Chất Khử Là Gì – Phản ứng Oxi Hóa

Chất Khử Là Gì – Phản ứng Oxi Hóa

Hôm nay Kiến Guru xin gửi đến chúng ta lý thuyết phản ứng oxi hóa khử lớp 10 và giải những bài tập trang 83 sách giáo khoa hóa lớp 10. Bài viết tổng hợp toàn bộ lý thuyết liên quan đến oxi hóa-khử và hướng dẫn giải bài tập trang 83 sách giáo khoa một phương pháp rõ ràng. Mong rằng đây sẽ là tài liệu giúp chúng ta củng cố lại kiến thức của tớ. Mời chúng ta cùng khám phá bài viết:

I. Phản ứng oxi hóa – khử lớp 10

Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự chuyển electron giữa những chất trong phản ứng hay phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

Bài Viết: Chất khử là gì

– Chất khử (chất bị oxh) là chất nhường electron

– Quá trình oxh (sự oxh) là quá trình nhường electron.

– Quá trình khử (sự khử) là quá trình thu electron.

Ví dụ:

*

Quá trình thay đổi số oxi hóa:

Fe0→ Fe2++ 2e

– Nguyên tử sắt là chất khử. Sự làm tăng số oxi hóa của sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.

– Nguyên tử sắt nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của nguyên tử sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.

Cu2+ + 2e → Cu

– Số oxi hóa của đồng giảm từ +2 xuống 0. Ion đồng là chất oxi hóa. Sự làm giảm số oxi hóa của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

– Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Xem Ngay:  Ứng Dụng Và Cách Sử Dụng Phần Mềm Adobe Media Encoder Là Gì

⇒ Phản ứng của sắt với dung dịch đồng sunfat cũng là phản ứng oxi hóa – khử vì tồn tại đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

II. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử lớp 10

Bước 1:Xác định số oxi hóa của những nguyên tố để tìm chất oxi hoá và chất khử.

Bước 2:Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, thăng bằng mỗi quá trình.

Bước 3:Tìm hệ số thích hợp cho chất oxh và chất khử sao cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

Bước 4:Đặt hệ số của những chất oxh và khử vào sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra hệ số những chất khác. Kiểm tra thăng bằng số nguyên tử của những nguyên tố và thăng bằng điện tích hai vế để hoàn thành PTHH.

III. Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa khử lớp 10

– Phản ứng oxi hóa – khử là một trong những quá trình quan trọng nhất của thiên nhiên:

Sự hô hấp, quá trình thực vật hấp thụ khí cacbonic giải phóng oxi, sự trao đổi chất và hàng loạt quá trình sinh học khác đều có cơ sở là những phản ứng oxi hóa – khử.

– Ngoài ra: Sự đốt cháy nhiên liệu trong những động cơ, những quá trình điện phân, những phản ứng xảy ra trong pin và trong ăcquy đều kể cả sự oxi hóa và sự khử.

Hàng loạt quá trình sản xuất như luyện kim, sản xuất hóa chất, chất dẻo, dược phẩm, phân bón hóa học, … đều không thực hiện được nếu thiếu những phản ứng oxi hóa – khử.

IV. Hướng dẫn giải bài tập phản ứng oxi hóa khử lớp 10 trang 83.

Bài 1:Cho phản ứng sau:

A. 2HgO 2Hg + O2.

B. CaCO3 CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3Al2O3 + 3H2O.

D. 2NaHCO3Na2CO3 + CO2 + H2O.

Xem Ngay:  Resend Là Gì - Nghĩa Của Từ Resent

phản ứng oxi hóa – khử là đáp án nào

Lời giải:

Những phản ứng theo đề bài cho, phản ứng oxi hóa – khử là : A.

2HgO 2Hg + O2.

Hg2++ 2e → Hg0

2O2-→ O2+ 4e

Còn những phản ứng khác không phải là phản ứng oxi hóa khử

Bài 2:Cho những phản ứng sau:

A. 4NH3 + 5O2→ 4NO + 6H2O.

B. 2NH3 + 3Cl2→ N2 + 6HCl.

C. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2+ 3H2O.

D. 2NH3 + H2O2+ MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4.

Xem Ngay: Citrix Là Gì – Tự Học Citrix Vdi

Ở phản ứng nào NH3không đóng vai trò chất khử?

Lời giải:

Phản ứng NH3không đóng vai trò chất khử.

D. 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4.

Do N không thay đổi số oxi hóa trước và sau phản ứng.

Bài 3:Trong số những phản ứng sau:

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O.

B. N2O5 + H2O → 2HNO3.

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3+ 3H2O.

Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử.

Lời giải:

Trong những phản ứng trên chỉ có phản ứng C là phản ứng oxi hóa – khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của những nguyên tố.

*

Bài 4:Trong phản ứng 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO. NO2 đóng vai trò gì?

A. Chỉ là chất oxi hóa.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là chất oxi hóa, nhưng đồng thời cũng là chất khử.

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

NO2 đóng vai trò vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử: C đúng

*

Bài 5:Phân biệt chất oxi hóa và sự oxi hóa, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

Lời giải:

Chất oxi hóa là chất nhận electron.

Sự oxi hóa một chất là làm cho chất đó nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là sự làm cho chất đó thu electron.

Ví dụ:

*

– Nguyên tử Fe nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của Fe được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.

Xem Ngay:  Phí Thc Là Gì - Phụ Phí Thc Trong Vận Tải Container

– Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Bài 6: Thế nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lấy ba thí dụ.

Lời giải:

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron giữa những chất phản ứng.

Thí dụ:

*

Bài 7:Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

a) Cho MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 và H2b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2, H2c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, S và H2

Lời giải:

Những phương trình hóa học là.

Xem Ngay: Máy Trạm Là Gì – Máy Tính Trạm Hay Máy Workstation Là Gì

*

Bài 8:Cần bao nhiêu gam đồng để khử trọn vẹn lượn ion bạc có trong 85ml dung dịch AgNO30,15M?

Lời giải:

*

Phương trình hóa học của phản ứng:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2+ 2Ag

Theo pt:

*

mCutham gia phản ứng: 0,006375 × 64 = 0,408 g.

Lý thuyết phản ứng oxi hóa khử lớp 10 và giải những bài tập trang 83 sách giáo khoa hóa lớp 10 do kiến biên soạn nhằm giúp cho chúng ta lại có tài liệu và giải những bài tâp trang 83 hiệu quả nhất. Kiến thức về phản ứng oxi hóa-khử rất là hay và thú vị. Kiến mong rằng chúng ta hãy xem nó 1 phương pháp nghiêm túc làm cho chúng ta có được kinh nghiệm và kiến thức cần nắm nhé. Chúc chúng ta thành công

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Chất Khử Là Gì – Phản ứng Oxi Hóa

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Chất Khử Là Gì – Phản ứng Oxi Hóa

Leave a Reply