu dễ chơi nhất trong RDBMS.

*

2. Field (Trường) là gì?

Trường, là một thực thể bé dại nhất của bảng, chứa thông tin rõ nét về mỗi bản ghi trong bảng.Trong ví dụ trên, những trường trong bảng KHACH_HANG kể cả ID, TEN, TUOI, DIA_CHI VÀ LUONG.

3. Hàng hoặc bản ghi là gì?

Một hàng của một bảng rất được gọi là bản ghi. Nó chứa thông tin rõ nét về một entry riêng rẽ trong bảng. Hàng là một thực thể tọa lạc ngang trong bảng.

*

4. Column (cột) là gì?

Một cột, là một thực thể dọc trong bảng, chứa toàn bộ thông tin đc link với một trường rõ nét trong một bảng.Ví dụ: một cột trong bảng KHÁCH HÀNG là DIA_CHI, miêu tả chỗ đứng and sẽ như bên dưới đây:

*

5. Kinh phí NULL là gì?

Xem Ngay:  Black Hole Là Gì - Bức Ảnh Hố Đen: Một Nỗ Lực Tuyệt Vọng

Kinh phí NULL của một bảng khẳng định rằng trường đã bị để trống trong khi tạo bản ghi.Nó là khác trọn vẹn với giá cả 0 hoặc một trường mà chứa khoảng trống (space).

6. Ràng buộc (Constraint) trong SQL

Ràng buộc (Constraint) là những qui tắc cho những cột dữ liệu trong bảng. Chúng đc áp dụng để giới hạn kiểu dữ liệu mà có thể nhập khẩu một bảng.Điều đó đảm bảo an toàn tính đúng mực and tính tin cậy cho dữ liệu trong Database.

Ràng buộc (Constraint) có thể là ở cấp độ cột (column level) hoặc cấp độ bảng (table level). Ràng buộc cấp độ cột chỉ đc dùng cho một cột,trong khi ràng buộc cấp độ bảng đc dùng cho cả bảng.Bên dưới đó là những Ràng buộc (Constraint) đc áp dụng thịnh hành có sẵn trong SQL:Ràng buộc NOT NULL trong SQL: Đảm bảo an toàn một cột không hề có giá cả NULL.

Xem Ngay: Iterator Là Gì – Iterator Vs Generator Trong Python

Ràng buộc DEFAULT trong SQL: Tán thành một giá cả mặc định cho cột khi không đc khẳng định.

Ràng buộc UNIQUE trong SQL: Đảm bảo an toàn toàn bộ giá cả trong một cột là khác nhau.

Ràng buộc PRIMARY Key trong SQL: Mỗi hàng/bản ghi đc nhận diện một phương thức duy nhất trong một bảng.

Ràng buộc FOREIGN Key trong SQL: Mỗi hàng/bản ghi đc nhận diện một phương thức duy nhất trong bất kể bảng nào.

Xem Ngay:  Soluble Là Gì - Nghĩa Của Từ Solubility Trong Tiếng Việt

Ràng buộc CHECK trong SQL: Đảm bảo an toàn toàn bộ giá cả trong một cột vừa ý những tình huống nào đó.

Xem Ngay: Sến Là Gì – Từ Sến Có ý Nghĩa Như Thế Nào

Ràng buộc INDEX trong SQL: Cần sử dụng để tạo and lấy dữ liệu từ Database một phương thức nhanh gọn.

Tổng kết

Qua bài viết này mình hy vọng các người thuở đầu học cơ sở dữ liệu có thể nắm đc RDBMS hơn.Happy codding

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Rdbms Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Rdbms Là Gì

Leave a Reply