Giáo Vụ Tiếng Anh Là Gì

Giáo Vụ Tiếng Anh Là Gì

Bài Viết: Giáo vụ tiếng anh là gì

Vietnamese lớn English translations Mạng xã hội Sciences – Education / Pedagogy

Vietnamese term or phrase: Phòng giáo vụ
Nhờ những huynh, tỷ cứu đệ!Context:Giáo viên xuất hiện tại phòng giáo vụ trước thời điểm thi ít nhất 15’ để nhận đề thi and tài liệu phòng thi.
This person is a hethongbokhoe.com Certified PRO in English lớn VietnameseNhấp chuột the red seal for more information on what it means lớn be a hethongbokhoe.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo

*

This person is a hethongbokhoe.com Certified PRO in English lớn Vietnamese, Vietnamese lớn EnglishNhấp chuột the red seal for more information on what it means lớn be a hethongbokhoe.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Thao TranVietnamLocal time: 23:18

Xem Ngay: Tướng phu thê là gì ? soi tướng phu thê những cặp sao việt

Summary of answers provided

4 +1 Academic / Educational Affairs Office This person is a hethongbokhoe.com Certified PRO in English lớn Vietnamese, Vietnamese lớn EnglishNhấp chuột the red seal for more information on what it means lớn be a hethongbokhoe.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Thao Tran

*

48 mins confidence:

*
*

peer agreement (net): +1
Explanation:My experienceReference: http://education.med.ufl.edu/Reference: http://www.ntnu.edu.tw/oia/multi/vietnam/liên lạc.htmlThis person is a hethongbokhoe.com Certified PRO in English lớn Vietnamese, Vietnamese lớn EnglishNhấp chuột the red seal for more information on what it means lớn be a hethongbokhoe.com Certified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Thao TranVietnamLocal time: 23:18Native speaker of: Vietnamese, EnglishPRO pts in category: 24

Xem Ngay: Viêm Va Là Gì – Bệnh Không Thể Coi Thường ở Trẻ!

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Giáo Vụ Tiếng Anh Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Giáo Vụ Tiếng Anh Là Gì

Xem Ngay:  Berkshire Hathaway Là Gì, định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Leave a Reply